Amning och coronavirus: Är det säkert?

Så här under coronakrisen är det inte konstigt att nyblivna mammor undrar om de kan amma sina barn säkert. Men generellt överväger fördelarna med amning de potentiella riskerna för smitta.
 

I och med att coronapandemin härjar just nu är det många som har frågor – särskilt när det gäller de mest utsatta folkgrupperna. Vad händer med gravida kvinnor som drabbas av coronavirus? Och hur är det med nyfödda? I den här artikeln tittar vi närmare på kombinationen amning och coronavirus.

Sanningen är att vi har väldigt lite konkret information om hur viruset påverkar gravida kvinnor, nyfödda barn och amning. Det är ett nytt virus och infektionen har bara cirkulerat en kort tid. Nya studier kommer ut varje dag med de senaste rönen, men antalet studerade patienter är väldigt få, och den korta tid som forskarna har haft på sig att göra sina studier begränsar slutsatserna man kan dra från resultaten.

Vad är coronavirus och hur sprider det sig?

Coronaviruset ligger bakom den nuvarande pandemin. Forskare upptäckte viruset för första gången i den kinesiska staden Wuhan och därifrån har viruset spridit sig över hela världen. I många fall är sjukdomen helt utan symptom. Men i andra fall leder det till mycket allvarliga luftvägsinfektioner som i värsta fall kan ha dödlig utgång.

 

De vanligaste symtomen inkluderar hosta, feber och andningssvårigheter. Viruset har en tendens att drabba äldre mer allvarligt, särskilt de som redan lider av andra underliggande hälsoproblem, till exempel diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

amning och coronavirus: mamma håller nyfödd
Även om dödligheten inte är särskilt hög är sjukdomen mycket smittsam. Den sprider sig snabbt och enkelt från en individ till en annan. Och det är därför den har tagit sig så snabbt runt världen, vilket lett till den nuvarande pandemin.

Vi vet att viruset huvudsakligen sprider sig genom droppsmitta. Det vill säga att smitta överförs till ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar, nyser eller kanske bara pratar. Samtidigt kan viruset sprida sig genom förorenade ytor och föremål, eftersom vi rör dem med våra händer och sedan rör vid våra ansikten.

Hittills finns det inga bevis som tyder på att viruset kan smitta genom bröstmjölk. Som sagt har man studerat det nya coronaviruset under en mycket begränsad tid, så det finns dock inget sätt att vara helt säker på om det kan smitta genom amning. Detsamma gäller för risken att viruset överförs direkt från mor till barn under förlossningen.

Amning och coronavirus

Bröstmjölk är otroligt viktig för ett nyfött barns immunsystem. Fördelarna med amning är otaliga – både för spädbarnet och mamman – särskilt under de första månaderna av livet.

 

Som sagt verkar viruset inte sprida sig via bröstmjölken, men det finns för få studier för att vara helt säker. Trots detta kan vi säga att allt tyder på att fördelarna med amning uppväger riskerna.

Det största problemet är den nära kontakten mellan en mamma och hennes barn under amningen. Därför bör insjuknade mammor alltid vara noga med både sin hygien och skydd genom att ha på sig en ansiktsmask och tvätta sina händer noga och ofta.

amning och coronavirus: mamma ammar baby
Om en mamma måste pumpa ut sin bröstmjölk för att senare mata sitt barn med nappflaska bör hygienrutinen vara ännu striktare. Det är viktigt att desinficera och sterilisera alla föremål och ytor som man kommer i kontakt med för att förhindra smitta.

En annan viktig punkt att ta upp är läkemedlen man använder vid behandling av covid-19. Forskare måste noggrant studera hur dessa påverkar ammande mammor som genomgår behandling och även deras barn, då läkemedlen kan ta sig ut i bröstmjölken och vidare till barnet.

Coronavirus och amning: Slutliga överväganden

Med tanke på hur kort tid som den nya pandemin har pågått finns det fortfarande mycket vi inte vet. Till exempel kan vi inte vara 100% säkra på effekterna av coronavirus på gravida kvinnor, ammande barn och nyfödda.

 

Vi kan dock säga att det allmänt sett går bra att amma även i närvaro av coronavirus, då fördelarna med amning överstiger riskerna för eventuell smitta.

Det är dock viktigt att ta hänsyn till varje enskilt fall. Varje familj måste själva bestämma hur de ska möta situationen. Oavsett är det viktigt att vara noga med hygienen och vidta skyddsåtgärder för att undvika smitta.

  • Navarro, G., & Morales, J. M. M. (2020). Manejo del riesgo de contagio por coronavirus en madres y recién nacidos. AELAMA.
  • OMS, E., & OPS, E. COVID-19: Recomendaciones para el cuidado integral de mujeres embarazadas y recién nacidos.
  • Herrera, M., Arenas, J., Rebolledo, M., Baron, J., de Leon, J., Yomayusa, N., … & Correa, L. Embarazo e Infección por Coronavirus COVID 19.
  • DE, S. E. Recomendaciones para la prevención de la infección y el control de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la paciente obstétrica.