Amning och bebisar med Downs syndrom

Downs syndrom bör inte vara ett hinder för dig att amma ditt barn. Vi berättar allt du behöver veta i dagens artikel.
Amning och bebisar med Downs syndrom
Eva Manuela Cotobal

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Eva Manuela Cotobal.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ibland hör man att Downs syndrom kan utgöra ett hinder för amning, men att amma en bebis med detta syndrom kan faktiskt medföra flera viktiga fördelar för barnet.

Downs syndrom är en genetisk förändring som kommer sig av en extra kromosom i kromosompar nummer 21. Därför är denna kromosomavvikelse också känd som trisomi 21. Kromosomer är den del av vår arvsmassa som innehåller genetiskt material. Downs syndrom är den främsta orsaken till intellektuell funktionsnedsättning och är den vanligaste genetiska förändringen bland människor. Det påverkar bland annat hjärnans och organens utveckling.

Tillståndet involverar förändringar i hjärtat och matsmältningen, och anledningen till denna genetiska avvikelse är fortfarande okänd. Det finns dock vissa faktorer som ökar sannolikheten att ett barn föds med Downs syndrom, t.ex.:

  • Mammans ålder: äldre kvinnor löper en högre risk att föda barn med Downs syndrom
  • Att ha ett barn sedan tidigare med samma syndrom
  • När en av föräldrarna har samma genetiska avvikelse

Om läkare diagnostiserar syndromet tidigt kan man välja att avbryta graviditeten eller fortsätta. Föräldrar måste se till att vara välinformerade för att fatta ett informerat, frivilligt och medvetet beslut på alla tänkbara sätt. Dessutom är det viktigt att de kan räkna med stöd och respekt från vårdpersonal oavsett vad de bestämmer.

I USA är den förväntade livslängden för personer med Downs syndrom cirka 60 år. Denna ålder har ökat sedan 1983 då den bara låg på 25 år. Det var efter det som den omänskliga institutionaliseringen av personer med Downs syndrom och andra förståndshandikapp upphörde.

Tidig upptäckt av Downs syndrom

Under en gravid kvinnas första trimester kan hon genomgå olika tester för att upptäcka denna kromosomanomali. Testerna ger statistisk information om riskerna för att barnet ska födas med Downs syndrom.

flicka med Downs syndrom

Dessa tester kan även ge indikationer om sannolikheten att ett barn föds med Edwards syndrom (trisomi 18) eller Pataus syndrom (trisomi 13). Risken beräknas genom att ta hänsyn till följande faktorer:

  • Mammans ålder
  • Vissa markörer erhållna från ultraljud under första trimestern
  • Biokemiska nivåer i mammans blod under den första blodanalysen under graviditeten

De biokemiska nivåerna som testet tittar på måste erhållas under specifika graviditetsveckor – normalt omkring vecka 9 eller 10 – för att få den fria fraktionen av humant koriongonadotropin (B-hCG) och värdena för graviditetsassocierad plasmaprotein-A (PAPP -A).

Ultraljudet måste ske mellan 11 veckor och 2 dagar in i graviditeten och upp till 13 veckor och 6 dagar. Markören som ultraljudstekniker mäter som hjälper till att utvärdera risken är nackuppklarning. Det beror på att foster med Downs syndrom har en större mängd vätska i detta utrymme.

Vidare studier för tidig upptäckt

Om specialister anser att risken är hög, beroende på risk och tillgängliga tjänster, kommer mamman att ha möjlighet till icke-invasiv prenatal testning eller ett så kallat fostervattenprov.

Icke-invasiv prenatal testning (på engelska non-invasive prenatal testing, NIPT) består av ett genetiskt test som möjliggör analys av kromosomala anomalier i fostret. Det handlar om att studera ett blodprov från mamman och titta på fostrets DNA. NITP-test kan utföras redan i graviditetsvecka 9-10.

Fostervattenprov gör man genom att ta ett prov av fostervattnet för att leta efter onormala fosterkromosomer. Läkare punkterar buken för att komma åt provet. Därför är det en invasiv åtgärd, som tyvärr innebär en liten risk för missfall.

skrattande baby med Downs syndrom

Att amma ett spädbarn med Downs syndrom

Nyfödda barn med Downs syndrom har tre egenskaper som kan göra amningen lite mer utmanande:

  • Glossoptos: Utskjutande eller snedvridning av tungan
  • Makroglossi: Onormal förstoring av tungan i proportion till andra strukturer i munnen
  • Hypotonus: Låg muskelton, ofta med minskad muskelstyrka

Amningen hjälper till att förbättra koordinationen och kontrollen av tungan hos spädbarn med Downs syndrom. Detta resulterar i färre talproblem och stärker även orofaciala muskler och käken. Det ger också ytterligare stimulering som påverkar barnet positivt.

Därför finns det ingen anledning att betrakta Downs syndrom som ett hinder för att amma din bebis. Tvärtom erbjuder amning ett antal fördelar för ditt barn som du bör dra nytta av.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.