Vad är grooming och hur kan det förhindras?

Termen grooming refererar till en vanlig form av pedofili. Den här nya typen av utnyttjande av barn, ofta utförd via internet - nätgrooming - oroar och skrämmer föräldrar i allt högre grad.Upptäck mer om grooming och hur man förhindrar det i dagens artikel.
Vad är grooming och hur kan det förhindras?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 15 april, 2019

Grooming är en ny form av utnyttjande där en person använder rovdjursbeteende och får ett barns tillit via internet. Förövarens slutmål är att utnyttja barnet sexuellt

Den här typen av utnyttjande inträffar över vilken form av digitala medier som helst – speciellt sociala medier – som tillåter en eller flera personer att interagera.

Förövaren är en mästare på manipulation och börjar med vänskapligt och hjälpsamt beteende till en början. Kontakten med barnet börjar via internet med idén om att erhålla sexuellt innehåll.

I vissa fall kanske barnet möter förövaren i verkliga livet. Detta försätter barnet i en extrem risk för sexuellt utnyttjande och fysisk skada.

Det finns dock vissa tecken som föräldrar – och deras barn – bör vara uppmärksamma på för att förhindra grooming. Deras modus operandi inkluderar vissa faser av förberedelser. Dessa röda flaggor refererar till vad barnet upplever under den här nya sortens sexuella övergrepp.

Vad är grooming?

Först och främst är en av faktorerna för grooming som är tydligast kommunikationen med barn via nätet. Förövarna använder det här medlet för att etablera emotionell kontakt med de minderåriga.

I dessa fall försöker brottslingen få barnets uppmärksamhet. Till exempel kan han eller hon använda tekniker som att dela känslor och hemligheter. När detta förhållande etablerats börjar fasen av kontroll och utnyttjande.

Generellt sett kommer förövaren att ingjuta känslan att han eller hon är speciell för barnet. Dessutom kommer personen att erbjuda en sorts affektion för att vinna barnets förtroende.

I vissa fall kommer förövaren att låtsas som att det är ett barn för att vinna förtroende fortare. Alla dessa taktiker är slutligen ämnade för att erhålla komprometterande material från barnet.

För att kunna upptäcka fall av grooming finns det vissa grundläggande karaktärsdrag som du bör ha i åtanke.

  • Vilket barn som helst kan falla offer för grooming.
  • Grooming börjar med vänskap.
  • Dessa förövare använder tjänster, löften och gåvor för att bygga ett förhållande med tillit.
  • Förövarna kommer eventuellt att försöka erhålla grafiska bilder och videor av barnen via internet.
  • Hemligheter är en vanlig ingrediens i grooming.
  • Att sätta gränser vad det gäller internetanvändande är en nyckelfaktor för att förhindra fall av groomingAtt bibehålla god kommunikation med sina barn är också fundamentalt.
FARAN MED GROOMING

Vilka stadier förekommer vid grooming?

Nedtill listar vi stadierna, i kronologisk ordning, som offer för grooming utsätts för av pedofiler:

1. Kontakt med offret

Förövaren tar kontakt med barnet och utvärderar hans eller hennes sårbarhet. Detta inträffar genom olika sociala medier eftersom det inte finns något kontaktfilter.

2. Att vinna offrets tillit är centralt vid grooming

Förövaren fortsätter sedan med att vinna barnets förtroende genom att observera och sammanställa informationen denne får från barnet. Förövaren lär känna barnets behov och söker vägar för dem att träffas.

Från den här synvinkeln kan de sexuella förövarna verka ansvarsfulla och pålitliga. De har en förmåga att erbjuda en sorts värme och uppmärksamhet som får barnet att känna sig speciellt.

Om ditt barn verkar tillbakadraget och irriterat… Eller om han eller hon stänger av skärmen när du kommer in i rummet… Om ditt barn uppvisar en märklig attityd när det använder sociala medier… Detta kan alla vara möjliga tecken på grooming.

3. Fylla tomrummet

När förövaren väl börjat tillfredsställa barnets behov börjar han eller hon att spela en viktig roll i den minderårigas liv. Om ditt barn får en speciell gåva eller extra uppmärksamhet bör du oroa dig och öka ditt övervakande.

sociala medier och grooming

4. Sexualisering av förhållandet

När utnyttjaren erhållit tillräckligt med tillit och emotionellt beroendekommer han eller hon att försöka dra nytta av barnet sexuellt. Förövaren använder barnets sårbarhet för att erhålla komprometterade bilder och videor.

5. Att bibehålla kontrollen

När ett förhållande får en sexuell natur söker förövaren att bibehålla kontrollen över barnet. Personen använder hemligheter och skuld för att garantera barnets fortsätta delaktighet och tystnad.

Förövaren vet att överförandet av filer med sexuellt innehåll kan orsaka barnets tillbakadragande från förhållandet.

Håll i åtanke att när väl utnyttjandet påbörjats, kommer förövaren till varje pris försöka bibehålla kontrollen. Förövaren kommer att manipulera sitt offer genom att använda hemligheter, skuld och till och med hot för att det inte ska berätta för någon.

Om ditt barn verkar tillbakadraget och irriterat… Eller om han eller hon stänger av skärmen när du kommer in i rummet… Om ditt barn uppvisar en märklig attityd när det använder sociala medier

Dessa kan alla vara tecken på möjliga fall av grooming. Enbart god kommunikation med ditt barn kommer att ge dig kraft att bekämpa denna nya form av sexuellt utnyttjande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.