Lär dina barn underklädesregeln för att förebygga sexuella övergrepp

Lär dina barn underklädesregeln för att förebygga sexuella övergrepp
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är varje förälders skyldighet att skydda sitt barn från sexuella övergrepp. Lär ditt barn om den s.k. “underklädesregeln” för att det ska kunna skydda sig.

Föräldrar kan använda regeln för att lära sina barn att skydda sig mot sexuella övergrepp med hjälp av några enkla riktlinjer. Vi lever fortfarande i en värld där det förekommer sexuella övergrepp, och vi måste därför göra allt vi kan för att stoppa det.

Underklädesregeln kan förebygga sexuella övergrepp

Din kropp är bara din

Det är viktigt att föräldrar lär sina barn att deras kroppar bara tillhör dem själva och att ingen får tvinga dem till att låta sig röras.

Regeln lär barnen att de bara ska ha fysisk kontakt med den person de vill och bara på det sätt de vill. Den betonar att de aldrig ska röra någon annan och att ingen har rätt att röra dem, speciellt delar som täcks av underkläder.

Barn måste lära sig att undvika obehagliga människor. De måste lära sig att säga nej och hur de kommer bort från människor som vill röra dem på ett olämpligt sätt.

Far och dotter

Barn måste lära sig att det finns områden på kroppen som ingen får röra utöver dem själva. Vi måste därför lära dem om deras genitalier och få dem att förstå att de aldrig ska visa dem för andra, även om de blir ombedda att göra det.

Det är också viktigt för dem att förstå att de aldrig ska låta andra visa dem sina genitalier heller, och att de inte ska röra dem.

Du måste säga till dina barn att det bara är mamma eller pappa som tvättar dessa områden när det är dags att bada, och att de behöver tvättas på samma sätt som resten av kroppen.

Bra hemligheter, dåliga hemligheter

Ditt barn måste veta skillnaden mellan en bra och en dålig hemlighet, och underklädesregeln hjälper dem att förstå skillnaden.

En dålig hemlighet involverar ett barns genitalier eller någon annans genitalier, samt olämpliga beteenden som får dem att känna sig obekväma. De får aldrig dölja en dålig hemlighet för mamma eller pappa. Dåliga hemligheter måste alltid berättas för föräldrarna. Det är något som barnen måste ha klart för sig.

Underklädesregeln hjälper barn att skydda sig mot sexuella övergrepp

Det är föräldrarnas ansvar att arbeta förebyggande

Det måste finnas en ständigt öppen kommunikation mellan föräldrar och barn, och det ska helst inte finnas några ämnen som man inte kan prata om.

Barn måste få lära sig om sex från en tidig ålder, för det är bara då som de kommer att kunna förstå om de utsätts för sexuella övergrepp.

Ett barn som blir utsatt för sexuella övergrepp har en tendens att bli tillbakadraget, eftersom det fruktar vad föräldrarna kommer att tänka eller göra.

Föräldrar måste förbereda sina barn så mycket de kan för att de ska kunna skydda sig mot sexuella övergrepp. Se till att barnet vet att det alltid kan lita på dig och att du måste få veta om någon behandlar det på ett olämpligt sätt.

Barnets säkerhetsnätverk

Föräldrarna och barnet måste försöka upprätta ett säkerhetsnätverk med betrodda personer som barnet kan söka sig till när det känner sig hotat.

Lär ditt barn underklädesregeln

Regeln ska inte bara läras ut när du redan misstänker att det förekommer något olämpligt, utan du ska helst arbeta proaktivt för att se till att det inte händer från första början.

Barnövergrepp är traumatiska och lämnar djupa psykologiska spår som varar en hel livstid. Förebygg det i god tid!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.