Barn har rätt att inte pussas om de inte vill

Barn har rätt att inte pussas om de inte vill
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 14 maj, 2018

När barn växer lär de sig att respektera och etablera gränser. Det gäller även emotionella gränser. Det är viktigt att barn lär sig att de har rätt att inte pussas om de inte vill.

I många kulturer är en puss på kinden ett sätt att hälsa på varandra. Vissa föräldrar tvingar därför sina barn att socialisera under denna oskrivna regel.

För unga barn associeras pussar med tillgivenhet. De lär sig att pussa sina föräldrar som en spontan kärlekshandling. Men det är inte alls hur det känns med en främling.

Innan man tvingar ett barn att pussa en främling eller släkting är det smart att fråga om barnet känner sig bekväm med det. Vuxna kan välja om de vill pussa, krama eller skaka hand när de hälsar på någon; samma rättighet ska även ges till barn.

Föräldrar tror ibland felaktigt att deras barn är oförskämda om de väljer att inte pussas, men det finns andra sätt att visa gott uppförande, även för de små.

Att skaka hand eller klappa någon på axeln är också accepterade hälsningsformer.

Att inte pussas är mer än en attityd

Tvinga inte fram tillgivenhet

Det är rekommenderat att alla föräldrar pratar med sina barn om kärlek och uppförande. Tillgivenhet måste ges som ett spontant svar på att man känner kärlek, där uppförande är att visa respekt för andra människor.

Även om barn bör behandla vuxna med respekt är de inte förpliktigade att vara tillgivna om de inte vill. Uppförande och tillgivenhet behöver inte nödvändigtvis samexistera i samma grad. Minderåriga ska aldrig tvingas att kramas eller pussas utan medgivande. Det är deras sätt att sätta gränser med främlingar.

Vissa specialister håller med om att förpliktelsen att pussas kan göra barn sårbara, och att det utsätter barnet för potentiella övergrepp och trakasserier.

I allmänhet sker övergrepp med personer som står barnet nära. Det kan vara en konsekvens av barnets tillåtande attityd, eftersom det är “tillgivet”. När de tvingas vara tillgivna kan de inte säga nej till fysisk kontakt.

Pussar och lydnad

Förpliktelse och lydnad

Förpliktelser associeras med termen lydnad. I samhället är konceptet lydnad kopplat till att barn gör vad föräldrarna säger, oavsett om de har rätt eller inte.

Återigen försätter det barnet i ett tillstånd av undergivenhet och sårbarhet. Innan man lär sig att vara lydig måste man lära sig att ha egna standarder och vara selektiv.

Varför borde ett barns beslut att inte pussas respekteras?

Först och främst lär sig barnet att det äger sin egen kropp. Det kan då själv bestämma när det vill etablera fysisk kontakt och med vem, utöver att skilja på tillgivenhet och respekt.

Besluten som barnet tar om sin kropp gör det mindre sårbart för trakasserier. Det gäller även situationer som mobbing. Ett tillåtande beteende kan leda till att barnet accepterar hån för att passa in i en social grupp.

Att lära barn att ta egna beslut ger dem bättre självkänsla, och de blir då oftare självsäkra vuxna. Rollen som förälder är att följa dem i processen.

Pojke vill inte pussas

På samma sätt lär sig barnet att respektera andra individers utrymme. Det är inte alla vuxna som reagerar på samma sätt på barn. Vissa är till och med lite rädda för dem.

Tvinga aldrig barn att pussa främlingar. Det hjälper dem att undvika obekväma situationer, såsom att bli avvisad.

Barn är i ung ålder mer impulsiva, och det kan få dem att vilja pussa vem som helst. Därför är de mer utsatta för saker som övergrepp eller avvisning.

Det kan dessutom bli ett hälsoproblem. Att tvinga barn att pussas kan utsätta dem för virala infektioner eller kontaktsjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.