Bulor i huvudet: Vad ska jag göra?

Bulor i huvudet: Vad ska jag göra?

Senaste uppdateringen: 20 juli, 2018

Från och med att barn börjar gå är de också i riskzonen för fall och bulor i huvudet.

Det är väldigt vanligt för barn att slå i huvudet, så även om du inte behöver oroa dig för mycket är det något att vara uppmärksam på.

Du måste reagera snabbt, beroende på hur allvarlig olyckan är.

För att undvika allvarligare problem och reagera på rätt sätt är det viktigt att ni som föräldrar är välinformerade om hur ni ska bete er när ett barn faller och slår i huvudet.

Bulor i huvudet: ett vanligt problem

Bulor i huvudet är vanligt ifrån det att ett barn börjar gå. Olyckor kan hända och både äldre och yngre barn kan lätt snubbla och även falla från en högre höjd och slå sig i huvudet. 

Av alla olycksfall för barn är fall och bulor i huvudet de vanligaste. Undersökningar visar faktiskt att omkring 50% av slag mot huvudet sker hos barn under 15 års ålder.

De farligaste delarna av huset för småbarn är skötbord, gåstolar, bord, våningssängar och stolar, bland annat.

När barnet är äldre sker den här typen av olyckor när de utövar sport eller tar del i annan fysisk aktivitet.

Hur man ska reagera på bulor i huvudet

Det är viktigt att barnets föräldrar och släktingar är välinformerade om vad man ska göra om en olycka som medför huvudskada inträffar.

De måste veta hur barnet ska behandlas och förstå när det är nödvändigt att ta barnet till en doktor.

Observation

Bland det viktigaste är att observera ditt barn när det slår i huvudet. Bevaka det i 72 timmar efter olyckan, och ta barnet till sjukhus omedelbart om några konstiga symptom skulle uppstå.

Barn som ramlat av cykeln

När man bör åka till sjukhuset

Det finns vissa symptom som klart indikerar att ett barn omedelbart bör tas till sjukhus. Dessa symptom är:

 • Förlorat medvetande (även tillfälligt)
 • Kräkningar
 • Talsvårigheter
 • Problem med koordinationen
 • Minnesförlust

De farligaste delarna av huset för småbarn är skötbordet, gåstolar, bord, våningssängar och stolar.

Bulor och blåmärken

I de flesta fall medför bulor i huvudet inte mer än att barnet blir uppskrämt.

Om barnet får en bula, ett blåmärke eller ett mindre sår är det normalt att det känner obehag och får ont i huvudet. I dessa fall bör föräldern tvätta och behandla såret och lägga på is, inlindad i en handduk.

Även om slaget inte verkar alltför allvarligt måste ni föräldrar vara uppmärksamma. Om bulan ökar i storlek är det klokt att ta sig till sjukhuset så fort som möjligt.

Skallfrakturer

När en skallfraktur uppstår, eller om barnet får något av följande symptom, bör du ringa till akutmottagningen eller ta barnet till sjukhuset så fort som möjligt.

Vilka är symptomen på en skallfraktur?

 • Blodsprängda ögon
 • Blödningar från ögon eller näsa
 • Minnesförlust och koordinationsproblem
 • Benen i huvudet verkar röra på sig vid beröring
 • Talsvårigheter
 • Kramper
 • Dåsighet
Barn med bulor i huvudet

Tillsyn av spädbarn

I fall med små barn måste föräldrar vara särskilt försiktiga, eftersom barnets kranium fortfarande är väldigt mjukt. Barnet bör övervakas i flera timmar efter fallet, och tas till läkare i följande situationer:

 • Om bulan ökar i storlek och mjuknar
 • Om det får problem att andas
 • Vid dåsighet
 • Vid lättretlighet
 • Vid kräkningar

Den vanligaste följden av en bula i huvudet är att barnet får huvudvärk. I de flesta fall kan det lösas med lite is, en lugn omgivning och en värktablett anpassad för barnets ålder.

Som vi har sett måste föräldrar eller släktingar vara uppmärksamma på eventuella symptom som kan indikera att barnet behöver läkarhjälp, oavsett om det gäller ett litet barn eller ett äldre.

Även om bulor i huvudet nog är det vanligaste olycksfallet för barn ska du tänka på att huvudet är en av de ömtåligaste delarna på kroppen.

Observation är därför mycket viktigt för att ni som föräldrar ska kunna avgöra om läkarvård är nödvändigt eller ej.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.