Lek i varje skede av barndomen

Lek i varje skede av barndomen
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 mars, 2018

Lek i varje skede av barndomen är viktigt för barnets utveckling. I takt med att ditt barn blir äldre behöver du olika stimulanser. Ditt barn kommer modifiera mönstret i sin lek i takt med att han eller hon gör framsteg, lär sig nya färdigheter och intresserar sig för saker.

Varje aktivitet ett barn ägnar sig åt har en tendens att utvecklas över tid. Bebisar börjar med små lekförmågor, men när de blir äldre blir lekarna mer sofistikerade. Barnen kommer anpassa sin lek i varje skede av barndomen automatiskt, men vi måste ge dem rätt verktyg.

För att förstå vilket skede i utvecklingen dina barn nått behöver du bara titta på vad och hur de leker. Det är den bästa indikatorn på deras mognad och utvecklingen av deras personlighet.

Sättet ditt barn leker på kommer spontant: det är ett av karaktärsdragen i deras utveckling. Det är därför du kan komma att se skiftningar i deras intressen över relativt korta tidsperioder.

Med det sagt finns det ingen specifik ålder när barn börjar leka. Bebisar leker från väldigt ung ålder, även om vi inte alltid märker av det. Som sagt skiljer sig typen av lek i varje skede av barndomen, så lek bland bebisar kan vara svårare att observera och följa.

På samma sätt kommer lek i barndomen skilja sig mellan bebisar och barn på grund av deras individuella personligheter. Även bland barn i samma ålder kommer det alltså finnas skillnader i sättet de leker eller leksakerna de väljer.

Det finns vissa mönster i deras lek i varje skede av barndomen, men hur dessa uttrycker sig kommer i stort bero på varje barn och vad det föredrar.

Dagisbarn leker

Kännetecken för barnens lek i varje skede av barndomen

För att förstå ditt barns utveckling ska du låta det leka som det vill. Ditt barn ska vara den som väljer leken. När du har identifierat vilken typ det gillar kan du hjälpa det att lära sig med hjälp av lämpliga verktyg för det aktuella skedet.

Om du vill veta mer om typerna av barndomslek som lämpar sig för varje åldersgrupp kan du läsa vidare för att ta del av några kategorier.

Motorisk lek

Denna börjar från och med de första dagarna i livet upp till runt två år. Motorisk lek fokuserar på att göra olika rörelser. Det främjar utvecklingen av nya färdigheter och hjälper barnet att kontrollera sin egen kropp. Vid detta skede kommer barnet även öva på att kontrollera olika föremål.

Kreativitet och symbolik

Lekar av denna typ dyker upp runt 2,5 till 3 års ålder. Även om fantasi är ett inslag som finns närvarande i barnens lek under hela barndomen är det vid detta skede som symbolisk lek börjar dyka upp.

Rollspel och att föreställa sig funktioner för olika föremål är typiskt runt tre års ålder. Vid detta skede börjar barnet se nästan oändlig potential i nästan allt.

Flicka leker med färger

Att bygga

Bygglekar är ett tecken på ett skede i barnets liv som karaktäriseras av snabb utveckling av färdigheter. De dyker upp runt fem års ålder och förblir ett populärt alternativ till upp till sju års ålder.

Under detta skede har barnet högre mental förmåga att bygga komplexa strukturer, vilket kan hålla dem underhållna i timme efter timme.

Normer och samexistens

Vid sju års ålder har barn utvecklat de flesta av sina fysiska och mentala förmågor. Deras sociala färdigheter har dock ännu inte fulländats. Därför är detta ett skede som fokuserar kring social interaktion.

Barn i denna åldersgrupp leker enligt regler, bildar grupper med andra barn baserat på interaktion som liknar den hos vuxna, och är kapabla att ägna sig åt sporter eller brädspel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.