Guillourmetoden förbättrar barns koncentration

Guillourmetoden förbättrar barns koncentration
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 09 november, 2018

Guillourmetoden förbättrar barns koncentrationsförmåga genom att få dem att genomföra strukturerade övningar med hjälp av linjer som de följer. Tillämpningen av denna metod möjliggör utvecklingen av spatial intelligens och öga-hand-koordination.

Det finns barn som fullföljer uppgifter snabbt utan att ta ögonen från sitt arbete. Det finns emellertid även barn som kräver mer tid eftersom det finns så många distraktioner som fångar deras uppmärksamhet.

Guillourmetoden är ett intressant alternativ för dessa individer. Guillourmetoden förbättrar barns koncentration och den baseras på observation med hjälp av en spegel.

Metoden innefattar strukturerade övningar med linjer som de följer med en penna. Vid vissa tillfällen kommer barnet att bli ombett att rita i samma riktning som det kan se i en spegel. Vid andra tillfällen måste barnet rita sig i motsatt riktning.

Under vissa övningar måste du försöka hitta vägen ut ur en labyrint utan att titta bort från spegeln. Fortsätt läsa för att lära dig mer om denna intressanta och effektiva metod.

Vad är Guillourmetoden?

De strukturerade övningarna som involverar linjer som man följer med en penna utförs framför en spegel. Deltagaren kopierar eller följer ritningen som han eller hon ser i spegeln, snarare än att titta ner på pappret direkt.

Detta kräver att barnet fokuserar på symmetri och rymd. Dessutom tvingar det barnet att koncentrera sig på mindre detaljer i bilden. För att slutföra övningen måste barnet reproducera figuren eller serien av figurer i spegeln, leta efter dolda former och figurer eller följa utstakade vägar.

Guillourmetoden


Fördelar med Guillourmetoden

 1. Hjälper barnet genom att stimulera hjärnans båda hemisfärer eftersom barnet måste använda båda samtidigt för att utföra uppgifterna.
 2. Producerar en förbättrad neural och cerebral koppling.
 3. Att följa linjerna förbättrar barnets koordination av öga och hand.
 4. Eftersom barnet observerar bilden i spegeln och sedan kopierar den på papper, utvecklar metoden koncentrationsförmågan.
 5. Guillourmetoden förbättrar observationsförmågan.
 6. Ett barns problemlösningskapacitet förbättras som ett resultat av en breddad logisk tankeförmåga.
 7. Ökar barnets självkänsla.
 8. Dämpar ångest.
 9. Förbättrar förmågan att vara uppmärksam.
 10. Förbättrar skolprestationer.

Förmågan att vara uppmärksam samt funktionen av hjärnans två hemisfärer

När vi lyckas koncentrera oss på någonting fokuserar vi vår uppmärksamhet på ett utvalt objekt. Denna process innefattar arbete i båda hjärnans hemisfärer.

Hjärnans vänstra halva är ansvarig för logiska, analytiska och verbala funktioner. Den högra kontrollerar icke-verbala, rumsliga och analoga uppgifter.

Metodens övningar är strukturerade och tjänar till att höja koncentrationsnivåerna och främja kopplingen mellan båda hjärnhalvorna. Detta bidrar även till lägre ångestnivåer.

Vidare uppnås psykomotorisk stimulering genom att barnet tvingas alternera armarnas rörelser för att genomföra övningarna.

Andra metoder för att förbättra barns koncentrationsförmåga

Det finns andra metoder, förutom Guillourmetoden, som också bidrar till att förbättra barns koncentrationsförmåga:

 • Brickspel eller tangramspel: Detta är en typ av spel där man räknar fyrkanter och uppmärksammar mindre detaljer. Deltagaren kan också bli ombedd att reproducera ett kakelmönster eller kopiera dess spegelbild.
 • Korsord, bokstavslekar etc. Dessa är utmärkta aktiviteter som hjälper barnen att koncentrera sig och utveckla tålamod.
 • Pussel och finn-fem-fel-spel. Dessa är roliga för både barn och vuxna. Pussel hjälper barnen att hitta lösningar och träna deduktiva resonemang. Att söka efter skillnader mellan två eller flera bilder hjälper barnen att fokusera på detaljer.
 • Domino. Ett klassiskt spel med flera fördelar. Att matcha motsvarande bilder utvecklar ett barns strategiska kapacitet.
 • Memory. Precis som namnet på denna populära barndomsaktivitet antyder, aktiverar detta spel ett barns minne. Och det förbättrar även koncentrationen. Det finns ett antal sätt att använda korten på. Barnet kan till exempel försöka memorera kortens turordning eller positioner innan de vänds nedåt. Eller, barnet kan börja med korten vända upp-och-ner och sedan vända två i taget för att försöka bilda par.
 • Labyrinter. Att söka efter en väg genom eller ut ur en labyrint kan verka lätt, men det kommer ofta till en punkt när saker blir svårare. Detta är ett utmärkt sätt att träna upp tålamodet. Labyrinter hjälper också barn att utmana sin deduktiva förmåga.
 • Måla mandalas. En idealisk aktivitet för rastlösa och aktiva barn. Mandalas kräver tålamod, koncentration och fokus. Att använda konst för att förbättra koncentrationen är ett klokt drag.

Vem kan dra nytta av Guillourmetoden?

Denna metod är särskilt användbar för barn med ADD eller ADHD (Attention Deficit Disorder eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Det är också ett bra verktyg att använda med patienter som har förvärvade hjärnskador.

Metoden är emellertid även effektiv för människor som behöver öka koncentrationsförmågan i allmänhet. Övningarna kan användas av både barn och vuxna.

Guillormetodövningarna ska utföras långsamt och noggrant. Med andra ord bör barnet först ägna lite tid åt att studera bilden i spegeln. Sedan bör barnet utföra det uppdrag som är avsett, noga och eftertänksamt.

När barnet följer linjerna med fingret eller pennan, fokuserar det bättre på vad det gör.

Det är alltid en bra idé att börja använda den här metoden så snart du upptäcker att ditt barn har svårt att lära sig. Ju tidigare du börjar stimulera ditt barn, desto fortare kommer du att se resultat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.