6 saker som händer när barn inte leker

6 saker som händer när barn inte leker
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 01 december, 2018

Att leka är mycket hälsosamt för barn eftersom det låter dem utforska världen. Genom lekar lär sig barn att imitera vuxna, testa alternativ, experimentera, lösa problem och utveckla sin kognition och kreativitet. Faktum är att när barn inte leker kan det påverka deras framtid negativt.

Nuförtiden har barn färre och färre möjligheter att leka. Barn har ofta fullspäckade scheman, fulla av aktiviteter som tar upp all tid under dagen, vilket inte ger utrymme för lektid.

Skola, sportligor, språkinlärning, dans, kampsport, musik och en mängd av andra aktiviteter fyller våra barns vardagliga liv. De kommer hem slutkörda och vill inte längre leka.

Dessutom har de helt enkelt inte tid att leka fritt. Det är viktigt för familjen att förstå att lek betyder lärande. Lektid är grundläggande för ett barns utveckling.

Vad som händer när barn inte leker

1. Bristfällig kreativitet och fantasi

Kreativitet är viktigt för livet. Det är nyckeln som gör att vi kan lösa problem och hantera olika situationer. Världen som barn skapar när de leker blir verklig för dem.

Genom lekar utvecklas barns kreativitet. Det har visats att brist på lek hos barn hämmar förmågan att komma upp med originella tankar.

Ledsen pojke

2. Bristande autonomi och självständighet

När barn växer upp måste de sluta förlita sig helt och hållet på sina föräldrar och utveckla viss självständighet.

Lek är grundläggande för att detta ska ske, för när de leker fattar barnen beslut, löser problem och agerar utan att en vuxen talar om vad de ska göra. Att leka visar autonomi.

Lek är träning för detta oberoende. Frånvaron av lek hos barn orsakar osäkerhet och beroende.

3. Blyghet

Barn som inte leker från ung ålder är generellt blyga och osäkra. De tvivlar på allt de gör och skäms över alla situationer de utsätts för.

Många gånger är denna skamkänsla en bieffekt av föräldrar som alltid berättar för barnen vad de ska göra. Dessutom beklagar de sig inför dem när saker inte går bra.

Barnen får inte utrymme att leka fritt, att släppa loss sin energi och potential, eller att upptäcka sina talanger.

Dessa barn saknar problemlösningsförmåga och möjligheten att känna att de kan uppnå vad de vill göra.

Det är nödvändigt för familjen att förstå att lek är lärande, och att tiden som ett barn spenderar med att leka är grundläggande för utvecklingen.

4. Svårighet att relatera till människor

Att leka bidrar till utvecklingen av sociala färdigheter. De flesta sociala färdigheter som en person behöver för att lyckas i livet förvärvas genom lek i barndomen.

Genom att leka lär sig barnen att kontrollera sig själva, att förhandla, att arbeta som ett lag, att vänta och dela. Frånvaron av lek hos barn genererar isolerade personer som är centrerade runt sig själva.

5. Omogen emotionell utveckling

Lek är viktigt för barns emotionella utveckling. Fantasifulla spel är grundläggande eftersom barn lär sig mycket om sig själva och kan projicera sina känslor utan begränsningar.

De föreställer sig att de övervinner hinder och rädslor och triumferar i risksituationer. Så dessa visualiseringar blir äkta erfarenheter som berikar dem.

Lek gör att barn känner sig kraftfulla och oberoende, och detta gynnar deras känslomässiga stabilitet.

Pojke i fönster

6. Dåligt beteende

Vid många tillfällen är barns dåliga beteende faktiskt ett resultat av att de inte får chans att leka. Under lek släpper barn ut spänning. Lek fyller en renande funktion, så när barn inte leker måste spänningen släppas ut på andra sätt.

Dataspel sätter dock många begränsningar och ger liten anrikning. Därför, även om dataspel kan vara ett komplement, är den grundläggande saken fri lek utan fasta regler.

Idealiskt bör barnen växla mellan stunder av individuell lek och stunder som delas med andra barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.