Olika metoder för att räkna ut ditt förlossningsdatum

En av de största frågorna för blivande mammor och pappor är hur man räknar ut förlossningsdatumet. Även om det exakta tillfället inte kan räknas ut finns det nuförtiden metoder för att göra väldigt bra gissningar.
Olika metoder för att räkna ut ditt förlossningsdatum

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2018

När en kvinna först får reda på att hon är gravid är en av de främsta frågorna när födseln kommer vara. Det finns ett flertal sätt att räkna ut ens förlossningsdatum med hjälp av matematiska formler och medicinska tabeller.

Oavsett vilken metodologi man använder är det viktiga att kvinnan vet när hon hade sin sista menstruation. Kvinnans fertilitetscykel kan hjälpa till att identifiera ögonblicket när befruktningen förmodligen inträffade. Man kan räkna ut det med den första dagen på menstruationscykeln.

Efter 14 dagar är ägget som mest fertilt. Det är i det ögonblicket som det har störst chans att kunna befruktas. Perioden varar i 2-3 dagar.

Vilka formler räknar ut möjliga förlossningsdatum?

Två vanliga metoder för att räkna ut förlossningsdatum är med Naegeles regel och den medicinska regeln.

Den första består av en matematisk formel från det sista menstruationsdatumet. Därifrån drar man bort tre månader och lägger till sju dagar.

Om vi ger ett exempel med verkliga datum kan vi tänka att om menstruationscykeln inträffade den 11:e maj så blir det möjliga förlossningsdatumet 18:e februari.

I fallet med den medicinska kalendern kan den illustreras som ett hjul eller en tabell, och den är väldigt vanlig på läkarmottagningar.

I tabellen indikerar den vänstra kolumnen den sista menstruationen och den övre raden dagarna. Mellan månaderna och dagen finns det en linje som indikerar möjliga förlossningsdatum.

Du kan finnas andra metoder för att räkna ut förlossningsdatumet på internet; det finns många digitala räknare som fungerar väldigt bra. I alla är den gemensamma nämnaren att man måste hålla koll på när ens sista menstruation var.

Men endast 10% av alla kvinnor föder faktiskt på datumen som indikeras av dessa kalkylatorer, så ta dem med en nypa salt.

Gravid kvinna tränar

Fördelar med att veta sitt möjliga förlossningsdatum

En graviditet anses fullgången när bebisen föds mellan vecka 38 och 42, så att ge ett ungefärligt datum är viktigt för att kunna hålla koll på veckorna. Målet med att ge den här informationen är också huvudsakligen för att mamman ska kunna förbereda sig fysiskt och psykologiskt, och för att hon ska kunna förbereda allt som krävs för bebisens ankomst i god tid.

Sanningen är att förlossningsdatumet kan variera med upp till två veckor. Beroende på typen av graviditet och moderns omständigheter undviker läkare ibland att ge specifika datum. De uppger vanligtvis den troliga månaden, men ger sällan specifika dagar.

Beslutet kan tas om modern är väldigt ängslig eller har blodtrycksproblem på grund av emotionella förändringar.

“Fertilitetscykeln låter oss identifiera tidpunkten när befruktningen troligen inträffade.”

Hur vet man om bebisen är redo att födas?

Många specialister väntar på att se resultaten från ultraljudet i vecka 12 innan de sätter ett datum. Under ultraljudet uppmärksammar de bebisens mått och utveckling, och dessa värden samt moderns ålder leder till mer pricksäkra datum.

Par på sjukhus

Ultraljudet i vecka 12 låter även specialister identifiera oegentligheter hos fostret. Mellan 60 och 70% av alla genetiska missbildningar och medfödda anomalier kan identifieras då. Downs syndrom är en av dem, och så även problem kopplade till hjärtat och blodkärl.

En annan fördel med att genomgå ett ultraljud i vecka 12 är att läkare kan identifiera om flera bebisar är på väg. De kan även ta reda på bäckenkapaciteten för modern inför förlossningen. Resultaten från ultraljudet kan till och med avslöja vissa medicinska komplikationer.

Det möjliga förlossningsdatumet möjliggör för framtida föräldrar att anpassa sitt hem och sina rutiner inför bebisens ankomst. Det viktiga är att komma ihåg att datumet är ganska flexibelt; oavsett hur mycket analyser specialister utför kommer det inte vara möjligt att förutse det exakta datumet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.