Evolutionen av kejsarsnitt

Evolutionen av kejsarsnitt

Senaste uppdateringen: 23 oktober, 2019

Utvecklingen och evolutionen av kejsarsnitt har påverkat både den sociala sfären och oss som evolutionära varelser. Som du vet är ett kejsarsnitt ett kirurgiskt sätt att välkomna en bebis till världen, och det har blivit allt vanligare på senaste tiden.

I dagens samhälle anser man inte längre att kejsarsnitt är ett riskabelt kirurgiskt ingrepp. Tvärtom har det blivit normaliserat till den grad att det orsakar ringa eller ingen oro.

Men hur utvecklade man denna teknik och hur har den förändrat mänskligheten? Hur har kejsarsnitt blivit så normalt? Ta reda på det nedan.

Vad är ett kejsarsnitt?

Ett kejsarsnitt är ett kirurgiskt ingrepp där fostret avlägsnas genom ett snitt i moderns livmoder. Det är en av de vanligaste operationerna idag. Dessutom kan man, tack vare medicinska framsteg, betrakta det som en mycket säker teknik.

Med tanke på hur ofta de utförs har kejsarsnitt blivit alltmer populära. En anledning är bland annat för att vetenskapliga framsteg har minimerat riskerna för både mamman och barnet.

Beslutet att göra ett kejsarsnitt kan tas av flera anledningar:

Evolutionen av kejsarsnitt

En populär myt relaterar ofta kejsarsnitt till födelsen av Julius Caesar, kanske på grund av det engelska namnet: Cesarean. Det är dock ganska osannolikt eftersom man hade en begränsad medicinsk kunskap på den tiden. Snarare kommer namnet från det latinska ordet caedere, vilket betyder “att klippa”, dvs. att man klipper upp mammans livmoder för att ta ut fostret.

Fram till utvecklingen av anestesi och antibiotika utgjorde varje kirurgisk ingrepp en stor risk. På grund av det var ett kejsarsnitt en sista utväg fram till andra hälften av 1900-talet. Man utförde det bara när det fanns extrema risker för mamma och barn, och tekniken var definitivt inte en garanterad framgång.

Det första dokumenterade kejsarsnittet ä utfördes år 1794 i USA. Jesse Bennett, läkaren som utförde det, gjorde det på sin fru. Hon och barnet återhämtade sig och det blev ett viktigt prejudikat i den medicinska historien.

kvinna på operationsbordet med nyfödd baby bredvid sig

Kejsarsnitt och den mänskliga evolutionen

Vetenskaplig utveckling, och medicinsk utveckling i synnerhet, har gjort det möjligt för oss att förbättra vår livskvalitet, och vi lever nu också längre. Något som är intressant är att utvecklingen av kejsarsnitt har haft evolutionära konsekvenser: kvinnans kropp har anpassat sig till denna teknik, och vissa kvinnor har därför nu ett mindre bäcken som försvårar naturlig förlossning.

Typer av kejsarsnitt

Kejsarsnitt klassificeras enligt det område på kroppen där snittet utförs. Det finns det klassiska kejsarsnittet som går lodrätt från naveln, även kallat medellinjesnitt, och det finns det vågräta kejsarsnittet, även kallat bikinisnitt.

De delas även in i tre olika typer beroende på när man tar beslutet att göra ett kejsarsnitt:

  • Planerat kejsarsnitt: Detta är när beslutet fattas innan förlossningen börjat.
  • Akut kejsarsnitt: Detta sker vanligen på grund av komplikationer för mor eller barn under graviditeten eller förlossningen.
  • Urakut kejsarsnitt: Detta kallar man även katastrofsnitt och utförs vid en mycket akut risk för modern eller barnet under förlossningen. Här gäller det att få ut barnet så fort som möjligt för att rädda liv.

Bikinisnitt

Den här vågräta varianten är den som används mest nu för tiden, och är när man gör ett snitt på tvären nedanför naveln, strax under troskanten. Det påverkar ett mindre antal muskelfibrer och läkningen går snabbare än vid ett lodrätt snitt.

Trender

Evolutionen av kejsarsnitt har medfört att ett stort antal födslar, som tidigare skulle ha lett till allvarliga skador eller dödsfall, kan äga rum säkert. Det har blivit en av de vanligaste medicinska operationerna.

I Sverige föds 17% av barn med hjälp av kejsarsnitt, något som faktiskt överstiger Världshälsoorganisationens rekommendationer. Den råder att siffran bör ligga runt 15%.

Kejsarsnittet är utan tvekan en gåva för mänskligheten, och en vetenskaplig prestation. Oavsett varför man gör ett kejsarsnitt, om det är planerat eller akut, påverkar och räddar det många liv, och det är något vi alla bör vara tacksamma för.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.