Att donera navelsträngsblod kan rädda liv

Att donera navelsträngsblod kan rädda liv
Nelton Ramos

Granskad och godkänd av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att donera navelsträngsblod eller vävnad kan rädda livet på ett nyfött barn. Men det kan också hjälpa tusentals andra människor runt om i världen, och till och med din egen familj.

Till för bara några år sen, när ett barn föddes, kastade sjukhuspersonalen bort moderkakan och navelsträngen. Men nu vet vi att dessa vävnader, och framför allt själva navelsträngen, är fyllda med stamceller.

Stamceller är värdefulla. De har egenskaper som gör dem annorlunda jämfört med alla andra celler som utgör vår kropp. Deras viktigaste funktion är att de kan producera andra sorters celler.

Stamceller är källan från vilken vävnader och organ i vår kropp kan förnya sig. De är icke-specialiserade celler som har kapaciteten att förnya sig och att föröka sig.

Navelsträng och moderkaka innehåller stamceller

Att donera navelsträngsblod är smärtfritt

Det idealiska ögonblicket att hämta stamceller är efter att ett barn är fött, men innan moderkakan kommit ut. Det är inte den enda möjligheten att utvinna stamceller, som är befintliga i vår kropp under hela livet, men det är den bästa tiden att göra det.

Stamcellerna som läkaren kan utvinna från navelsträngen är fria från infektioner och inflytande från andra agenter. Dessa celler är lika rena som en nyfödd bebis.

Att donera navelsträngsblod är en smärtfri procedur, och den kan utföras omedelbart efter förlossningen.

När barnet kommer ut, skär ditt läkarteam av navelsträngen. I detta ögonblick kan barnmorskan tömma ut blod från navelvenen. Detta är den enda tidpunkten i en människas liv när det är möjligt att utvinna en sådan stor mängd stamceller.

De här stamcellerna i navelsträngens blod kan vara till nytta för andra patienter som lider av benmärgsproblem. Stamcellstransplantationer ger mottagaren en möjlighet att utveckla nya, friska blodkroppar, vilka är en förutsättning för liv.

Varför är det så viktigt att donera blod från navelsträngen?

Stamceller från navelsträngen kan bidra till att bota degenerativa sjukdomar. De har också använts sedan länge för behandling av blodsjukdomar, som till exempel leukemi.

Faktum är att i USA och i flertalet europeiska länder, som är ledande inom detta område, arbetar forskare för att använda stamceller för att regenerera tarmvävnader och andra organ.

Att donera navelsträngsblod kan vara till hjälp för många människor. Av den anledningen har många länder inrättat ett register över frivilliga blodgivare. Dessa arkiv innehåller information från människor i varje land som är villiga att donera vävnader.

De organisationer som är ansvariga för att underhålla dessa register, gör också sökningar efter donatorer som är kompatibla med patienter som är i behov av transplantationer. Av den anledningen är detaljerna rörande varje donation kodade och databasen är sekretessbelagd.

Blod som tas ifrån navelsträngen kan transplanteras till patienter varsomhelst i världen som har behov. Det enda villkor som behöver uppfyllas är att donator och mottagare är kompatibla.

Att donera navelsträngsblod kan rädda liv

“Det mest otroliga med mirakel är att de händer.”

Gilbert Keith Chesterton

Tack vare dessa stamcellsbanker, har patienter över hela jorden nu tillgång till mer än 200.000 enheter navelsträngsblod som finns förvarade runt om i världen. Av den anledningen är det så viktigt att donera navelsträngsvävnad.

Så snart en kompatibel enhet navelsträngsblod har identifierats för en patient, skickas blodet till det land där mottagaren bor. Detta betyder att varken donator eller patient behöver resa.

Proceduren för transplantationen är densamma i hela världen. Navelsträngsblod från en mamma i Europa kan hjälpa en mamma i USA, Australien eller andra länder.

Så att donera navelsträngsblod är ett sätt att hjälpa människor över hela världen. Och det viktigaste vi kan göra är att samarbeta för att rädda liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.