Kommer barns intelligens från deras mödrar?

Kommer barns intelligens från deras mödrar?
Nelton Ramos

Granskad och godkänd av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Har du svårt att komma underfund med hur smart ditt barn är? Frågar du dig själv hur ditt barn kunde bli så smart? Det är tack vare dig! Lär dig mer om vad forskare säger om barns intelligens!

Man brukar säga “sådan fader, sådan son”. Men när det kommer till barns intelligens borde man säga “sådan moder, sådant barn”. Forskare planterade ett frö av kontrovers när de demonstrerade att barns intelligens kommer från deras mammor.

Vi ber om ursäkt till alla manliga läsare, men även om ditt barns ansiktsdrag är en kopia av dig är mamman vanligtvis att tacka för barnets IQ. Ja, du läste rätt. Ytterligare en anledning att uppskatta de mödrar som ger oss livets mirakel!

Forskare har bevisat att kvinnor överför generna som har att göra med intelligens. Dessa gener överförs genom så kallade “konditionerade gener”. Dessa har en biokemisk etikett som låter forskare spåra deras ursprung. Om de kommer från modern fungerar de, om de är från fadern är de tysta.

Ditt barns intelligens är en moders arv

Vi har alltid vetat att intelligens har en tydligt ärftlig komponent, men diverse nya studier har bevisat att barn ärver sin intelligens från sina mödrar. De ansvariga generna finns i X-kromosomen, som kommer från mamman.

En av dessa studier utfördes vid University of Cambridge. Den visade att de moderliga generna bidrar till utvecklingen av olika center i hjärnan. Vidare hävdar forskare att flickor har högre chans att ärva sin moders intelligens. Anledningen är för att flickor ärver två X-kromosomer, medan pojkar endast ärver en.

Samtidigt ansamlas cellerna i de faderliga generna i regioner av hjärnan som har hand om känslor. Dessa områden bildar vad som kallas för det limbiska systemet. Det ansvarar för att garantera överlevnad och är kopplade till funktioner såsom sex, att äta samt aggression.

Men inga faderliga celler hittas i cerebrala cortex. Det är ett område av hjärnan där de mest avancerade kognitiva funktionerna utvecklas, som intelligens, tanke, språk och planering. I det här området av hjärnan finns det bara feminina celler.

Nya studier om intelligens hos spädbarn

Forskare från University of Ulm i Tyskland har studerat generna som påverkas av hjärnskada. Deras forskning visade att generna som är kopplade till kognitiva förmågor även innehåller X-kromosomen.

Den mest intressanta upptäckten angående barns intelligens gjordes dock i USA. Forskare utförde intervjuer av runt 12,000 ungdomar mellan åldrarna 14 och 22. De noterade deras hudfärg, utbildningsnivå och socioekonomiska status.

Pojke med glasögon

Denna detaljerade utredning ledde dem till slutsatsen att den bästa förutsägande faktorn för barns intelligens var deras mammors IQ. För att vara mer precis upptäckte de en koppling mellan ungdomarnas IQ och deras mödrars IQ. Forskarna fann att dessa två siffror endast varierade i snitt 15 poäng mellan de två.

Andra förklaringar utöver genetik

En annan grupp studier avslöjar att en mamma spelar en viktig roll i utvecklingen av sitt barns intellekt. Hur? Genom klok känslomässig och fysisk kontakt. Vissa undersökningar verkar även antyda en koppling mellan känslomässiga band och intelligens.

En av dessa studier utfördes vid University of Minnesota. Forskarna fann att barn som uppfostrats med hälsosamma band utvecklade mer komplexa symboliska lekar i tidig ålder. De fann även att dessa barn var mer observanta och uppvisade mindre frustration när det kom till problemlösning.

Ett barns hälsosamma band till sin mor är även inflytelserikt när det kommer till utforskning. Barn med hälsosamma band kan självsäkert lösa problem, utan att ge upp. Vidare brukar dessa mödrar erbjuda sina barn olika nivåer av assistans när de ställs inför hinder. Det hjälper till att stimulera deras potential.

Ytterligare en studie från University of Washington bevisade vikten en tillgiven relation har på hjärnutvecklingen. Studien visade att moderlig kärlek och starka band är fundamentala för utvecklingen av vissa delar av hjärnan.

Barn leker med block

Studien visar effekten en moders kärlek kan ha på barnets hippocampus. När en mamma ger känslomässigt stöd och tillfredsställer sitt barns intellektuella behov blir hippocampus större. Barn till känslomässigt avlägsna mammor hade en hippocampus som i snitt var 10% mindre.

Intelligens måste uppmuntras

Det är värt att säga att intelligens inte är något du bara ärver, utan något som måste uppmuntras. Det kräver en viss mån av stimulans, och däri ligger ytterligare en vanlig merit för mammor: de brukar vara de som ansvarar för stimulans och utveckling av den lillas intelligens.

Ett barns näringsintag spelar också en väldigt stor roll för dess intelligens. Från och med att barnet ammar för första gången börjar faktiskt intelligensen näras. Ett nära, unikt band bildas mellan mor och bebis. Det finns till och med teorier som hävdar att barn som ammar längre är mer intelligenta och framgångsrika.

En mamma kan till och med influera utvecklingen av sitt barns intelligens när fostret fortfarande ligger i magen. Hon kan stimulera bebisen genom att äta mat som gagnar barnets hjärnutveckling.

Så nu vet du att du har din mor att tacka för din intelligens. Du vet även varför ditt barn blev så smart! Det fick det från dig!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.