Barn som ramlar - en vanlig händelse

När barn lär sig krypa och ta sina första steg ökar risken att de ramlar. Att barnen ramlar är ett faktum som föräldrarna måste inse.
Barn som ramlar - en vanlig händelse

Senaste uppdateringen: 05 februari, 2019

Under sina första år brukar barnen alltid vara i farten. Det är orsaken till att de ofta ramlar.

Även om det är viktigt att ta hand om barn som ramlat, är det ännu viktigare att försöka förhindra att de ramlar. Föräldrarna måste hela tiden ha översikt över barnen.

Från födseln till treårsåldern går barnen igenom flera inlärningssteg. Föräldrarna behöver främja och uppmuntra deras framsteg.

Bra omvårdnad vara skillnaden mellan ett friskt barn och ett barn med ständiga skaderisker.

Aldrig ensamt

Föräldrarna bär det största ansvaret. Det är viktigt att planera, vara på sin vakt och vidta åtgärder för att förhindra olyckor och minska risker.

Lämna aldrig ditt barn ensamt på ställen med hög fallrisk, såsom i sängar, på bord, i gungor med mera.

Det räcker att du vänder bort blicken för ett ögonblick för att en olycka ska kunna ske. Detta beror på att barn inte tar hänsyn till konsekvenserna och de tror att de kan mer än de i själva verket klarar av.

Tänk på att allting kan hända, men många saker kan undvikas.

Barn som ramlar – en vanlig händelse

Man kan förhindra att barn ramlar. Det är en fråga om organisation och bättre vanor.

En fantastisk åtgärd är att sätta upp barngrindar i trapporna och trappräcke på sidorna.

Dessa hinder bör varken vara hopfällbara eller ha en öppning som är större än 5 cm. Detta för att förhindra att barnets huvud fastnar i springorna. Trapporna ska heller inte vara halkiga.

Ett annat bra tips är att lära barnet att alltid hålla i trappräcket. Oavsett när det är i trappan så ska det ha uppsikt av en vuxen.

Barn som gråter

Var försiktig med barn som precis har lärt sig gå

De små nybörjarna kan lätt få varierande skador med allt från mindre klämskador till stora fall. Det finns också en risk att de små går in på farliga ytor.

De bör inte röra sig fritt i områden där det är nära till altaner, balkonger, uteplatser och hissar.

Deras nyfikenhet när de lärt sig krypa och gå kan leda dem till farliga ställen. De tycker om att utforska, dansa och klättra.

Det finns alltid en risk att de ramlar när de utövar dessa aktiviteter. Se till så att ditt barn alltid bär skor eller halksockor.

Äventyrslust

Föräldrarna bör inte begränsa barnets äventyrslust, men så fort det börjat krypa eller lärt sig gå behöver några åtgärder vidtas.

Lås alla dörrar som kan leda till farliga områden. Om barnet använder barnstol, se till att det är fastspänt.

Montera fönsterspärrar eller håll fönstren stängda när barnet är i närheten. Spjälsäng och sängar bör också placeras långt från fönstret.

Det är också viktigt att föräldrarna hindrar sina barn att klättra på bord och stolar för att de inte ska ramla. Möbler som man klättrar upp på ska förvaras på ett säkert ställe tills dess att barnet blivit äldre.

Alla möbler i barnets rum bör vara fastsatta i golvet om det finns en möjlighet till det.

Föräldrar bör planera och vara medvetna om risker för att kunna förhindra olyckor.

Utom räckhåll för barn!

Den små utforskarna vill kunna gå runt i hela huset. På sin upptäcktsfärd kan de hitta olika hushållsapparater och vassa köksföremål.

De kan också finna farliga rengöringsprodukter eller mediciner. Dessa produkter ska hållas utom räckhåll för barnen.

Pojke ramlar

Småbarn ska hållas på säkert avstånd från vissa områden i köket. Köket är en av de farligaste områdena barn kan uppehålla sig på. De kan ramla, skära sig och få brännskador.

Att kliva ner i och upp ur ett badkar kan också innebära en risk. Om föräldrarna inte är på sin vakt kan barnet ramla och det finns ett antal badrumsmöbler som kan vara mycket farliga.

Föräldrarna kan använda moderna hjälpmedel för att övervaka sina småbarn. Det spelar ingen roll om barnen är vakna eller sover; det är alltid en lättnad att veta att de mår bra.

Avslutningsvis så behöver du tänka på att varken barnens nyfikenhet eller äventyrslusta behöver påverkas under deras första levnadsår.

Det är viktigt för föräldrarna att vidta åtgärder för att förhindra att barnen ramlar och skadar sig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.