Distansutbildning: Fördelar och nackdelar

Distansutbildning lockar fler och fler människor över hela världen. Vad som började för mer än ett halvt sekel sedan med broschyrer och korrespondenskurser har utvidgats till ett brett utbud av möjligheter.
Distansutbildning: Fördelar och nackdelar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 09 april, 2019

Distansutbildning är ett bra alternativ för dem som vill förvärva ny kompetens och kunskap. Tack vare den snabba utvecklingen inom teknik tillåter datorbaserade resurser att institutionerna tillhandahåller högkvalitativa kurser inom alla slags områden.

Men kan det leda till bristande kontakt mellan lärarna, professorerna och studenterna? I den här artikeln tar vi en titt på för- och nackdelar med virtuella universitet. Distansutbildningsinstitutioner tillhandahåller innehåll via ljud-, video- och e-postmaterial samt virtuella plattformar där du kan interagera med lärare och andra studenter i realtid.

Vad är distansutbildning?

Internet är en bra plattform för distansutbildningar. Via surfplattor, stationära datorer, bärbara datorer och till och med smartphones kan studenterna få tillgång till innehållet i varje kurs och program.

När man analyserar utvecklingen av denna trend ser man att utbildningsplattformar, eller LMS (eng. learning management system) och internetbaserade kurser har tredubblats under de senaste 10 åren. Allt detta gör det möjligt för distansutbildningar att utöka sitt utbud och sin bredd. Idag kan de ge tillgång till grundutbildning, universitetsutbildning och forskarutbildning.

Universitetsexamen som du kan ta genom distansutbildningar är ofta i nivå med traditionella utbildningar vid lärosäten. Och det här är utan att ta hänsyn till det oändliga utbudet av alternativa kurser för alla specialkunskaper du kan tänka dig.

Fördelar med distansutbildning

Som allt i livet är människor fria att välja de vägar som de vill ta. Men för dem som vill få utbildning trots stora hinder i form av tid och geografi är de fördelar som erbjuds av detta alternativ mycket tilltalande:

  • Flexibilitet: medan många utbildningsinstitutioner försöker hålla tillåtande scheman så kommer det alltid att finnas en del studenter som inte har möjlighet att delta under de tiderna.
  • Den som någonsin varit sen till en lektion och saknade information som är viktig för att förstå kursmaterialet, känner till kostnaden för rigida scheman.
Distansutbildning: kvinna med läromedel

Samtidigt måste de som har möjlighet att studera på heltid anpassa sig till en schemalagd tidsram som kan vara för utdragen eller hålla för högt tempo. I båda dessa fall erbjuder distansutbildning lösningar för att anpassa sig till studentens liv.

  • Det är perfekt för människor som har barn. Efter att ha blivit mammor måste många kvinnor skjuta upp sina studier på obestämd tid.
  • Det är svårt att hitta en lugn stund när du är omgiven av barn. Kurser och program online gör det möjligt för eleverna att hålla sin egen takt med studierna, även om vissa begränsningar finns.
  • Professionella som vill specialisera sig. Alla som väljer en vidareutbildning på distans har sina egna skäl för att göra det. De kan vara yrkesverksamma som vill fördjupa sina färdigheter inom ett visst område av sitt arbete, eller de för vilka en utbildning på plats är logistiskt omöjlig.
  • En annan demografisk grupp som väljer virtuella klassrum är ungdomar som måste sluta med sina studier för att kunna arbeta. I dessa fall representerar en virtuell examen ett utmärkt alternativ.

Vad är nackdelarna med lärplattformar?

Som vi har sett är fördelarna verkligt betydande, men det finns också en hel del nackdelar. Är distansen i sig själv en nackdel? Historiskt sett har detta varit den främsta kritiken av virtuellt lärande. De geografiska hindren har dock praktiskt taget blivit eliminerade tack vare tekniska framsteg.

Under alla omständigheter har inte alla kurser och utbildningar hållit takten med utvecklingen av datavetenskap. Med andra ord erbjuder inte alla kurser konferenser, chattrum och virtuella klassrum. Å andra sidan kräver vissa av dessa kurser att man måste infinna sig på plats minst en gång per månad, vilket tar bort lite av den virtuella magin.

Kvinna försöker plugga med litet barn på armen

Kanske är den största nackdelen med distansutbildning att det krävs att du är ansvarig för dina egna studier. Utan en professor eller lärare som är där personligen för att ta itu med eventuella frågor kan du bli frustrerad. Detta får vissa elever att ge upp helt.

Sammanfattningsvis, precis som med alla nya åtaganden, måste du väga för- och nackdelar i förväg. Det gör att du kan spara tid och pengar. Den ökande populariteten för distansutbildningar tyder dock på att detta alternativ blir alltmer mångsidigt och accepterat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.