Det är bra för barn att busa och leka med sin pappa

Om du ser dina barn busa och leka vilt med sin pappa finns det ingen anledning att oroa sig. Det är normalt - till och med sunt - och de har det fantastiskt roligt medan de gör det.
Det är bra för barn att busa och leka med sin pappa
María José Roldán

Skriven och verifierad av Pedagogisk psykologi María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

För mamma kan allt buller och bång som uppstår när barnen håller på att busa och leka med sin pappa kan vara lite överväldigande. Men den här typen av högljudd lek hjälper faktiskt barn att vara lyckligare och mer framgångsrika. Vi berättar mer i artikeln nedan.

Att busa och leka vilt

I Top Dog, en bok om vetenskapen om att vinna och förlora, hävdar författarna Po Bronson och Ashley Merryman att vildare lekar och bus ger barn en fördel rent konkurrensmässigt. Dessutom hävdar de att den här typen av lek hjälper dem att lära sig blomstra i en värld som ständigt blir mer komplicerad.

Rent intuitivt vet vi att något magiskt händer när en pappa lägger sig ner på golvet och låter sina barn klättra över honom. Även om vi är lite rädda för att något ska gå sönder eller att någon kommer att bli skadad… Vi vet att den här typen av lek är speciell eftersom den stärker det känslomässiga bandet mellan pappa och barn.

busa och leka: pappa med dotter i famnen
dem mindre sårbara för barndomsdepression?

Att busa och leka vilt är ett bra sätt för barn att göra av med energi och spänningar och frustration. Dessutom lär det dem att sätta gränser. När vi tittar på aktiviteten ur detta nya perspektiv kan vi koppla av och till och med njuta av dessa stunder.

Bandet mellan mamma och barn

Som mamma ägnar vi oss helt åt att vårda, ta hand om och skydda våra barn… Varje tår, varje fall, varje upprivet knä – vi är alltid redo att rusa till och trösta och ta om hand. Resan vi gör i moderskapet gör oss mer nära anknutna och synkroniserade med våra barn. Vi har en anknytning som är mycket djupare än vi någonsin kunnat föreställa oss.

Under de första åren i livet kräver våra barns utveckling mer av oss. Som föräldrar antar vi rollen som aktiva deltagare och våra barn, för det mesta, följer vårt exempel. Men av naturliga skäl kommer det en tid då vi måste sluta vara riktigt så aktiva och involverade.

Föräldraanknytningen fortsätter att växa på ett oberoende och mycket betydelsefullt sätt. För mammor utvecklas bandet under tidig barndom. Med för pappor utvecklas det lite senare när pappan framstår som en säker plats som gör att små barn kan utforska och ta risker.

Vad innebär det att leka och busa vilt?

Att leka och busa vilt är i huvudsak en ömsesidig, aggressiv och interaktiv lek som kräver stort förtroende och tillit. Och viktigast av allt, ingen får bli skadad. När barn deltar i den här typen av lek känner de sig mer avslappnade, anknutna och lyckliga. Detta är viktigt för att upprätta starka och varaktiga band med pappan.

I själva verket lägger leken grunden för den del av deras utveckling som hjälper dem att fungera i omvärlden. Den banar också vägen för framtida generationers framgång och lycka genom att socialisera barnen ordentligt så att de kan växa upp och bli goda föräldrar själva.

Den goda nyheten är att det finns alla möjliga sätt för barn att leka och busa med sin pappa. Därför kan pappor som är mer tveksamma till intensivt fysiska lekar fortfarande hitta andra former som bättre passar deras föräldrastil. Till skillnad från många andra djur behöver människor sina pappor långt utöver den enkla handlingen att bli född.

barn som busa och leka med föräldrar
Föräldrar spelar en nyckelroll i den optimala utvecklingen av sina barns psykologiska och känslomässiga egenskaper.

Det är bra för barn

När barn busar och leker vilt med sin pappa trissar pappan upp dem under leken och lugnar sedan ner dem igen. Detta mönster lär barnen att kontrollera sina känslor, en egenskap som gör dem mer populära bland kamrater och andra de kommer i kontakt med.

Barn som busar och leker mycket med sin pappa är mer benägna att utveckla hälsosamma relationer som vuxna. Samtidigt är de mer benägna att få en socialt stabil position och bli kapabla föräldrar själva. I detta avseende ger pappor som investerar i sina barns sunda utveckling också sina framtida barnbarn en fördel.

Alla barn behöver kärleksfull fysisk kontakt, och både flickor och pojkar måste få detta från sina föräldrar. Under vildare lek och bus kan pappa och barn känna av fördelarna från både endorfiner, från den fysiska aktiviteten, och oxytocin, som utlöses av en varm kram. Detta gynnar dem på samma sätt som frisättningen av oxytocin som sker när ett barn blir tröstat.

Detta kanske intresserar dig
Arvet en bra pappa ger sina barn
Att vara mamma
Läs det Att vara mamma
Arvet en bra pappa ger sina barn

Rousseau brukade säga att en bra pappa är mer värd än flera hundra lärare. Och det finns ju faktiskt få som lämnar ett så starkt emotionellt avtryc...


Innehållet hos Att vara mamma är endast skrivet i utbildande och informativt syfte. Det kan under inga omständigheter ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.