Varför är vitt ljud fördelaktigt för alla?

Varför är vitt ljud fördelaktigt för alla?

Senaste uppdateringen: 29 oktober, 2018

Lär dig om hälsofördelarna med vitt ljud för barn och vuxna i denna artikel.

Vad är vitt ljud?

Ordet “ljud” har olika innebörder. Ett ljud kan exempelvis vara en störning som ger upphov till ett obehag. Det finns dock även andra innebörder.

Vitt ljud är en signal som inte har ett visst mönster, utan är ett resultat av att man kombinerar alla hörbara frekvenser mellan 20 till 20 000 Hertz.

Blommor och regn.

Vitt ljud och hälsan

Det har förekommit flera studier som har visat hälsoeffekterna av vitt ljud, men det behövs mer forskning för att ytterligare reda ut vilken effekt det har på den mänskliga kroppen.

Ljudet sägs vara fördelaktigt för hälsan eftersom det blir lättare att meditera och koncentrera sig. Dessa ljud får en även att slappna av och motverkar därmed insomnia.

Det har gjorts studier som visat att djur kommer ihåg saker bättre då de utsätts för det.

Relationen mellan olika typer av ljud

Vitt ljud integrerar olika ljud; det tar inte bort dem. Då hjärnan lyssnat på tusentals frekvenser på en och samma gång så kan den inte särskilja ett ljud från ett annat.

Ljudet kan användas för att maskera vissa ljud som kommer från gatan, som exempelvis trafiken, grannarna och vägarbete.

Detta kommer ge dig mer ro och göra det lättare för dig att studera eller arbeta, eftersom ljudet förbättrar din koncentration.

Tinnitus är ett hörselproblem där man hör ljud som inte finns utanför örat. Dessa ljud ger upphov till ångest och insomnia. Med hjälp av vitt ljus kan man avhjälpa problemet till stor grad.

Vitt ljud och bebisar

Man pratar ofta om hur fördelaktigt vitt ljud är för bebisar. Vissa experter menar att det får dem att slappna av.

Det absorberar andra ljud som kan störa barnet. Barnet slappnar av efter några minuter och kan somna lugnt.

Då barnen känner sig mer avslappnade kommer de också kunna sova längre. Dessa faktorer hjälper oss att reducera stress hos bebisar.

Nyfödda kan bli utmattade om de utför aktiviteter och rörelser under dagen som gör dem överstimulerade.

Vitt ljud från fläkt.

En annan hypotes rörande fördelarna med vitt ljud indikerar att ljudet inuti livmodern påminner om vitt ljud.

En annan fördel är att det lugnar barn som gråter. De blir därför mindre stressade.

Specialisterna menar att det är viktigt att barnen inte blir vana vid att sova med detta ljud. Det bör bara användas ibland och inte varje natt.

Vitt ljud och vuxna

Detta ljud hjälper även vuxna att slappna av och sova. Det finns många typer av apparater som sänder ut denna typ av ljud. Det finns dessutom appar med olika typer av vitt ljud att välja mellan.

För närvarande verkar det som att alla dessa metoder är till för att man ska kunna somna bättre. Specialisterna rekommenderar dock att man undviker alltför frekvent kontakt med denna typ av ljud på hög volym. Hos barn bör ljudnivån inte överstiga 50 decibel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Maqueda Blasco J., Ordaz Castillo E., Cortés Barragán R.A., Gamo González M.F., Bermejo García E., Silva Mato A., Asunsolo del Barco A. “Efectos extra-auditivos del ruido, salud, calidad de vida y rendimiento en el trabajo; actuación en vigilancia de la salud” Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación. Madrid. 2010.
  • Pantley, E. (2016). The no-cry sleep solution for newborns: amazing sleep from day one. McGraw-Hill.
  • Spencer, John & J Moran, D & Lee, A & Talbert, David. (1990). White noise and sleep induction. Archives of disease in childhood. 65. 135-7. 10.1136/adc.65.1.135.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.