Hur man använder luftkonditionering när man har en bebis

Hur man använder luftkonditionering när man har en bebis

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Luftkonditionering är inte farligt för alla barn. Du kan använda det på ett säkert sätt så länge du vidtar vissa försiktighetsåtgärder.

Tänk på att plötsliga temperaturförändringar kan påverka en nyfödd bebis hälsa. Du måste vidta försiktighetsåtgärder eftersom barnet fortfarande håller på att anpassa sig till världen utanför mammas mage.

Om du vill använda luftkonditionering med en bebis i huset är det bäst att reglera temperaturen till mellan 20 och 22 grader Celsius. Det är den bästa temperaturen för nyfödda vare sig de är för tidigt födda eller inte.

Det är viktigt att hålla rummet som barnet vistas i varken för kallt eller för varmt. Extrema temperaturer kan få dem att känna sig obekväma. De kan inte reglera sin egen kroppstemperatur på samma sätt som vuxna. De kan även få hudirritationer eller vakna till ofta eftersom de känner sig obekväma.

Även om den perfekta temperaturen för spädbarn är runt 22 grader Celsius är det också tillrådligt att hålla temperaturen mellan 21 och 24 grader under dagen och mellan 19 och 21 grader på natten.

Luftfuktighet

Enligt olika artiklar publicerade av den spanska barnläkaren Florencio de Santiago bör föräldrar även mäta luftfuktigheten hemma för att se till att nivåerna ligger mellan 30 och 50 procent.

För att kunna styra dessa parametrar hemma måste huset vara utrustat med en termometer och en hygrometer. Barnläkaren betonar också vikten av ordentlig ventilation i hemmet.

mamma och baby tittar i bok


Några tips för att använda luftkonditionering med en bebis

  • Tänk på att en temperatur mellan 20 och 22 grader Celsius är perfekt för en bebis. Plötsliga temperaturförändringar kan påverka barnets immunförsvar negativt och därför bör du undvika det.
  • Det är också viktigt att se till att luftströmmen som kommer ut från klimatanläggningen inte riktas direkt mot barnet.
  • Ett annat bra sätt är att kyla ner rummet innan du lägger barnet där och sedan stänga av apparaten på natten. Se till att barnets rum är väl ventilerat.
  • Om det är mycket varmt kan du använda luftkonditionering för att barnet inte ska känna sig obekvämt. Det kan också förhindra vissa hudutslag. Om du har luftkonditioneringen på under natten, se till att barnet är tillräckligt påklätt för att vara bekvämt.
  • Ha alltid en filt till hands för att täcka över barnet. Detta är särskilt viktigt när barnet ligger på ett ställe där luftkonditioneringen kan bli för kall.

Underhåll och rengöring

Även om du har luftkonditionering hemma är det viktigt att se till att alla rum i huset är naturligt ventilerade.

Var uppmärksam på luftkonditioneringsfiltret. Där kan det ofta ansamlas mikroorganismer som dammkvalster som är skadliga för barns hälsa. För att undvika att ditt barn far illa, håll luftfiltret rent.

Experter rekommenderar också att du håller hela huset vid en jämn temperatur. Du kan använda integrerade luftkonditioneringsenheter eller en klimatanläggning som installeras i taket.

Dessa är alltid bättre än fläktar eller mobila luftkonditioneringsenheter.

Genom att installera flera luftkonditioneringsaggregat i huset kan du hålla en homogen temperatur i hela huset.

Detta förhindrar att ditt barn påverkas av plötsliga temperaturförändringar, vilket, som vi nämnde ovan, kan vara skadligt för hälsan.

Barnläkare rekommenderar också att man använder en luftfuktare med klimatanläggningen. De hjälper till att reglera luftfuktigheten i rummet.

När man använder luftkonditionering minskar vanligen luftfuktigheten. Låg luftfuktighet kan leda till torrhet och irritation i barnets slemhinnor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.