Hälstick på bebisar: Vad innebär detta?

Hälsticket är ett väldigt viktigt test som utförs på nyfödda bebisar. Detta test gör att man kan upptäcka vissa sjukdomar innan symptomen uppstår. Upptäck mer om detta rutintest i följande artikel.
Hälstick på bebisar: Vad innebär detta?

Senaste uppdateringen: 02 juni, 2019

När ett barn föds kommer sjukhuset utföra flera tester. Ett av dessa test är hälstick, som tas då barnet är mellan 48-72 timmar gammalt.

Syftet med detta test är att upptäcka metaboliska defekter som kan påverka den lilles utveckling. Genom att utföra detta test tidigt kan läkarna ställa en diagnos innan symptomen uppstår.

Under hälsticket tar man några droppar blod. Tidig klinisk analys av detta blodprov gör att man kan upptäcka kongenitala sjukdomar som påverkar det endokrina och metaboliska systemet.

Sjukvårdspersonalen tar ett ytligt stick och extraherar blodet på ett speciellt kort som sedan skickas till ett labb för analys.

Vad involverar hälstick?

Som nämnts ovan innebär testet att man sticker den nyfödde i hälen för att extrahera blod. En sjuksköterska utför sticket snabbt och sticket i sig är endast ytligt för att det inte ska göra mycket ont.

Sjuksköterskan droppar sedan blodet på en bit papper som kallas Guthriekort, och skickar sedan in blodprovet för analys.

Efter tre veckor får man reda på resultatet. Om det första blodprovet inte var tillräckligt kommer en sköterska att upprepa processen och ta ett nytt prov.

Sjukvårdspersonalen försöker alltid vara försiktiga då de utför detta prov, men bebisen kan ändå reagera på smärtan och börja gråta. Det rekommenderas därför att modern är i närheten för att snabbt kunna lugna barnet.

Bebis som fått hälstick.

Vad händer om resultatet är positivt?

Tänk på att resultatet inte kommer vara klart förrän om några veckor. Resultaten kommer utgöra en del av ditt barns permanenta medicinska historia och bör tas med vid framtida läkarbesök.

Om resultatet blir positivt kommer barnets läkare att utföra fler tester för att bekräfta resultaten. Ni kommer behöva återvända till sjukhuset eller kliniken för att upprepa testerna.

Om de nya testerna också ger ett positivt resultat så bör föräldrarna kontakta ett center som specialiserar sig på metaboliska sjukdomar. Läkarna kommer hjälpa och guida familjen på bästa sätt.

Behandlingen kommer bero på de specifika sjukdomar som testerna har indikerat. Om barnet exempelvis har hypertyreos eller kongenital binjurebarkshyperplasi kommer det att behöva hormonbehandlingar livet ut.

Om diagnosen dock visar hemoglobinapati kommer barnet endast att behöva förebyggande behandling mot vissa infektioner.

“Ett barn är något som du bär inom dig under 9 månader, i dina armar under 3 år och i ditt hjärta tills den dagen du dör.”
-Mary Mason-

Vilka sjukdomar kan man upptäcka med hälstick?

Den största delen av de sjukdomar som hälstick upptäcker är kongenitala metaboliska defekter. Även om dessa inte uppvisar några specifika symptom så kan de förändra och riskera barnets korrekta utveckling.

När man hanterar nyfödda är det viktigt att man upptäcker sjukdomar tidigt innan symptomen uppstår.

Bebis vid läkarbesök.

Tänk på att en tidig diagnos av dessa sjukdomar inte innebär att ditt barn inte kommer kunna leva ett normalt liv. Härunder följer en lista på de sjukdomar som hälstick kan upptäcka:

  • Hemoglobinapati
  • Cystisk fibros
  • Kongenitala metaboliska defekter
  • Kongenital binjurebarkshyperplasi
  • Kongenital hypertyreos
  • Infektioner som HIV och toxoplasmos

Hälstick är ett viktigt test som gör att man tidigt kan upptäcka kongenitala sjukdomar. Testet gör det möjligt att diagnostisera sjukdomarna innan symptomen visar sig.

Tänk på att du som mamma bör hålla dig i närheten för att trösta barnet då sjuksköterskan utför testet. Kom ihåg att testet är väldigt fördelaktigt eftersom det hjälper oss att garantera barnens välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • National Institute for Public Health and the Environment. 

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.