Toppar i bröstmjölksproduktionen: När förekommer de?

Det förekommer alltid tvivel och frågor om amning, både för nyblivna mammor och hos mer erfarna flerbarnsmammor. Till exempel undrar många om de har tillräckligt med mjölk för att mätta sin nyföddas hunger och när toppar i bröstmjölksproduktionen förekommer.
Toppar i bröstmjölksproduktionen: När förekommer de?

Senaste uppdateringen: 10 juni, 2019

Toppar i bröstmjölksproduktionen är till stor nytta för spädbarn. När förekommer de och varför?

I den här artikeln tar vi bland annat upp hur vissa hormoner påverkar denna process. Du kommer också att upptäcka varför du som mamma spelar en grundläggande roll i ditt barns matintag och ätande.

Prolaktin: ansvarigt för toppar i bröstmjölksproduktionen

Prolaktin är hormonet som är ansvarigt för att stimulera bröstkörtlarna till att producera bröstmjölk. Följaktligen ökar nivåerna av detta hormon gradvis från graviditetens första trimester.

Prolaktin producerar emellertid inte mjölk direkt eftersom progesteron- och östrogenhalterna som moderkakan producerar hämmar dess effekter.

När moderkakan stöts ut initierar prolaktin mjölkproduktionen, som hålls vid höga nivåer under flera månader efter förlossningen. Dessutom bestäms dessa toppar i bröstmjölksproduktionen av den frekvens som barnet suger med. Ju mer barnet suger och dricker, desto mer mjölk produceras.

Det vill säga, om du ammar ofta, ökar mjölknivåerna. Å andra sidan, om ditt barn bara dricker lite mjölk, minskar mängden mjölk i dina bröst. Detta kan man tydligt se under tillväxtfaser då barnet verkar amma mycket mer, just för att tillfredsställa det ökade behov av näring som dess växande kropp har.

När uppstår toppar i bröstmjölksproduktionen?

Prolaktinnivån mångdubblas, mellan 10 och 20 gånger, vid varje tillfälle som barnet äter. Detta medför att toppar i bröstmjölkproduktionen uppträder.

Dessa toppar når sina maximala nivåer när barnet suger på brösten på natten – från 20 till 40 minuter efter att stimulansen startat. Denna ökning av mjölken kan vara ca 3 till 4 timmar.

Om du ammar ofta ökar din mjölkproduktion.

Dessutom är timmarna där du kan stimulera dessa toppar i bröstmjölksproduktionen som mest mellan klockan 2 och 6 på morgonen. Av denna anledning är det lämpligt att amma under natten när din bebis vill det.

Hur påverkar oxytocin bröstmjölken?

Oxytocin är ett hormon som träder i kraft vid förlossningen och vid amning. Det låter mjölken spruta ut spontant så snart barnet suger.

Många mödrar kan känna effekterna av detta hormon eftersom det orsakar en form av sammandragning och stickningar i bröstet. Det känns som att mjölken kommer ut och du kan till och med se några droppar börjar läcka ut. Detta är känt som utdrivningsreflexen.

En mammas tankar och fantasi kan stimulera oxytocin. Därför spelar detta hormon en nyckelroll för att utlösa mjölkproduktionen. Faktum är att denna produktion kan aktiveras genom att endast vilja amma sitt barn eller genom att lyssna på barn som gråter.

Omvänt kan negativa tankar om amning ha en hämmande effekt. Det kan minska mängden mjölk, till och med så långt att brösten blir helt tomma.

Varför ska du amma din bebis på natten?

Det är tillrådligt att amma på kvällen och natten eftersom bröstmjölkproduktionen vid den tiden stimuleras extra mycket. Det gör det också möjligt för barnet att gå upp i vikt.

Det har också visat sig att när barn ammas på kvällen så sover de mer och bättre under natten. Anledningen är att prolaktin också har en avslappnande effekt på modern och barnet.

En annan anledning att amma på natten är att det minskar risken för infektioner för mamman. Det förhindrar också blockeringar och stockningar i bröstet på grund av mjölkackumulering. Det är ett vanligt problem när barnet går en längre tid utan att amma.

Toppar i bröstmjölksproduktionen når sina maximala nivåer när barnet suger på brösten på natten – cirka 20 till 40 minuter efter att stimulansen startat.

Ska du öka mängden bröstmjölk?

I de flesta fall är detta inte nödvändigt eftersom varje kvinna är naturligt förberedd att producera mjölk så att det räcker till sin bebis. Så länge bröststimulering sker genom barnets amning, kommer det att finnas tillräckligt med mjölk.

Det finns emellertid vissa extrema omständigheter som kräver att mamman hjälper till att stimulera amning.

Till exempel, om barnet har förlorat mycket i vikt eller är för tidigt fött, krävs en snabb ökning av mjölkproduktionen. En annan faktor är en påtvingad separation av mamman och barnet på grund av en sjukhusvistelse.

Vissa extrema förhållanden kräver att en mamma hjälper till att stimulera amning.

I dessa fall kan läkaren ordinera vissa läkemedel som stimulerar mjölkproduktionen. Ett exempel på ett sådant läkemedel är Primperan.

En annan lösning är kraftfull extraktion av bröstmjölk. Denna åtgärd består av att driva ut mjölk i 5 minuter från varje bröst varje timme.

För att göra detta används en bröstpump varje timme under hela dagen. På natten tillåts en 4 timmars paus för att låta mamman vila. Detta protokoll aktiverar också utsöndringen av prolaktin, vilket ger en snabb ökning av och toppar i bröstmjölkproduktionen.

Sammanfattningsvis hjälper toppar i bröstmjölksproduktionen dig att möta det behov av mjölk som barnet har för en hälsosam och snabb tillväxt. Det är utan tvivel en aspekt som alla nya mammor måste ta del av och ha koll på i deras dagliga liv som nyblivna mammor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.