Sjukdomar i tonåren

Våra barn har lämnat barndomen bakom sig och exponeras nu för en rad olika tillstånd, sjukdomar och syndrom som vi måste känna till. Verkligheter såsom sexuellt överförbara sjukdomar, beroenden, oönskade graviditeter och till och med depression och självmordstankar är faktorer vi måste ta hänsyn till för att kunna förebygga dem och främja hälsosammare livsvanor.