Vikten av svaren du ger dina barn

Barn ställer frågor som ett sätt att upptäcka mer om världen omkring dem. Svaren du ger kan stärka deras nyfikenhet och självkänsla.
Vikten av svaren du ger dina barn
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn är nyfikna av naturen. De upptäcker hela världen och ställer därför ofta frågor. Ibland är vi upptagna eller distraherade och använder någon ursäkt för att undvika det. Men svaren du ger dina barn är av stor betydelse.

Den information du ger, och även din attityd när du svarar, kan påverka delar av deras personlighet och självkänsla. Även om vi ibland är benägna att ge ett vagt eller tvetydigt svar bör vi alltid försöka svara ordentligt på barns frågor.

Lyssna på deras frågor

Vi har i vardagen många skyldigheter och ofta ont om tid att uppfylla dem. Det är inte konstigt att vi kan försöka skynda igenom dagen och känner att vi inte har tid eller råd med en paus för en djup konversation med våra barn. Ändå är det viktigt att visa barn att deras frågor är viktiga och att deras nyfikenhet är värdefull.

Kanske ställer de en fråga i fel ögonblick, men det är bäst att värdera deras initiativ och återuppta konversationen senare. När vi senare har tid kan vi sätta oss ner med våra barn och ägna vår fulla uppmärksamhet åt dem. En gest så liten som att värdera, adressera och ge vikt åt deras frågor har en positiv effekt på deras självbild.

svaren du ger: dotter viskar i mammas öra

Det lär dem hur positivt det är att fråga hur världen fungerar och att de vill veta mer om den. De känner att de är värdefulla och intressanta eftersom mamma och pappa bryr sig om sakerna de säger.

Uppriktighet i svaren du ger dina barn

När du ger information till dina barn är det viktigt att det du säger är sant. Självklart måste du anpassa budskapet efter deras ålder och kognitiva förmågor. Men trots detta är det av största vikt att ditt svar är uppriktigt.

Det stärker dina barns tillit till dig och du blir en förebild av ärlighet för dem. De blir mer benägna att känna sig bekväma att öppna upp för dig om du främjar en relation med närhet och uppriktighet från allra första början.

Oavsett om man pratar om allmän information (till exempel den fruktade frågan “Var kommer barn ifrån?”) eler om man hänvisar till sina egna känslor (“Varför gråter du, mamma?“) är det alltid bäst att ge ett ärligt och uppriktigt svar.

Det är bättre för barns intellektuella och emotionella utveckling att höra en anpassad version av vad reproduktion innebär, istället för att lyssna på den gamla sagan om storken. Det är också mer berikande att veta att mamma gråter för att hon känner sig ledsen och att det är en normal känsla. Att svara ”Det är inget” kan förvirra dem.

Om du ​​inte kan svaret på något av dina barns frågor är det bättre att erkänna det på ett naturligt sätt och föreslå att ni tillsammans letar efter svaret. Genom att göra det lär du dem hur man kan ta reda på saker själv, genom att till exempel slå upp det i en ordbok eller låna en bok på biblioteket som handlar om ämnet.

Svaren du ger dina barn kan främja deras kritiska tänkande

När du kan, försök att ge svar till dina barn som får dem att använda sin fantasi och sitt intellekt. Ibland är det mer berikande att få hjälp att hitta svaret själv istället för att få lösningen på en gång.

Be dem uttrycka vad de har för åsikter i olika frågor och be dem spekulera över vad svaren kan vara. Be också om deras åsikt om svaret du gav dem och uppmuntra stimulerande samtal.

Var försiktig med svaren du ger dina barn

Att ställa frågor är ett av de viktigaste sätten för barn att bygga sin uppfattning om världen omkring dem. Som föräldrar är vi deras viktigaste referenser, och därför är det viktigt att vara medveten om hur vi reagerar och svarar.

Det är upp till oss att bygga upp en stark självkänsla hos våra barn, liksom att förmedla att de är intelligenta, kreativa och kapabla människor. Genom att ta oss tid att svara på deras frågor stärker vi också våra band med dem.

Slutligen, låt dina ord vara en guide, men låt även barnen själva uppleva, upptäcka och ta reda på information på egen hand.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vargas Rubilar, J. A., & Oros, L. B. (2011). Parentalidad y autoestima de los hijos: una revisión sobre la importancia del fortalecimiento familiar para el desarrollo infantil positivo.
  • de Piaget, T. D. D. C. (2007). Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vygotsky. Recuperado de http://www. paidopsiquiatria. cat/archivos/teorias_desarrollo_cognitivo_07-09_m1. pdf.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.