Fördelar med teaterkurser för barn

Teaterkurser är en rolig aktivitet där barnen lär sig användbara knep och tekniker. De lär sig inte bara att uppträda på en scen, utan också att fatta beslut och klara sig i verkliga livet.
Fördelar med teaterkurser för barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 04 maj, 2020

Många föräldrar beslutar sig för att låta sina barn ta del av någon extra aktivitet. En del fokuserar på att utveckla olika förmågor, andra hoppas få barnen nyfikna på något och vissa önskar att de ska bli mer hälsosamma genom att delta i fysiska aktiviteter.

Bland alla dessa alternativ finns också teaterkurser, alltså lektioner i skådespeleri.

Under dessa får barnen chansen att utveckla sin fantasi och sitt kroppspråk genom olika lekar. I grund och botten är övningarna liknande de som barnen själva hittar på i sina lekar. Men i detta fall är de övervakade och ledda av professionella vuxna.

Vad ingår i teaterkurser för barn?

Barns lekar är utmärkta för att utforska olika förmågor som har att göra med kroppen och dess uttryck – som röster, attityder och andra förmågor – till exempel att jonglera eller dansa. Barn initierar lekar baserat på vad de ser eller upplever i sin omgivning.

Teaterkurser följer i stort samma logik. Lektionerna stimulerar kreativitet samt en mängd olika sociala och kognitiva förmågor hos barnen. 

Barns lekar är utmärkta för att utforska kroppens alla uttryckssätt – röster, attityder och förmågor.

Generellt brukar teaterkurser utforska barns förmåga att gå in i olika roller eller agera som olika karaktärer. De inbegriper också aktiviteter som har att göra med tal och kroppens uttryckssätt, mimik och rörelse.

Eleverna måste också föreställa sig hur deras karaktär skulle reagera i vissa situationer, oavsett om de är på riktigt eller i fantasin.

Fördelar med teaterkurser för barn.

Fördelar med teaterkurser för barn

Tack vare teater kan barn övervinna sina begränsningar. De visar sig själva för världen som de är, vilket gör att de får självförtroende och känner sig självsäkra.

 • Att gå på teaterkurser hjälper barn att utveckla sin verbala förmåga. Detta hjälper dem i sin tur att kommunicera bättre och det förbättrar även bland annat deras vokabulär och språket och gör dem lediga och tydliga.
 • Aktiviteterna förbättrar också kroppens uttryckssätt. Icke-verbal kommunikation är en viktig del i vårt sätt att kommunicera. Detta beror på kroppsspråket – de meddelanden vi sänder ut genom våra gester och rörelser. Genom att gå på teaterkurs blir barnen medvetna om sina kroppar och vad de kan uttrycka genom dem.
 • Teaterkurser gynnar kamratskap och hjälper barn att övervinna sin blyghet. De olika aktiviteterna kräver ofta lagarbete. Barnen lär sig att socialisera, samt vikten av att respektera och kunna arbeta tillsammans med andra.
 • Teaterkurser hjälper barn att förstå och uppskatta hårt arbete. Målen inom teater kan inte uppnås direkt, utan kräver snarare både tid och engagemang. Vissa barn kan uppleva frustration över att inte få omedelbara resultat. Men om de framhärdar kommer de också att få se resultatet av sina ansträngningar.
 • Barn lär sig att lyssna till sina känslor – identifiera dem och reflektera över dem. De tänker sig in i andras situationer, oavsett om det är fiktiva eller verkliga karaktärer. Detta hjälper dem att se på världen ur olika synvinklar.
 • De får också perspektiv, självkänsla, säkerhet och självförtroende när de inser vad som händer med dem.
 • Teaterkurser stimulerar kreativitet och fantasinågot av det bästa ett barn kan ha.
 • Lektionerna försöker också lära ut bra värderingar, som jämlikhet, respekt, förpliktelser, ansvar, samarbete och att vara tolerant.
 • Allt detta sker genom roliga lekar och aktiviteter. Det är naturligtvis mycket viktigt att barnen uppskattar aktiviteterna som de deltar i.

Vikten av föräldrarnas stöd

Föräldrarnas stöd och uppmuntran är alltid viktigt, men när det handlar om teater är stödet faktiskt ännu viktigare.

Allteftersom barnen blir bättre på teater utvecklar de nya talanger. Ofta har de en önskan om att vara med i projekt där de kan visa allt de har lärt sig. 

Ett barn på balettuppvisning.

I de flesta fall betyder det att få uppträda på en scen där familj och vänner kan uppskatta deras talanger och ansträngningar. Dessa tillställningar kräver ofta föräldrarnas engagemang på ett eller annat sätt.

Föräldrarna kan till exempel behöva tillverka kostymer, bygga scendekor eller bidra på något annat sätt.

Det är dock inte dessa praktiska göromål som är de viktigaste. Förutom konstant stöd under teaterkursen kan extra uppträdanden kräva att hela familjen gör en stor insats. 

Det kan handla om att hjälpa barnen att hantera sin nervositet, ta sig ur sin komfortzon, ta hand om saker i sista minuten och så vidare. Men allt det hårda arbetet kommer med en belöning.

Barnen kommer att känna sig tillfredsställda när de ser sin egen utveckling och erfarenhet med stöd från familjen. På samma sätt kommer föräldrarna att njuta av att se sina barn skina och njuta av sin stund i rampljuset.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Daste C.; Jenger, Y. y Voluzan, J. (1978). El niño, el teatro y la escuela. Madrid: Villalar.
 • Eines, J. y Mantovani, A. (1997). Didáctica de la Dramatización. Barcelona: Gedisa.
 • Navarro Solano, M. (2007). Drama, creatividad y aprendizaje vivencial: algunas aportaciones del drama a la educación emocional. Cuestiones pedagógicas, 18, 163-174. https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/12845/file_1.pdf?sequence=1
 • Núñez Cubero, L. y Romero, C. (2004). La educación emocional a través del lenguaje dramático. Addenda a la II Ponencia: Los lenguajes de las Artes. Escenas y Escenarios en Educación, XXII-Site-Sitges Conference.
 • Núñez Cubero, L.; Bisquerra Alzina, R.; González Monteagudo, J. y Gutiérrez Moar, M.C.(2006). Emociones y educación: una perspectiva pedagógica. En J.M. Asensio; J. Carrasco García; L. Núñez Cubero y J. Larrosa (Coords.) La vida emocional. Las emociones y la formación de la identidad humana (171-196). Barcelona: Ariel.
 • Tejerina, I. (1994). Dramatización y teatro infantil. Dimensiones psicopedagógicas y expresivas. Madrid: Siglo XXI.
 • Vieites, M. F. (2017). La Pedagogía Teatral como Ciencia de la Educación Teatral. (UVIGO). Universidad de Vigo. Pontevedra. España. Revista Educaçao & Realidade, Porto Alegre 42 (4): 1421-1544. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/edreal/v42n4/2175-6236-edreal-62918.pdf
 • Laferriere, G. (1999). 11 La pedagogía teatral, una herramienta para educar. Educación social1, 55.  Recuperado de https://core.ac.uk/download/pdf/39108274.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.