Moderna pappor är medvetna pappor

Moderna pappor är medvetna pappor
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Den roll som pappor spelar har förändrats genom åren. Moderna pappor är nu aktivt engagerade i sina barns uppfostran.

De är väl medvetna om de många uppgifter som måste utföras hemma, allt från grova och arbetsintensiva uppgifter till att vagga barnet i sina armar. Moderna pappor vet att deras närvaro hemma är mycket betydelsefull.

Under de senaste åren har papporna lämnat den ensidiga rollen som försörjare eller enkom ett reproduktivt verktyg. De har valt en mer medveten och betydelsefull roll som berikar bandet med sina barn.

De är nu mer emotionellt engagerade att tillbringa tid med sina barn. Inte bara kvalitetstid någon gång då och då utan tid i vardagen då det verkliga livet sker.

Idag är moderna pappor mycket mer aktiva och engagerade när det gäller att uppfostra sina barn. Många män är känslomässigt inblandade från befruktningsögonblicket.

De följer och stöder sina partners nära och utan uppehåll under hela graviditeten.

Dagarna med “lata pappor” är över

pappa och barn lyssnar på musik i hörlurar tillsammans

Enligt studier som gjordes av amerikanska regeringens folkräkningsbyrå har antalet fäder som är hemma för att ta hand om sina barn fördubblats under det senaste decenniet. Detta inträffar när fler kvinnor ger sig ut i arbetslivet.

Det här händer inte bara i USA. Det händer också i många andra länder. Sverige har länge varit ett föregångsland inom det här området. I Sverige är det fullt möjligt för pappor att vara likvärdiga föräldrar till sina barn. Det som är intressant är att detta nu sprider sig till många andra länder.

Antalet pappor som väljer mer flexibla jobb eller väljer att arbeta hemifrån efter att ha utvärderat situationen med sina partner har ökat avsevärt. De bestämmer sig för att lägga sina karriärer på is för att uppfostra sina barn.

Det har gjorts studier i Europa och Latinamerika som också bekräftar uppkomsten av denna nya typ av moderna pappor som skapar ett starkt band med sina barn. Trenderna tyder på att männen uppskattar erfarenheten av att vara engagerade föräldrar mer och mer.

De är mycket tillgivna och helt engagerade i sina barns utbildning. Det finns också en betydande mängd fäder som bestämmer sig för att offra sina löner eller karriärer för att ägna all sin tid åt sina familjer.

Generationsskiftet är nära förestående

Många pappor, världen över, anser att de har en mycket närmare relation med sina barn än de gjorde med sina egna fäder.

De känner också att det finns ett behov av att öka den tid som fäderna får med sina barn. Detta kommer att göra det möjligt för dem att tillbringa mer tid med sina barn efter födseln.

Dessa nya fäder är intresserade av att skapa konkreta policyer som gör det möjligt för dem att spendera mer tid med sina familjer och många tittar på den svenska föräldraförsäkringen som förebild.

flicka ger pappa present och håller för ögonen på honom

Fler och fler män blir medvetna om att uppgifter och roller i en familj inte alltid måste bero på kön.

Kvinnor har tagit stora steg inom deras professionella utveckling. Detta har lämnat mer utrymme för män att delta i de uppgifter som en gång endast låg på mammorna. Uppgifter som sysslor i hemmet och med att uppfostra barnen.

Lite i taget tar vi steg mot en ny faderskapsmodell. Trots att bördan av hushållsarbete och barnuppfostran fortfarande främst ligger på kvinnor i många länder sker framsteg.

Pappor tar långsamt mer ansvarig för att ta hand om barnen i hela världen.

Detta nya samarbete och jämställdhet är inte bara till nytta för kvinnor utan också för män. Moderna pappor har nu en chans att berika sin mänskliga erfarenhet genom möten och mer intima stunder av njutning med sina barn och sin familj.

En ny modell med moderna pappor

Framväxten av en ny modell som bryter mot den traditionella fadersrollen är nära förestående. Moderna pappor är engagerade och aktiva när det gäller föräldraskap. De har också en stark anknytning med sina barn och sina familjer.

Moderna pappor bryter mot stereotyper. Uppgiften att uppfostra och ta hand om små barn är inte längre enbart beroende av mammor.

Idag är fäder mer engagerade inom alla områden för att bli bättre föräldrar. Detta inkluderar att tillbringa mer tid hemma och de samarbetar med att bygga upp ett hem som är fullt av goda värderingar och kärlek.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Flandrin, J. L., & Galmarini, M. A. (1979). Orígenes de la familia moderna. Barcelona: Crítica.
  • Ramírez, M. A. (2005). Padres y desarrollo de los hijos: prácticas de crianza. Estudios pedagógicos (Valdivia), 31(2), 167-177.
  • Winnicott, D. W. (1964). The child, the Family and the Outside World. Penguin.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.