Hur man lär elever att skriva sammanfattningar

Sammanfattningar är ett av de mest populära sätten att studera. Att skriva en bra sammanfattning är dock inte lika lätt som det låter. Ta reda på hur du kan lära barn att skriva sammanfattningar i den här artikeln.
Hur man lär elever att skriva sammanfattningar
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När vi skriver en sammanfattning måste vi fokusera på det väsentliga – den viktigaste informationen – och sålla bort all irrelevant information. Att behärska detta och kunna förstå och producera sammanfattningar är viktigt för alla elever. Därför har vi skrivit den här artikeln för att hjälpa elever att lära sig skriva sammanfattningar.

Till att börja med vill vi påpeka att det här är en mycket komplex förmåga som man förvärvar med tiden och genom övning. På grund av det är det bäst att elever får börja skriva sammanfattningar från de första åren av sin skolgång.

Vad består en sammanfattning av?

Innan vi lär barn att skriva en bra sammanfattning måste vi vara tydliga med vad en sammanfattning är. Enligt José Antonio Moreiro González kan sammanfattningar definieras som:

”Ett sätt att bearbeta innehållet i ett dokument eller en text för att minska mängden information som finns i dem och för att lyfta fram de delar av texten som är mest användbara. Därefter förvandlas den ursprungliga texten och blir ett nytt dokument som vi kallar en sammanfattning: en autonom text, kort och grammatiskt komplett, som samlar innehållet i originaltexten. “

– José Antonio Moreiro González –

Pojke skriver sammanfattningar

Mer koncist består en sammanfattning av att välja ut den viktigaste informationen från en text och skriva ner den med sina egna ord i en kortare form.

På detta sätt kan man modifiera och bearbeta innehållet som man behöver studera. Man relaterar till och representerar de huvudsakliga och sekundära idéerna i texten för att göra det lättare att assimilera och memorera.

Vilka kognitiva processer är involverade?

Enligt Teodoro Álvarez Angulo, professor i didaktik för språk och litteratur vid Computense universitetet i Madrid, är det en komplex process att förbereda en sammanfattning.

Det involverar flera kognitiva processer, såsom:

 • Förstå texten
 • Reflektera över innehållet
 • Bearbeta informationen och veta hur man ska differentiera alla idéer, välja, organisera och bilda hierarkier med hjälp av idéerna i texten
 • Omformulera och skriva om relevanta delar av texten
 • Komponera en ny text
 • Följ reglerna för språk och skrift (sammanhållning, sammanhang, precision och korrigeringar).

Hur kan man lära elever att skriva sammanfattningar?

För att lära elever att skriva bra sammanfattningar måste man först instruera dem att göra en snabb första läsning av texten. Efter det ska de göra en grundligare läsning och läsa texten noggrant och fokusera på att försöka förstå varje stycke.

Efter detta bör de stryka under delar av texten för att identifiera och välja ut huvudidéerna. De måste hitta den viktigaste informationen och kompletterande information i varje stycke.

När de har gjort det måste de skriva ett nyckelord eller en kort mening i marginalen för varje stycke som definierar de viktigaste idéerna som de har strukit under.

När alla dessa tidigare steg har slutförts måste de börja arbeta med att skriva ihop sin sammanfattning. För att göra detta bör de ta hänsyn till alla meningar och idéer som de har strukit under. De bör alltid använda sina egna ord eller enklare ord för att förkorta texten och alltid undvika att kopiera orginaltexten.

En bra sammanfattning

Berätta för eleven att en bra sammanfattning ska ha följande egenskaper:

 • Den bör innehålla alla viktiga idéer
 • Den bör länka huvudidéerna i texten med hjälp av meningar som är grammatiskt korrekta och logiska
 • Kompositionen ska innehålla korta, direkta meningar
 • Den måste vara objektiv och ska inte inkludera elevens åsikter om ämnet
 • Eleven måste skriva den genom att först ta upp de allmänna idéerna och sedan göra dem mer specifika
 • Den får inte innehålla bindestreck eller asterisker.

Kort sagt, du bör göra det klart för eleverna att sammanfattningen inte består av att kopiera små fragment av texten. De måste skriva ner det viktigaste i texten med sina egna ord. De måste ta huvudidéerna och konstruera texten med så få ord som möjligt och på ett tydligt och förståeligt sätt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.