3 interventionsprogram för barn med autism

Vill du lära dig mer om några interventionsprogram för barn med autism? I den här artikeln tittar vi närmare på tre av dem.
3 interventionsprogram för barn med autism
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn med en autismspektrumstörning (ASD) kännetecknas vanligtvis av problem i utvecklingen av språk och kommunikation (både verbalt och icke-verbalt), av svårigheter med sociala färdigheter och av ett oflexibelt, stelt och absolut tänkande. Detta påverkar dem avsevärt i deras dagliga liv.

Lyckligtvis finns det för närvarande flera interventionsprogram för barn med autism så att man kan arbeta med att förbättra dessa svaga sidor. Här är några av dem.

Först måste vi dock påpeka att de ovan nämnda svårigheterna kan uppträda i större eller mindre grad beroende på varje individ med ASD. Därför måste man göra en ingående utredning så att man kan anpassa interventionsprogrammet till barnets specifika behov. Experter bör genomföra en specialiserad och personlig intervention, beroende på barnets egenskaper och miljö.

”Att märka någon som ”att leva i sin egen värld” är ett av de värsta misstagen. Svårigheter med kommunikation och social interaktion betyder inte att man kommer från en annan planet. Brist på ögonkontakt betyder inte att man inte kan se. Det faktum att de vandrar runt betyder inte att de är vilse.”

– Liz Becker –

interventionsprogram för barn med autism: pojke tittar ut genom fönster

Interventionsprogram för barn med autism

Tillämpad beteendeanalys

Tillämpad beteendeanalys, eller ABA-metoden (från engelskans Applied Behavior Analysis), är en interventionsmodell riktad till barn med autism. Den syftar till att hjälpa dem att förbättra och utveckla nya färdigheter, generalisera lämpliga beteenden till nya situationer och minska oönskade beteenden.

Denna metod bygger på operant betingning, eftersom den består av att förstärka barnets fördelaktiga beteenden på ett positivt och systematiskt sätt. Den använder systemet att ge barnet någon form av pris (mat, beröm, sång, lek etc.), varje gång han eller hon utför ett visst önskvärt beteende relaterat till följande områden:

 • Adaptiva färdigheter
 • Motoriska färdigheter
 • Språk
 • Sociala färdigheter
 • Kognitiv förmåga
 • Verkställande funktioner
 • Akademiska färdigheter
 • Lekfärdigheter

Experter delar i sin tur upp dessa i mindre uppgifter för att underlätta att genomföra det rent praktiskt.

Interventionsprogram för barn med autism: TEACHH-modellen

TEACCH-modellen (från engelskans Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) bygger sina principer på:

 • Strukturera miljön: optimera organiseringen av fysiska utrymmen, scheman, material etc.
 • Användning av material och visuella instruktioner
 • Familjesamarbete – med samma material och tekniker hemma

Denna metod anpassar sig utmärkt till de speciella behoven hos barn med autism. Det underlättar deras lärande och korrekta utveckling av sociala och kommunikativa färdigheter.

interventionsprogram för barn med autism: kvinna talar med barn

“TEACCH-metoden är det mest använda specialundervisningsprogrammet över hela världen och det finns rapporter om dess effektivitet när det gäller att förbättra sociala och kommunikativa färdigheter, minska dåligt anpassade beteenden och förbättra livskvaliteten och därmed minska hela familjens stress.”

– Fernando Mulas och andra –

PECS-programmet

Programmet PECS (från engelskans Picture Exchange Communication System) syftar till att lära barn med autism vissa strategier för kommunikation och social interaktion. På detta sätt tillgodogör sig barn lite i taget de nödvändiga färdigheterna för att kommunicera naturligt genom utbyte av bilder eller piktogram.

Man bör notera att den här typen av psyko-pedagogiskt interventionsprogram alltid bör tillämpas av specialiserade, utbildade personer. Även om familjens engagemang naturligtvis är viktigt för barnens utveckling och goda resultat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Mulas, F., Ros-Cervera, G., Millá, M. G., Etchepareborda, M. C., Abad, L., y Téllez de Meneses, M. (2010). Modelos de intervención en niños con autismo.Rev Neurol50(3), 77-84.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.