Vad är visuella scheman med piktogram?

Vad är visuella scheman med piktogram?
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Visuella scheman med piktogram är mycket användbara för barn med autismspektrumstörning (ASD). Vet du hur man använder dem? Nedan förklarar vi vad de är och hur du kan använda dem hemma, i skolan och på andra ställen.

ASD är en neuropsykiatriska funktionsvariation som huvudsakligen manifesterar sig med svårigheter i två områden: kommunikation och social interaktion, och tankeflexibilitet och beteende.

Dessutom kan det i många fall också orsaka betydande förseningar och avvikelser i språkutvecklingen. Det är därför bra att använda visuella scheman med piktogram som kommunikationssystem.

Vad är visuella scheman med piktogram?

Ett visuellt schema med piktogram är en typ av anteckningsbok med plats för vissa bilder eller illustrationer som på ett enkelt och tydligt sätt representerar föremål, människor, handlingar, känslor och situationer, bland mycket annat.

visuella scheman med piktogram
Dessa piktogram kan man hämta från den specialpedagogiska skolenheten, SPSM:s webbplats, som tillhandahåller många grafiska resurser av denna typ. Du kan också använda bilder som ditt barn tycker är meningsfulla (foton av familjemedlemmar, lärare och personliga tillhörigheter, bland annat).

Målet är att visuellt förutse vilka aktiviteter barnet kommer att göra vid en viss tidpunkt. Detta är perfekt för många barn med autismspektrumstörning (ASD), eftersom de på grund av den mentala stelhet som kännetecknar deras tillstånd vanligtvis kräver extra förberedelse och planering för att bättre förstå vad som händer i deras omgivning.

Av den här anledningen kan visuella scheman användas i olika sammanhang, som till exempel:

 • Hemma. För att planera alla uppgifter som barnet behöver göra under sin dagliga rutin (duscha, äta frukost, borsta tänderna, gå till skolan etc.).
 • I skolan. För att planera alla aktiviteter barnet kommer att göra under skoldagen.
 • Terapi. För att planera vad barnet ska göra och vilka saker han eller hon kommer att arbeta med under sin terapisession.

Hur man använder visuella scheman med piktogram

För att använda visuella scheman med piktogram på rätt sätt måste du följa dessa steg:

 1. Lägg några minuter på att gå igenom schemat i början av dagen, skoldagen eller terapisessionen, beroende på i vilket sammanhang det används.
 2. Som förälder, lärare eller terapeut väljer du tillsammans med barnet piktogram som representerar de aktiviteter som barnet kommer att göra under dagen, skoldagen eller terapisessionen.
 3. Placera piktogrammen i det visuella schemat.
 4. Läs upp piktogrammen högt så att barnet vet ordningen på aktiviteterna som ska göras.
  visuella scheman med piktogram

På det här sättet kommer barnet att strukturera informationen mentalt och kan känna att han eller hon vet säkert vad som kommer att hända under resten av dagen. Detta är mycket positivt för barn med ASD, eftersom det gör att de kan känna sig lugna och fungera optimalt.

Vill du ha några exempel på vad vi menar med rutiner i vardagen? Klicka i så fall här.

Annan användning av visuella scheman

Du kan använda visuella scheman med piktogram för andra ändamål, till exempel för att:

 • Notera datum och väder.
 • Representera viktiga händelser som inträffar den dagen (till exempel en födelsedag eller helgdag).
 • Låta barnet namnge och uttrycka sina känslor och tankar vid en viss tid på dagen.
 • Planera vad barnet ska göra under hela veckan.
 • Planera vilka måltider barnet ska ha den dagen, liksom vid vilken tidpunkt han eller hon kommer att äta dem eller ett mellanmål.
 • Representera skolmaterialet som barnet måste ha i ryggsäcken för de ämnen han eller hon ska ha den dagen.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.