Selektiv ätstörning hos små barn

Barn med selektiv ätstörning begränsar sitt intag till ett mycket litet antal livsmedel, och detta kan leda till näringsbrister.
Selektiv ätstörning hos små barn
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är vanligt att barn uppvisar vissa ätstörningar. Dessa är främst preferenser för vissa livsmedel och en motvilja att äta andra. Men i vissa fall blir de livsmedel som barnet inte vill äta så omfattande att barnet begränsar sitt intag till en ytterst liten grupp livsmedel. När det sker är det känt som en selektiv ätstörning.

Tillståndet har inte diagnostiserats som en störning förrän helt nyligen. I revideringen 2013 av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, som ges ut av American Psychiatric Association, erkändes det emellertid som en störning med väldefinierade karaktärsdrag. Vi vet nu att tendensen att undvika stora matgrupper går utöver ett tillfälligt infall eller barndomsproblem.

Selektiv ätstörning

Selektiv ätstörning är när en person har en begränsad och inte särskilt varierad kost, och när personen vägrar att prova nya livsmedel. Denna vägran bygger på matens sensoriska egenskaper (struktur, färg och form). Det kan resultera i allvarliga näringsmässiga konsekvenser.

selektiv ätstörning: barn tittar uppgivet på soppa
När barn lider av den här störningen är det vanligt att de upplever viktminskning eller inte går upp tillräckligt i vikt när de växer. Samtidigt får de en allvarlig näringsbrist eftersom stora matgrupper som grönsaker, fisk eller baljväxter vid många tillfällen helt försvinner.

Personen påverkas även på ett psykosocialt plan eftersom han eller hon tenderar att undvika situationer där syndromet kan upptäckas eller utgöra ett problem. Det är ett tillstånd som påverkar välbefinnandet för både barnet som lider och hans eller hennes primära vårdgivare. Barnets ständiga vägran att äta kan bli ganska överväldigande och oroande.

Mer än bara ett infall

En selektiv ätstörning är aldrig en återspegling av ett barnsligt infall eller ett “bortskämt” barn. Det är ett syndrom som kan vara orsakat av många faktorer och som har djupare konsekvenser.

Även om experter ännu inte vet alla orsakerna eller de bakomliggande faktorerna har de kommit fram till följande:

 • Det är vanligt att dessa barn har en orolig personlighet, med tvångstankar eller en tendens till social fobi. De anpassar sig också dåligt till förändringar och nyheter. Störningen kan utvecklas från deras rigida och oflexibla personlighet.
 • Forskare har observerat problem i sambandet mellan barnet och den primära vårdgivaren. Barn som inte kan uttrycka sig muntligt använder skrik eller raserianfall för att kommunicera sitt missnöje. Detta beteende kan orsaka stor stress, obehag och nervositet hos vårdgivaren.
 • Detta förhindrar i sin tur en hälsosam anknytning av kärlek och förtroende mellan dem. För att undvika dessa situationer väljer vårdgivaren vanligtvis att erbjuda barnet de minst problematiska livsmedlen, och detta förstärker helt enkelt barnets ätstörning.
 • Flera studier har funnit att en betydande procentandel av barn och ungdomar med selektiv ätstörning är rädda för att kvävas eller kräkas, liksom har vissa matallergier.
selektiv ätstörning: barn vill inte bli matat

Hur kan man förhindra och behandla selektiv ätstörning?

 • När barnet börjar äta fast mat kan baby led weaning (BLW-metoden) hjälpa det att utforska mångfalden i maten och experimentera med den i sin egen takt. På detta sätt upplever barnet måltiderna som en naturlig och rolig process och inte som ett tvång.
 • Vi måste vara konsekventa och tålmodiga när vi erbjuder olika livsmedel och får inte tappa modet eller ge efter för barnets avslag.
 • Vi är våra barns förebilder. Det är viktigt för dem att se att alla familjemedlemmar äter vad som finns på bordet, utan undantag. Att äta tillsammans och ha en trevlig bordskonversation är också fördelaktigt.
 • Man bör försöka vara innovativ i köket. Detta inkluderar att man använder olika texturer, konsistenser, smaker och beredningsmetoder. Att göra något annat med maten stimulerar barns nyfikenhet och uppmuntrar dem att smaka och prova nya smaker.
 • När störningen har blivit diagnostiserad är det viktigt att söka professionell hjälp. I vissa fall kan näringsunderskott kräva en kortvarig sjukhusvistelse.

I alla fall är det nödvändigt att ingripa på ett tvärvetenskapligt sätt, med psykologer, läkare och näringsläkare. De kommer att behöva arbeta med barnets envisa personlighet och på anknytningen med vårdgivaren. Och framförallt måste du fortsätta införa ny mat i barnets kost.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fisher, M. M., Rosen, D. S., Ornstein, R. M., Mammel, K. A., Katzman, D. K., Rome, E. S., … & Walsh, B. T. (2014). Characteristics of avoidant/restrictive food intake disorder in children and adolescents: a “new disorder” in DSM-5. Journal of Adolescent Health55(1), 49-52.
 • Rodríguez, A. (2018, 29 julio). Ansiedad infantil: síntomas y tratamiento. Recuperado 24 octubre, 2019, de https://lamenteesmaravillosa.com/ansiedad-infantil-sintomas-y-tratamiento/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.