Vad är selektiv mutism hos barn?

Selektiv mutism är vanligare än du kanske tror. För många barn är det något som sker plötsligt, men inte alla föräldrar förstår vad som är på gång. Selektiv mutism är när barn väljer att vara tysta i olika sammanhang, även när de vet hur man pratar.
Vad är selektiv mutism hos barn?

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2020

Sättet vi väljer att bemöta våra barn när dessa episoder inträffar är inte alltid rätt. Selektiv mutism kan leda till stress och få en att förlora tålamodet. Men psykologer påpekar att det faktiskt är en sjukdom som måste behandlas för att undvika komplikationer. Det kan, om man inte bemöter det på rätt sätt, förvärras.

Specialister föreslår att man söker professionell vård om man ser symptomen på det. Nedan kommer vi att berätta hur selektiv mutism manifesterar sig och hur du bör agera om ditt barn visar tecken på selektiv mutism.

Symptom på selektiv mutism

pojke med händerna för munnen

Psykologer förklarar att selektiv mutism inte endast manifesteras som isolerade episoder där barnet inte vill prata. Det finns även andra tecken som kan indikera att ditt barn lider av det.

De främsta symptomen är:

 • Ångest och stress i närvaro av främlingar eller personer som de inte umgås med regelbundet
 • De är för det mesta blyga.
 • Total oförmåga eller svårighet att tala i vissa sammanhang, till exempel när de är i skolan, i lekparken och på offentliga platser i största allmänhet. Men i hemmet kan barnet visa förmåga att prata och umgås med nära vänner och familjemedlemmar.

För att avgöra om sjukdomen påverkar ditt barn bör du studera barnet i över en månad för att se om du ser några av dessa tecken. Det är möjligt att blanda ihop symptomen om de bara ger sig till känna under barnets första dagar i skolan eller när de introduceras för en ny miljö.

Det är normalt att vissa barn agerar blygt eller verkar ovilliga att tala i vissa situationer. Det verkliga problemet uppstår när beteendet upprepas och fortsätter under en längre tid.

Hur man behandlar selektiv mutism

Nyckeln till att hjälpa barn att övervinna selektiv mutism är hur man agerar under dessa episoder. Om man ​​inte agerar med tillräcklig finkänslighet kan man oavsiktligt orsaka psykisk skada, för det är något de inte kan kontrollera.

För att förbättra situationen rekommenderar experter följande steg.

“En klar miljö gör betydelsen lättare att nå.”

-J. G. T. Van Dalen-

 • Balansera ditt barns sociala relationer, eftersom stabila förhållanden är ett måste. I detta avseende är det lämpligt för familj och nära vänner att vara medvetna om problemet, så att de kan samarbeta för att övervinna det
 • Gå med i studiegrupper, bjud in vänner och uppmuntra barnet att tillbringa tid med barn i sin egen ålder.
 • En avgörande faktor i lösningen är att stärka barnets självkänsla.
 • Undvik att överbeskydda, då det kan begränsa barnets självförtroende. Låt ditt barn göra små uppgifter själv för att hjälpa honom eller henne att lita på sina egna förmågor. Dessutom kommer uppgifterna att vara något ni kan prata om.
  pappa och två barn, ler mot varandra

Fler tips

 • Att öppet visa att du uppskattar ditt barns förmågor gör honom eller henne mer medveten om att andra vet om hans eller hennes kvaliteter och att han eller hon därför är respekterat.
 • Det är viktigt att anpassa konversationen mellan föräldrar och barn i dessa fall. Lyssna noggrant så att ditt barn har förtroende och intresse att prata med dig. Ibland pratar våra barn inte med oss ​​eftersom de antar att vi inte lägger märke till dem.
 • Uppmuntra ditt barn när han eller hon kommunicerar bra. Detta är lika viktigt som när barnet inte kommunicerar. Undvik kritik när ditt barn inte kommunicerar. Kom ihåg att målet är att uppmuntra barnet att uttrycka sig, inte att söka perfektion.
 • Jämförelser med syskon eller andra barn är skadliga. Låt ditt barn prata när han eller hon vill och inte för att ditt barn ska göra vad andra gör.
 • Undvik att sätta etiketter på ditt barn, som “blyg” eller “tyst”, när han eller hon visar symptom. Etiketter är lika skadliga som påtryckningar och förtryck.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rodríguez, José. (2018). Mutismo selectivo. Naturaleza, evaluación y tratamiento.
 • Rodríguez, José & X. Méndez, Francisco & Macià, Diego. (1996). Mutismo Selectivo. Un Modelo Explicativo. Behavioral Psychology/Psicologia Conductual. 4.
 • Rodríguez, José & Rosa-Alcázar, Ana & Olivares, Pablo José. (2007). Tratamiento psicológico del mutismo selectivo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.