Rotavirus: Vad det är, symptom och behandling

Vet du vad rotavirus är? Läs om hur det smittar och överförs, dess symptom och hur man förhindrar och förebygger det.
Rotavirus: Vad det är, symptom och behandling

Skriven av Naí Botello

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vad är egentligen rotavirus? Denna mycket smittsamma sjukdom är förknippad med en infektion som kallas gastroenterit, eller mag- och tarmkatarr, och kommer med symptom som diarré, uttorkning, kräkningar och feber.

Rotavirus är mycket vanligt förekommande, och i allmänhet har det inga allvarliga konsekvenser för barn. Men i många mindre utvecklade delar av världen är dödligheten från denna sjukdom cirka 400 000 barn per år.

Nedan ger vi dig utförlig information om rotavirus så att du vet hur det smittar och hur man förhindrar det.

Vad är rotavirus?

Rotavirus är ett släkte dubbelsträngat RNA-virus (dsRNA) i familjen Reoviridae. Detta virus påverkar mag- och tarmsystemet hos nyfödda, ammande barn och andra däggdjursungar.

Detta högst smittsamma virus är klassificerat i sex grupper, identifierade med bokstäver som bryter upp den VP6-typ som de tillhör. Grupperna A, B och C är de vi kan se hos människor. Typ A är den som orsakar de mest intensiva symptomen hos barn.

Viruset kommer in i kroppen via oral kontakt med smittämnen i avföring. Det är till exempel vanligt på förskolor där dessa smittämnen ofta sprids runt på olika ytor. Man uppskattar att de flesta barn i spädbarns- och förskoleåldern får det åtminstone en gång innan de blir 5 år gamla.

rotavirus: läkare undersöker baby

Hur smittar rotavirus?

Som sagt sprids rotavirus genom kontakt med smittämnen från avföring. Partiklarna kan finnas i luften vi andas eller så kan vi få i oss dem genom kontakt med händerna när vi rör vid en infekterad yta. Det inkluderar leksaker.

Rotavirus är ganska stabilt i vår miljö, så att försöka utrota det genom att städa är i stort sett meningslöst. Viruset kan överleva även i hygieniska och rena utrymmen.

När viruset har gått in i kroppen är inkubationstiden ungefär två dagar. Gastroenterit (infantil diarré) kan vara i 3 till 8 dagar.

Vilka är symptomen?

Symptom kan variera från person till person, och alla kan uppleva dem med större eller mindre intensitet. Men de vanligaste symptomen är:

  • Diarré
  • Feber
  • Kräkningar
  • Ont i magen
  • Vissa kan uppleva andningsbesvär
  • I extrema fall med hög feber kan barnet få kramper
  • Uttorkning. Barn visar tecken på uttorkning genom att verka nervöst eller upprört, törstigt, hålögt, och barnet kommer att urinera väldigt lite samt ha torra slemhinnor.
febertermometer med baby i bakgrunden

Det är värt att notera att rotavirus är lätt att förväxla med norovirus. Detta är en liknande tarmsmitta, men det har mindre allvarliga symptom. Under alla omständigheter är det enda sättet att diagnostisera viruset med säkerhet ett avföringstest.

Behandling av rotavirus

Behandling av rotavirus varierar beroende på din barnläkares rekommendationer och svårighetsgraden av ditt barns sjukdomsförlopp. Den huvudsakliga rekommendationen är att se till att barnet inte blir uttorkat genom att låta det dricka drycker som innehåller salt och socker, för att upprätthålla elektrolytnivåerna.

I extrema fall, särskilt för mycket unga barn och spädbarn, kan man ge vätskor intravenöst eller via ett rör i näsan.

Man rekommenderar också att man ger barnet mat efter flera timmar med vätska – oavsett om det är ett ammande barn eller ett barn som kan äta en mjuk eller hård föda. Prova med fruktskivor, yoghurt och spannmål, beroende på situationen.

Vaccination

Vaccination är ett annat alternativ för att bekämpa rotavirus. Det finns två typer av vacciner, huvudsakligen avsedda för ammande barn. De är mycket lätta att administrera, och består bara av en liten dos som ges oralt.

Deras användning rekommenderas för barn under 2 år som går på förskola, eftersom de har större risk för att dra på sig sjukdomen med tanke på att de är i ständig kontakt med andra barn och delar leksaker och andra föremål.

Som en sista rekommendation, kontakta alltid din läkare om du märker några av dessa symptom hos ditt barn. På så sätt kan din läkare ta ett avföringstest och ställa en diagnos.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Davidson, G. P., Daniels, E., Nunan, H., Moore, A. G., Whyte, P. B. D., Franklin, K., … & Moore, D. J. (1989). Passive immunisation of children with bovine colostrum containing antibodies to human rotavirus. The Lancet, 334(8665), 709-712.
  • Parashar, U. D., Gibson, C. J., Bresee, J. S., & Glass, R. I. (2006). Rotavirus and severe childhood diarrhea. Emerging infectious diseases, 12(2), 304.
  • Ruiz-Palacios, G. M., Pérez-Schael, I., Velázquez, F. R., Abate, H., Breuer, T., Clemens, S. C., … & Cervantes, Y. (2006). Safety and efficacy of an attenuated vaccine against severe rotavirus gastroenteritis. New England Journal of Medicine, 354(1), 11-22.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.