Att lära sig språk som barn

Att lära sig språk som barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 23 oktober, 2019

I den här artikeln går vi igenom barns otroliga förmåga att lära sig språk och hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt.

Under barndomen utvecklas människans hjärna i en fantastisk hastighet. Tack vare detta, och till skillnad från vad som sedan gäller i vuxen ålder, är barns hjärnor mycket motiverade att lära sig och leka in all information de får från miljön omkring dem.

Barn är otroligt snabba på att behärska till exempel ny teknik eller förvärva ett andra språk. Det är tack vare att barns hjärnor utvecklas så snabbt. Ett vanligt exempel är familjer som flyttar till ett nytt land som inte talar barnets modersmål. Barnet har då oftast inga problem att snabbt anpassa sig och lära sig det nya språket.

Man behöver dock inte flytta till ett nytt land för att ens barn ska lära sig ett andra språk. Det är också möjligt i ett pedagogiskt sammanhang om man börjar i tidig ålder.

att lära sig språk i barndomen: pojke framför svart tavla med glödlampa ritad på

Den enorma potentialen barn har för att lära sig språk

Under barndomen är hjärnan i ständig utveckling. Därför har hjärnan en stor och nästan automatisk potential för språkinlärning fram till en viss ålder.

Det finns en stor klyfta mellan förmågan att assimilera och lära sig språk i barndomen och i vuxenlivet. Efter två till tre år visar en vuxen lite till praktiskt taget inga framsteg bara genom att lyssna på ett främmande språk.

Å andra sidan kan ett 7 till 10 år gammalt barn i samma miljö behärska språket helt. Han eller hon kan dessutom tala det utan någon märkbar brytning. Det betyder inte att man inte kan förvärva ett nytt språk som vuxen. Däremot sker det inte automatiskt och naturligt. Istället måste man lära sig på didaktiskt sätt.

Detta kan ses tydligt i invandrarfamiljer runt om i världen. Där är det är ganska vanligt för föräldrarna att aldrig fullt ut behärska det nya landets språk. Deras barn lyckas däremot enkelt anpassa sig till det nya språket.

Hur lär man sig språk som barn?

Att lära sig, både som barn och vuxen, är en process som svarar på ny stimulans man tar emot från sin omgivning.

Beroende på dess relevans eller intensitet har stimulansen under den “kritiska perioden” (under barndomen) en relativ neuronal tillväxt som möjliggör synaptisk “plasticitet”.

Detta är en process för att samla relevant information från omgivningen. Den är även känd som inlärningspotential.

Hjärnans unika egenskaper i barndomen gör att man upplever allt som nytt. Tillsammans med den snabba utvecklingen gör detta inlärningspotentialen mycket bättre än i vuxen ålder.

En vuxens hjärna har redan samlat in all information den behöver för att skapa grundläggande mönster för beteende och överlevnad hos individen i sin specifika omgivning. Därför gör det att lärandet istället måste drivas av viljestyrka.

att lära sig språk i barndomen: baby med fjärrkontroll framför tv

Tips för att hjälpa ditt barn att lära sig ett andra språk

Den digitala tidsålder vi lever i har skapat oändliga möjligheter att främja språkinlärning hos barn hemma. Det kräver inga större ansträngningar och man behöver inte skicka barnen till en språkskola.

Det är lika lätt för barn att spela videospel och titta på videor på ett annat språk som det är med sitt eget. Använd dig av resurser som YouTube, interaktiva videospel, leksaker och pedagogiska material. De bidrar alla till att hjälpa ditt barn att börja assimilera och lära sig ett nytt språk. Och detta utan att de ens är medvetna om det.

Naturligtvis beror det i stor utsträckning på föräldrarnas motivation och uthållighet om barnet faktiskt lär sig det nya språket. Men du kommer säkert bli överraskad av hur snabbt ditt barn börjar ta in det nya språket och gör det till sitt eget.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.