Förbjuda rasten - ett bra straff i skolan?

När barn förbjuds att gå på rast i skolan berövas de rättigheterna att ta en paus från skolarbetet. Bör skolor använda använda det som straff?
Förbjuda rasten - ett bra straff i skolan?

Senaste uppdateringen: 01 februari, 2020

I många skolor är det vanligt att straffa barn genom att förbjuda rasten eller minska ner hur mycket rast de får. De kan straffas för dåligt uppförande, för att inte ha gjort sina läxor, för att ha pratat under lektionen eller för att ha glömt ämnesboken hemma.

Rast är alla barns rättighet och det är också en nödvändighet för deras fysiska och emotionella hälsa. Ändå är det fortfarande vanligt att dra in rasten som straff.

Här granskar vi några fakta för att förstå varför barn inte bör förbjudas att ha rast.

Rasten: Ett barns rättighet

Artikel 24 i den universella förklaringen om mänskliga rättigheter säger att: ”Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden.” Detta inkluderar barn som naturligtvis  också har rätt till vila och en skälig begränsning av studietiden.

Barn mellan 6 och 12 år går i skolan cirka 5 timmar. Det finns även många som stannar längre på fritids eller andra fritidsaktiviteter, så deras tid i skolan kan vara upp till 9 timmar. Det är en lång och ofta hektisk dag…

barn leker på rasten

Alla barn har rätt till en stunds fritid och lek, precis som vi på jobbet har rätt att ta en paus. Denna rättighet återspeglas i artikel 31 i barnkonventionen. Den förklarar: “Konventionsstaterna erkänner barns rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till deras ålder.”

Att straffa barn genom att dra in rasten är maktmissbruk av läraren eller skolan. Rasten tillhör inte läraren utan är barnens rättighet.

Fördelarna med raster för barn

Rasten erbjuder barn många mentala, fysiska, emotionella och sociala fördelar och är avgörande för barns utveckling och hälsa. Lekstunden bidrar till att de utvecklar sina sociala färdigheter, lär sig att dela med sig och vänta på sin tur, kommunicera och lösa problem. Den är också bra för att göra sig av med spänningar och stress.

Rasten är också viktigt från en strikt akademisk synvinkel. För att lära sig bättre behöver barn en paus för att bearbeta informationen. Det är lika nödvändigt som en matematik- eller språklektion.

Rasten är också avgörande för att göra av med energi och delta i fysisk aktivitet. Det bidrar positivt till att förbättra skolprestanda och barns beteende. Dessutom är en stunds fritid och avkoppling särskilt användbar för barn med beteendeproblem eller inlärningsproblem, till exempel de som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

barn hoppar hopprep

Varför är det fel att dra in rasten?

Rast är en grundläggande del av barns utveckling. Det är en viktig del av den sociala interaktionen som barn måste ha i skolan. Det är en möjlighet att vila från akademiska krav och ett utrymme för rekreation, kreativ utveckling, deltagande och fysisk aktivitet.

För barn är lek något viktigt som man inte kan förbjuda eller ta bort. Skolor bör inte använda hot om att dra in rasten som en form av straff. De måste hitta andra sätt att förbättra elevernas beteende.

Föräldrar måste kräva att deras barns rättigheter uppfylls och be skolan att inte straffa dem genom att förbjuda raster. Skolan måste använda pedagogiska och icke-tvångsmässiga åtgärder för att korrigera eventuella beteendeproblem hos barn. Det är viktigt att leta efter andra lösningar som inte berövar dem rätten till vila.

Genom att ta bort rasten lär sig barnen dessutom att de måste underkasta sig orättvisa situationer utan att kunna säga vad de tycker om dem. De lär sig att deras behov inte spelar någon roll och att de inte kan ändra något de inte anser vara rättvist.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.