Apapachoa: konsten att smeka ditt barns själ

Apapachoa: konsten att smeka ditt barns själ
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 21 oktober, 2018

Apapachoa är ett vackert ord som kommer från det antika Nahuatlspråket i Mexiko. Språket är tusentals år gammalt, men verbet har införlivats i den moderna spanskan som apapachar.

Det är svårt att hitta en exakt motsvarighet till ordets fulla betydelse. Det närmaste blir “att smeka med själen”. Innebörden av apapachoa är således att vara omsorgsfull, närvarande och kärleksfull.

Även om idén av en själ har förkastats och kritiserats av den större delen av det vetenskapliga samfundet, är dess kulturella och spirituella betydelse fortfarande väldigt starkt förankrad bland oss. Faktum är att den renommerade psykoanalytikern Carl Gustav Jung refererade till själen.

Känn till alla teorier, lär dig all tekniker, men när du rör vid en människas själ, var enbart en annan mänsklig själ.

-Carl Gustav Jung-

Vare sig du tror på en mänsklig själ eller inte kan du fortfarande värdesätta dess symboliska representation. En persons själ är där man hittar omsorgen och tillgivenheten.

Själen är en persons essens och borde värdesättas och tas hand om för att sprida ljus till dem vi verkligen älskar.

Därför är ett av våra största ansvar som mödrar och fäder att tidigt skapa en stark anknytning med våra barn. Vår kärlek behöver penetrera vår bebis hud och nå in i hennes kärna, hennes essens… hennes själ.

Apapachoa är mycket mer än kramar

Ammar

Vissa säger att ingenting är bättre än en kram. Men apapachoa är så mycket mer än det. Det betyder att ge stöd och kärlek på ett mycket djupare och intimare sätt. Apapachoa betyder att smeka och värdesätta sina känslor, att stärka bandet. Det innebär att uttrycka affektion med en blick eller din blotta närvaro. Att försäkra den andra personen att han aldrig kommer att bli övergiven. Det är vetskapen om att den andra personen alltid finns med oss, älskar oss, värdesätter oss och bär med oss i hjärtat.

Du kommer att växa upp i mitt knä så att jag kan vagga din kropp, ditt hjärta och din själ

Principerna hos anknytningsföräldraskap validerar konceptet bakom ordet apapachoa. Detta antika ord kan också översättas som att massera in omsorg. Med andra ord att använda din kärleksfulla beröring till att smeka andra, nå deras hjärtan och knyta an till deras innersta väsen.

Varje gång du ammar ditt barn utövar du apapachoa. Få handlingar representerar bättre konsten att smeka ditt barns själ än att amma.

Amning när inte bara barnets kropp. När du gosar med henne och ser henne i ögonen medan du ammar, smeker du hennes själ.

Anknytningsteorin säger oss att tiden vi har att hålla barnen i våra famnar är väldigt kort. Dock kommer barnets minne av kärleken det upplevde där, känslan av att du fanns tillgänglig, att vara hela livet.

Att gosa med din bebis varje tillfälle du får är en av de bästa investeringarna du kan göra. Det innebär en konstant och äkta omsorg och affektion, och kommer med all sannolikhet att ge avkastning i framtiden.

Apapachoa: Att kapsla in positiva känslor i våra barns hjärtan

Meningen av apapachoa

Få saker är så livsnödvändiga som att få en bebis att känna sig älskad och beskyddad. Bebisar behöver inte enbart rätt antal timmars sömn eller någon som vaggar dem när de gråter och tar hand om deras behov.

Vad ett barn behöver för att växa upp lyckligt och moget är äkta kärlek. Kärlek som visas och känns, som kan tas på och andas in.

Jag smeker din själ för att fylla den med känslor

Principen bakom ordet apapachoa är livsnödvändig och bör utövas dagligen för att stärka barnets neurala kopplingar. Apapachoa är ett sätt att vägleda ditt barn och skapa livslånga band.

Det här antika Nahuatl-ordet har överlevt så många tusen år. Det har blivit en del av den moderna spanskan runtom i världen. Det ger en antydan om dess djupa betydelse.

Konsten apapachoa har gränsöverskridande värde för oss människor. Vi behöver positiva känslor för att kunna växa, känna att vi hör hemma och till och med för att överleva.

Apapachoa är att frigöra en människa från rädsla, hennes osäkerheter och avlägsna ledsamhet och ängslan från hennes hjärta.

Så håll inte tillbaka; utöva den här konsten med dem du älskar – speciellt dina barn. Omfamna dina barns själar och ge världen starka människor som ser kärlek som motiv för deras varande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.