Hantering av bestraffning i klassrummet

Bestraffning i klassrummet är något som vi måste tänka på. Lärarna bör ha den utbildning som krävs för att förhindra dåligt beteende i klassrummet.
Hantering av bestraffning i klassrummet
Azucena Fernández

Skriven och verifierad av läraren Azucena Fernández.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Bestraffning i klassrummet är något som varje lärare bör lära sig att hantera. Utöver ämneskunskaperna så bör lärarna även kunna hantera konflikter i klassrummet.

En av de viktigaste delarna när det gäller att utbilda framtida lärare är att lära dem att ta ledningen i klassrummet. Många studier har visat att studenterna lär sig bättre i en mer ordningsam miljö. Alla barn är dock annorlunda och kommer dessutom att reagera på olika sätt då de blir bestraffade.

Vilken typ av oproduktivt beteende uppstår vanligtvis i klassrummet?

Man kan gruppera oproduktiva och dåliga beteenden i följande kategorier:

  • Låg nivå av störning
  • Ointresserade studenter
  • Aggressiva och antisociala beteenden

Studenter som orsakar måttliga störningar och som är ointresserade hamnar bland de vanligaste problemen som lärarna ser i klassrummet. Faktum är att det kan vara svårt för lärarna att kontrollera dem. Aggressiva och antisociala beteenden är dock ovanliga.

Vanliga strategier för bestraffning i klassrummet

Lärarna har under många år förlitat sig på två olika typer av strategier för att lös oproduktiva beteenden:

  • Belöningar, som främjar ett gott beteende
  • Bestraffningar i klassrummet, som är utformade för att se till att barnen inte beter sig illa
Barn som står i skamvrån.

Fram tills ganska nyligen så använde lärarna i USA spöstraff i klassrummen. Faktum är att detta pågick fram tills bara några årtionden sedan. Efter att detta hade förbjudits inom klassrummen så började lärarna använda använda andra former av straff.

Dessa bestraffningar ökar stegvis i konsekvensgrad:

  • Det börjar vanligtvis med en varning.
  • Studenterna får sedan spendera tid utanför klassrummet.
  • Studenterna får sedan gå till rektorn.
  • Därefter bli studenten avstängd.

Detta tillvägagångssätt verkar viktigt för lärarna kan fortsätta med att lära ut. De andra studenterna kan då fortsätta med att lära sig. Det ignorerar dock roten till problemet.

“Problemstudenterna” får det svårt att lära sig efter att de har missat en lektion. De kommer också få det svårt att gå vidare med materialet.

“De flesta lärare använder denna metod. De säger dock att dessa bestraffningar inte är så värst effektiva.”

Hur kan man stoppa dåligt beteende och undvika bestraffningar i klassrummet? Lärarna säger att bestraffningarna inte alltid fungerar. Faktum är att även forskningen har visat att det inte fungerar.

Bevisen visar att man inte löser problemet genom att kasta ut studenten från klassrummet. Faktum är att det faktiskt kan bli värre över tid.

Förebyggande åtgärder för att undvika bestraffning i klassrummet

Det är viktigt att man arbetar förebyggande. Genom att tänka på den fysiska miljön, läroplanen, vilka resurser man har tillgängliga samt inlärningsmetod så kan man förhindra att barnen lyckas dåligt med sin utbildning.

Flicka utanför klassrummet.

“Lärarna måste lära barnen att lösa problem och konflikter. Studenterna kommer då inte bli aggressiva då de ska hantera konfliktsituationer.”

Lärarna bör därför inkludera inlärningstekniker för att skapa ordning i klassrummet. De vanligaste problemen i klassrummen är ointresse och måttliga störningar. Det är därför viktigt att man ser till att dessa inte uppstår.

Lärarna bör lära sig att utveckla en träningsmetod som förhindrar dessa problem. Allt detta är bättre än att försöka “fixa” studentens beteende.

“Det kommer såklart aldrig finnas ett tillvägagångssätt som alla lärare kan använda sig av.”

Lärarnas träningskurser bör inkludera tillvägagångssätt och strategier för att hantera beteenden på ett lämpligt sätt. Lärarna behöver lära sig att fokusera sig på strategier för att förhindra att problemen uppstår från första början.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.