Hur man hanterar tvåårstrots

Tvåårstrots är ett sätt för små barn att börja utforska sin karaktär och experimentera med sin självständighet. Ta reda på hur du kan hantera denna period i den här artikeln.
Hur man hanterar tvåårstrots
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När barn fyller två år kommer de in i en period av stora fysiologiska och psykologiska förändringar, nästan som en liten pubertet. De börjar kräva autonomi och uttrycka sin personlighet på sätt som ibland kan vara påfrestande för deras föräldrar och andra vuxna. Så, hur kan föräldrar hantera detta tvåårstrots?

Det här stadiet kan börja vid omkring 18 månaders ålder och pågå tills de är ungefär fyra. Det är en normal fas som vi alla måste gå igenom. Dess intensitet beror på barnet och familjens omständigheter.

Vad är tvåårstrots?

Alla föräldrar med barn som redan har gått igenom denna ålder kan bekräfta hur radikalt barn förändras runt tvåårsåldern. Några av de vanligaste exemplen är:

 • Barn blir lynniga och vill få igenom sin vilja till varje pris.
 • De blir självcentrerade och hagalna och vill inte dela med sig.
 • Ordet ”nej” har etablerat sig ordentligt i deras ordförråd och de blir extremt envisa.
 • De accepterar ofta inte tillsägelser eller hjälp från någon vuxen.
 • De blir lätt arga för minsta lilla sak. Som ett resultat gråter de, skriker och har ofta raseriutbrott.
 • I sin iver att påtvinga andra sin vilja kan vissa barn börja vägra äta mat eller aktiviteter som de tidigare hade accepterat utan problem.
 • Trots föräldrarnas försök lyssnar eller resonerar barnet inte när han eller hon är mitt i ett raseriutbrott.
Tvåårstrots: ledsen och arg flicka

Förstå din tvååring

I all förvirring och utmattning undrar många föräldrar vem eller vad som har förändrat deras lilla ängel till en liten hysterisk och okontrollerbar människa. Vad kan ha hänt?

I denna ålder har barns kognitiva och motoriska färdigheter utvecklats avsevärt. De har redan lärt sig röra sig fritt av sig själva, men även deras förmåga att resonera och välja. De börjar veta vad de vill och hur de vill göra det.

Fram tills denna punkt har de varit så knutna till sina föräldrar att de bara följde med strömmen, vad som än hände. Men omkring två års ålder börjar de märka att de faktiskt är enskilda individuella människor, med sina egna identiteter, personligheter och förmågor.

Att bli individer

De utvecklar självbestämmande och vill njuta av och använda sin “separation” från modern. De börjar utforska sin egen smak, sina egna idéer och sin egen karaktär. De vill välja själva och göra saker på egen hand, utan någon vuxens hjälp eller ingripande, och de hatar när deras oberoende inte respekteras.

De kan nu se vad de vill göra, men de ser inte sina begränsningar. De vet vad de vill göra, men vet ofta inte hur de ska uppnå det. Utöver detta börjar de bli mer medvetna om sig själva och upplever mer komplexa känslor, som stolthet och skam.

Men naturligtvis har de fortfarande inte kapacitet att hantera eller uttrycka sina känslor på ett klart och tydligt sätt. Så när deras föräldrar förvägrar dem något av deras önskemål är det enda sättet de vet hur de ska reagera att få ett raseriutbrott.

De kan inte helt förstå varför de inte kan få det de så desperat vill ha och varför det måste finnas gränser för vad de kan göra eller få.

Tvåårstrots: två barn sitter på golvet

Det är en komplicerad situation för både föräldrar och för barnet. Vid många tillfällen vet inte föräldrarna vad som händer med deras barn eller varför de är så upprörda.

Hur man hanterar tvåårstrots

Även om det är en normal fas i livet kan det vara en desperat tid för föräldrarna. Frustration och hjälplöshet kan bli en del av vardagen. Ibland känner du dig så hjälplös att du bara vill ge upp.

Det är viktigt för dig att inse att även om du gör allt rätt så ser du inte omedelbara resultat hos dina barn. Raseriutbrott kommer alltid att hända och trots dem kommer vägen med tålamod, kärlek och respekt alltid vara den rätta.

Några punkter som kan hjälpa dig

 • Du bör aldrig reagera våldsamt, eller med att skrika eller slå dina barn. Var lugn och prata med dem kärleksfullt. Vänta tålmodigt på att deras raserianfall ska ta slut och förklara sedan dina skäl lugnt.
 • Undvik om möjligt att ge ett snabbt ”nej” som svar. Det är att föredra att erbjuda dem flera alternativ att välja mellan. Om det som barnet vill göra är acceptabelt, låt honom eller henne göra det. Om det inte är acceptabelt, stå fast och hjälp barnet att hantera sin frustration.
 • Försök att hålla fast vid rutiner och låt dina barn veta i förväg vad du kommer att göra. Detta hjälper dem att känna sig trygga.
 • Döm inte och kritisera dem inte för deras utbrott. De gör det inte för att de vill bete sig illa. De håller bara på att lära sig leva och i den här åldern kan hårda kommentarer allvarligt skada deras självkänsla.

Vi hoppas du tycker att den här artikeln om hur man ska hantera tvåårstrots har varit intressant. Om du vill veta mer är här en annan bra artikel för dig inom samma ämne.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • De Piaget, T. D. D. C. (2007). Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vygotsky.
 • Etxebarria, I. (2003). Las emociones autoconscientes: culpa, vergüenza y orgullo. EG Fernández-Abascal, MP Jiménez y MD Martín (Coor.). Motivación y emoción. La adaptación humana, 369-393.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.