Barn som har problem med självreglering

När barn är i en ålder där de borde ha självkontroll men inte reagerar på lämpligt sätt kan de ha problem med sin självreglering.
Barn som har problem med självreglering
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Har du någonsin märkt att ditt barn agerar impulsivt i en känslomässigt laddad situation? Har ditt barn svårt att lugna ner sig under vissa omständigheter? Detta kan hända barn som har problem med självreglering. Vi ska i den här artikeln titta på vad man kan göra när ett barn har den här typen av problem.

Många situationer kräver förmågan att självreglera. Barn måste bemästra förmågan att självreglera för att kunna navigera sitt dagliga liv.

Barn med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) eller personer som är högkänsliga (Sensory processing sensitivity) saknar ofta denna förmåga. Det betyder att de ibland inte vet hur de ska reglera sig själva i känslomässigt laddade situationer.

Barn som har problem med självreglering: Vad är självreglering?

Även om det är lätt att blanda ihop självkontroll och självreglering är det två olika saker, om än relaterade till varandra.

flicka med problem med självreglering
  • Självkontroll. Detta är en social färdighet som hjälper barn att kontrollera sitt beteende, sina impulser och känslor.
  • Självreglering. Det här är också en färdighet. Här handlar det dock om att hantera känslor, beteenden och kroppsrörelser när man ställs inför en komplicerad eller svår situation. Det kan få barn att uppmärksamma och fokusera på situationen.

Självreglering hjälper barn att veta hur de ska lugna ner sig om de är upprörda, något som i sin tur förhindrar utbrott av frustration och ilska. Det är till exempel normalt för en 4-åring att få ett raserianfall eftersom han eller hon inte har lärt sig att självreglera ännu. Men om en 12-åring gör det betyder det att han eller hon har problem med sin självreglering.

Hur fungerar självreglering?

För att förstå självreglering kan du tänka dig en termostat. Vad gör en termostat? Den finns för att man ska kunna justera och hålla temperaturen i ett rum. När rummet når en viss temperatur stängs värmen av och slås sedan på igen när termostaten noterar att rummets temperatur har sjunkit under en viss temperatur. Du ställer in en punkt där värmen stängs av och på.

Självreglering är en liknande process. Barn har också en ”punkt” där de har förmågan att kontrollera sina känslor och beteenden på lämpligt sätt.

Men för att behålla kontrollen måste de veta vad deras “punkt” är i en given situation, samt måste kunna bedöma hur de känner och reagera så att de inte överskrider den punkten. Det handlar helt enkelt om hur de bearbetar information och känslor och vad de ska göra med dem.

Problem med självreglering och ADHD

Det är ofta svårt för barn med ADHD att kontrollera sina känslor. Det är därför de kan reagera på ett till synes överdrivet sätt. Kom ihåg att barn med detta problem också ibland saknar adekvat impulskontroll och kan agera felaktigt i förhållande till de situationer de möter.

Det är på grund av allt detta som barn ibland reagerar på ett överdrivet sätt eftersom de inte kan stanna upp och tänka på situationen eller leta efter lösningar.

Problem med självreglering och personer som är högkänsliga

Barn som är högkänsliga har ibland problem med att använda sensorisk information. Detta är information som de får från känseln, synen, hörseln, luktsinnet, smaksinnet och andra sinnen, genom bland annat proprioception och det vestibulära systemet.

Ursprunget till problemet ligger i nervsystemet, som har svårt att reglera sig själv. Om ett högkänsligt barn befinner sig i en situation där det finns många sensoriska stimuli kan det ibland inte självreglera, vilket kan leda till okontrollerade känslor och beteenden.

Hur kan vi hjälpa barn som har problem med självreglering?

Det finns sätt att hjälpa barn som har problem med självreglering, men hur? Det första du ska göra är att veta när sättet de uppfattar information på är ett problem, antingen genom deras sinnen eller genom tankar.

Vilka steg kräver självreglering?

  • Självmedvetenhet. Oavsett om du ser problem med självreglering i ett barn som har problem med ADHD eller är högkänsligt måste du hjälpa barnet att se vilka situationer som orsakar dem emotionell stress. Om du till exempel räknar med att en händelse kommer få barnet att ha en dålig reaktion kan du förvarna honom eller henne. Detta kan hjälpa barnet att förbereda sig.
  • Impulskontroll. Ett barn med ADHD, oavsett om han eller hon vet att det finns lösningar på vissa situationer, kan ofta inte övervinna impulsen att bli arg eller frustrerad. Föräldrarna spelar därför en viktig roll för att hjälpa dem att hantera sina känslor och reaktioner på ett mer korrekt sätt och lära dem färdigheter för att övervinna dessa problem.
  • Sätt upp mål. Du måste arbeta för att sätta upp realistiska, små mål så att barnet efterhand kan uppnå större mål.

Barn som har problem med självreglering

Som vi har sett har vissa barn problem med sin självreglering. Ett sätt att hantera detta är att föräldrarna pratar med sina barn för att förklara vad som triggar dem och komma på strategier för att hantera dessa situationer.

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om hur barn i olika åldrar utvecklas och när en bristande självreglering kan börja bli ett problem.

Det är alltid bra att lära sina barn sätt att hantera sin frustration och ilska. Barn som har detta problem kan också använda andra resurser, som aktivitetsblad för självreglering.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.