Pemfigoid gestationis under graviditeten

Gestationspemfigoid är en sällsynt hudsjukdom som kan uppstå under graviditeten. Det innebär ingen risk för moderns hälsa. Lär dig mer om det i dagens artikel.
Pemfigoid gestationis under graviditeten

Senaste uppdateringen: 08 oktober, 2021

Graviditeten är ofta en av de lyckligaste tiderna för en kvinna. En graviditet kan dock innebära en sårbarhet för graviditetsrelaterade tillstånd som påverkar hennes livskvalitet. Pemfigoid gestationis är en sällsynt autoimmun blåsbildande dermatos som kan uppstå under graviditeten. Det manifesterar sig som kliande blåsor.

Varför uppdstår pemfigoid gestationis under graviditeten?

Pemfigoid gestationis triggas oftast under tredje trimestern. Det kan dock inträffa när som helst under graviditeten, eller efter födseln. Det som skapar hudblåsorna är en autoimmun process som involverar autoantikroppar. Detta innebär att immunsystemet felaktigt startar en attack på sin egen hud.

Det löser sig dock spontant inom två månader efter födseln, förutom i sällsynta fall där det kan vara längre. Enligt studier i Orphanet Journal of Rare Diseases förekommer pemfigoid gestationis vid uppskattningsvis en av 40 000-50 000 graviditeter, utan någon skillnad i rasfördelning.

Blåsbildande autoimmun sjukdom på en kvinnas hud.

Kliniska manifestationer

Uppkomsten av pemfigoid gestationis är polymorf till naturen. Klåda är det dominerande symtomet på tillståndet. Ibland kan klådan även föregå uppkomsten av blåsorna.

Klådan börjar i området kring naveln, där en mängd röda blåsor med tiden dyker upp. Dessa uppträder antingen i form av nässelutslag eller utslag av formen erythema multiforme. Sedan, efter cirka 3 veckor, utvecklas dessa till stora, röda, vätskefyllda blåsor som bildas under överhuden.

Blåsorna som ursprungligen varit lokaliserade börjar allteftersom sprida sig till buken, extremiteterna och resten av kroppen. De dyker dock sällan upp på slemhinnor eller ansiktet.

I 75% av fallen återaktiveras sjukdomen vid varje födsel. Såren från pemfigoid gestationis försvinner vanligtvis inom 15 veckor efter födseln, utan att lämna några fläckar eller ärr.

Möjlig differentiell diagnos

Vid diagnos av detta tillstånd är det viktigt att, i samråd med en hudspecialist, utesluta närvaron av PUPPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy). Det här är en annan typ av sällsynta graviditetsutslag.

PUPPP är en allergiliknande klåda som i sällsynta fall kan drabba gravida. De kliniska manifestationerna är mycket lika pemfigoid gestationis. Deras likheter är som följer:

  • Båda yppstår med en början i området kring naveln.
  • Båda förekommer oftare under tredje trimestern.
  • Utslagen försvinner spontant några veckor efter födseln.

Det finns väldigt få egenskaper som skiljer dem åt. Men PUPPP utvecklar vanligtvis inte stora vätskefyllda blåsor, och när det expanderar sprider det sig också till benen och armhålorna.

Hur man bekräftar diagnosen pemfigoid gestationis

En hudspecialist ställer diagnosen genom att undersöka patientens symtom. Beroende på de symptom som patienten uppvisar vid besöket, tar läkaren beslutet om det behövs en biopsi av lesionerna.

Denna procedur innebär att patienten får lokalbedövning och att läkaren avlägsna en del av lesionen för laboratorieanalys. Läkaren kan därtill också ta ett blodprov för efterföljande analys av antigennivåerna i blodet.

Hur man behandlar och hanterar pemfigoid gestationis

Behandlingen av pemfigoid gestationis beror på i vilket stadium hudskadan befinner sig, samt svårighetsgraden av den kliniska bilden. Två av förutsättningarna för behandling enligt dermatologiska kliniker är följande:

  • Lindra den gravida kvinnans klåda.
  • Undvika att nya blåsor tillkommer.

Kortikosteroider

I milda fall ordinerar läkare topiska kortikosteroidkrämer för att minska klåda och inflammation i det drababde området. Under en graviditet föredrar man att använda milda eller måttliga topikala kortikosteroider framför starka eller mycket starka.

Antihistaminer

Man kan kombinera topikala kortikosteroidbehandlingar och orala antihistaminbehandlingar för att öka effekten och minska klådan. Andra generationens antihistaminer (cetirizin och loratadin) är bäst för användning under graviditet.

Hudutslag i form av blåsor på armen.

Rådfråga alltid din förlossningsläkare innan du tar något läkemedel om du är gravid. Detta gäller faktiskt även receptfria läkemedel.

Hygien- och vårdåtgärder

I milda fall kommer läkare att rekommendera att du vidtar vissa åtgärder hemma för att minska klåda:

Pemfigoid gestationis under graviditeten och livskvalitet

Kort sagt kan symtomen som denna kliande hudsjukdom orsakar skapa en viss svaghet hos den gravida kvinnan. Men pemfigoid gestationis utgör inte en direkt risk för moderns hälsa, och inte heller för barnet. En tvärvetenskaplig behandling av gynekolog, förlossningsläkare och hudläkare är nödvändig för att säkerställa en samordnad och lämplig uppföljning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kukkamalla RM, Bayless P. Pemphigoid Gestationis. Clin Pract Cases Emerg Med. 2019 Jan 7;3(1):79-80. doi: 10.5811/cpcem.2018.11.39258. PMID: 30775676; PMCID: PMC6366384.
  • Huilaja, L., Mäkikallio, K. y Tasanen, K. Penfigoide gestacional. Orphanet J Rare Dis 9, 136 (2014). https://doi.org/10.1186/s13023-014-0136-2
  • Lobato-Berezo A, Fernández Figueras MT, Moreno Romero JA, Pujol RM. Pemphigoid Gestationis Mimicking Erythema Multiforme With Mucosal Involvement. Actas Dermosifiliogr. 2019 Oct;110(8):696-697. English, Spanish. doi: 10.1016/j.ad.2018.02.038. Epub 2019 Feb 4. PMID: 30732852.
  • Intong LR, Murrell DF. Pemphigoid gestationis: current management. Dermatol Clin. 2011 Oct;29(4):621-8. doi: 10.1016/j.det.2011.06.013. Epub 2011 Aug 15. PMID: 21925007.
  • Bechtel MA. Pruritus in Pregnancy and Its Management. Dermatol Clin. 2018 Jul;36(3):259-265. doi: 10.1016/j.det.2018.02.012. Epub 2018 Apr 26. PMID: 29929597.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.