Hypokondriska föräldrar: Egenskaper, risker och hur man förebygger

Hypokondriska föräldrar har en okontrollerbara rädsla som hindrar dem från att se klart. Det bästa man kan göra är att hålla sig lugn och konsultera en läkare.
Hypokondriska föräldrar: Egenskaper, risker och hur man förebygger
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 06 juni, 2020

Hypokondriker känner en onormal oro för sin hälsa inför alla symptom, stora som små. Hypokondriska föräldrar kan ha en tendens att projicera sina rädslor på sina barn.
Modersinstinkten gör att vi oroar oss mer för vårt barns välbefinnande än vårt eget. Många mammor ignorerar sina egna symptom för att inte inverka på sina barns liv – särskilt när deras barn är mycket små.

Men när något är fel med vårt barn kan vi inte slappna av förrän det är fixat. Vi kan inte vila förrän vi är säkra på att inget allvarligt är på gång.

Tyvärr kan denna rädsla ibland bli förvrängd och i slutändan skapa en falsk uppfattning om barnets tillstånd. Det kan leda inte bara till en felaktig diagnos, utan också till extrem oro och ångest.

Hypokondriska föräldrar kan inte skilja mellan vad som är rimligt och vad som är osannolikt. Det kan leda till stora komplikationer.

Egenskaper hos hypokondriska föräldrar

Den största gemensamma nämnaren som förenar nästan alla hypokondriska föräldrar är en extremt pessimistisk syn. De tror alltid att det värsta kommer att hända.

Dessa tankar driver dem att vidta desperata åtgärder. Den första och kanske värsta saken de kan göra är att kolla upp symptom på internet. Hypokondriska föräldrar bör aldrig göra detta. Det är omöjligt att få en exakt diagnos genom att bara “googla” några av ditt barns symptom – det krävs en läkare för att ställa en diagnos.

hypokondriska föräldrar: barn med termometer

Läkare är utbildade att ta hänsyn till många faktorer vid diagnos, som barnets livsstil, näringsintag, aktiviteter, miljö, etc. Och naturligtvis kan den diagnostiska processen även innebära blodprover, urintest, röntgen, etc.

Samtidigt uppvisar hypokondriska föräldrar stor ångest. Det enda de uppnår med detta är att överföra oron till sina egna barn. De kan till och med göra sina barn till hypokondriker om de inte lyckas få kontroll över situationen.

Det är viktigt att vara försiktig med vad man säger. Hypokondriska föräldrar måste kontrollera sig själva med stor omsorg.

“Den största gemensamma nämnaren som förenar nästan alla hypokondriska föräldrar är en extremt pessimistisk syn.”

Dessa föräldrar tenderar också att vara på ständig vakt inför varje ny situation som uppstår, till exempel när deras barn umgås med andra barn som skulle kunna vara smittsamma. Även om det är viktigt att vidta försiktighetsåtgärder under dessa omständigheter är överdriven rädsla inte till någon hjälp.

Andra typiska beteenden hos hypokondriska föräldrar

  • Kontrollerar ständigt barnets temperatur och tar notis om minsta lilla stegring i temperatur.
  • Frågar upprepade gånger barnet hur han eller hon mår, något som till slut kan irritera barnet.
  • De kan till exempel införa förbud eller överdrivna förebyggande åtgärder vid kallt väder. Samma beteende kan uppstå när ett barn håller på att tillfriskna från någon sjukdom eller skada.
  • Känner behovet av att ringa läkaren vid minsta lilla förändring eller minskning av symptom, även om läkaren har bett dem att inte göra det.

Hur kan man övervinna sin hypokondri som förälder?

Den första och viktigaste rekommendationen är att hålla sig lugn. Om inte får du inte bara ditt barn att känna sig rädd och orolig, utan du kommer också att vara en dålig förebild för ditt barn.

Kom ihåg: ditt barn observerar dig och lär sig av dina handlingar. Om du inte uppför dig på ett lugnt sätt kommer du lära ditt barn att tappa kontrollen i ogynnsamma situationer.

hypokondriska föräldrar: barn tar medicin

Se samtidigt till att ta ditt barn till en barnläkare om symptomen kvarstår eller är intensiva. När du har gjort det måste du följa din läkarens rekommendationer utan några avvikelser. Det är helt meningslöst att ta ditt barn till läkaren om du inte litar på eller följer hans eller hennes råd.

Oavsett vad många tror är det värsta du kan göra att försöka sluta tänka på det som oroar dig. Faktum är att när man gör det brukar man bara bli mer fixerad av sina rädslor.

Du lägger ännu mer uppmärksamhet på symptom. Det är naturligtvis viktigt att man är uppmärksam på sitt barns symptom, men man bör inte förstora upp dem.

Det bästa sättet att behandla en sjukdom är att undvika den helt. Så se till att följa ditt barns vaccinationsschema och uppmuntra till goda vanor som en hälsosam kost och fysisk aktivitet.

“Se till att ta ditt barn till en barnläkare om symptomen kvarstår eller är intensiva.”

Undvik att göra efterforskningar online och självmedicinera

Föräldrar som lider av hypokondri påverkar inte bara sina barns mentala och fysiska hälsa, utan de kan också göra allvarliga misstag. Att söka efter information på internet är ett av dem.

Dessutom väljer vissa föräldrar även en behandling som inte föreskrivs av barnets läkare. De kanske inte ens tar sitt barn till läkaren innan de påbörjar behandlingen.

En annan otroligt farlig praxis är självmedicinering. Detta kan leda till allvarlig förgiftning samt en framtida resistens mot antibiotika bland många andra biverkningar.

Slutligen bör du också söka behandling för din egen intensiva rädsla för sjukdomar och skador. Psykologer och psykiatriker är utbildade för att hantera dessa problem, så du behöver aldrig skämmas. Att söka behandling är ytterligare ett sätt att ta hand om dina barn och visa din djupa kärlek och ditt engagemang för dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.