Emotionell terapi för barn

Det finns en mängd olika situationer som kan få barn att uppleva intensiva och överväldigande känslor. I dessa fall kan emotionell terapi hjälpa dem att bättre förstå och hantera dem.
Emotionell terapi för barn
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är vanligt att höra mammor och pappor prata helt naturligt om att deras barn går till en logoped eller en sjukgymnast. Vi förstår alla att vi behöver ge våra barn det stöd de behöver om de har svårt inom dessa områden. Men tyvärr finns det ett visst stigma när det gäller emotionell terapi för barn, precis som det kan finnas för vuxna.

Detta kan ha att göra med okunnighet. Många tror fortfarande att det bara är barn och vuxna med allvarliga störningar som behöver träffa en psykolog. Det är också vanligt att uppleva skuld eller skam när man inte kan uppfostra sina barn själv.

Sanningen är att psykoterapi är mycket fördelaktigt och ibland nödvändigt för att ta itu med vissa svårigheter som barn kan uppleva. Att gå till en terapeut betyder inte att ett barn har stora problem, eller att föräldrarna är oförmögna eller försumliga. Det är snarare tvärtom.

Att ge barn det stöd de behöver är en handling av kärlek och ansvar. Föräldrar har inte alltid alla svar, och det är mycket fördelaktigt att söka professionell hjälp.

När kan man behöva emotionell terapi för barn?

Det finns ett antal situationer som kan ge upphov till intensiva känslor hos barn som är svåra för dem att hantera. Var uppmärksam på dina barns beteenden och attityder, för det är det bästa sättet att upptäcka om de upplever svåra känslor.

emotionell terapi för pojke

I vissa fall visar barn upp plötsliga humörsvängningar och blir apatiska och ointresserade av aktiviteter de brukade tycka om. Eller så kan de verka distraherade och ha problem med att koncentrera sig i skolan. Barn kan också bli irriterade, få raserianfall, bli mer utmanande eller mer tillbakadragna.

I allmänhet kan problem i skolan, hemma eller med vänner grunda sig i ett känslomässigt problem.

Följande är några händelser som ofta har stor inverkan på barns emotionella hälsa:

Vad innebär emotionell terapi för barn?

Först och främst är det viktigt att förstå att terapi för barn skiljer sig helt från terapi för vuxna. Dessutom anpassar den sig till varje barns ålder och kapacitet.

Följande är några av de viktigaste inslagen.

Relationen till terapeuten

Det är avgörande att barn känner sig bekväma med den person som kommer att följa dem i denna process. Med andra ord måste terapeuten inspirera till en känsla av tillit och trygghet och måste vara i fas med barnet.

Den första terapeuten ni möter kan uppfylla dessa kriterier, men så är inte alltid fallet. Tveka inte att pröva med någon annan tills ni hittar rätt person.

Lek

Emotionell terapi för barn innehåller sådant som gör den mer tillgänglig för små barn. Både under diagnosfasen och under behandlingen använder terapeuten lek, bilder och olika leksaker och dockor. Barnet befinner sig i en trygg och avslappnad miljö som gör att han eller hon kan uttrycka sig på ett naturligt och bekvämt sätt.

emotionell terapi för barn i soffa mellan föräldrar

Tro inte att ditt barn kommer att tillbringa hela sessionen på en soffa och prata om problem som han eller hon inte förstår eller svara på djupa frågor. Istället är det en process där barnet behöver känna sig väldigt lugnt och tryggt, vilket innebär att formatet kommer att anpassas till honom eller henne.

Emotionell intelligens

Målet med emotionell terapi för barn är att utveckla emotionell intelligens. Detta är en egenskap som har visat sig vara förknippad med lycka, tillfredsställelse, bättre akademiska prestationer och mer tillfredsställande sociala relationer.

Sedan, genom en mängd olika lekar och dynamiska interaktioner, lär sig barn att känna igen och identifiera olika känslor. Dessutom lär de sig att alla känslor är giltiga – det är okej att vara arg eller ledsen ibland – och att uttrycka dem på ett hälsosamt sätt.

Slutligen kan barn genom terapi bättre förstå sina egna känslor och varifrån de kommer. Och dessutom får de alla verktyg de behöver för att hantera dem och inte lida på grund av dem.

Om du tror att ditt barn kan dra nytta av lite hjälp med sina känslor, tveka inte att rådfråga en terapeut.

Det här kan kanske intresserar dig…

Orginalartikel: https://youaremom.com/health/psychology/childhood-psychology/emotional-therapy/


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.