Undvik fyra misstag med begåvade barn

Det är mycket viktigt för begåvade barn att känna stödet från sin familj i varje del av sina liv. Med stödet från familjen kommer barnen att visa sin begåvning utan att känna fruktan.
Undvik fyra misstag med begåvade barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 12 mars, 2019

Om du är förälder till ett barn med högt IQ är det fullt normalt att du inte vet hur du ska förhålla dig i vissa situationer. Låt oss titta på några vanliga misstag som föräldrar brukar göra med sina begåvade barn.

Generellt sett brukar dessa misstag ske på grund av att vi inte vet hur vi ska handskas med våra barns briljanta förmågor och svagheter.

Hemundervisning är ofta svårt, stressande och skrämmande. Detta gäller i ännu högre grad när vi pratar om barn med hög intelligens. Deras behov är svårare att hantera.

Resurserna är knappa, desperationen ökar och då, helt plötsligt, börjar vi ställa vissa hinder i vägen för våra barn. Naturligtvis gör vi inte detta avsiktligt – faktum är, att vi hindrar våra barn utan att vi själva märker det.

Viljan och önskan att hjälpa våra barn motiverar oss att leta efter de rätta verktygen och strategierna för att understryka intelligensen de besitter. Det viktigaste är att hitta rätt utbildningsmetod som passar deras behov och komplettera denna metod hemma. 

Det bästa ni kan göra är att undersöka fördelar och nackdelar med att ha barn med hög intelligens och på så sätt hjälpa dem att nå sin fulla potential.

Undvik misstag med begåvade barn

1. Kritisera deras dåliga handstil

När föräldrar tittar på barnens läxor upptäcker de att handstilen är fruktansvärd och gör dem allt annat än stolta. Vi uppmärksammar deras handstil, utan att vi egentligen förstår orsaken bakom den. Orsaken till dålig handstil ligger i en inre obalans mellan deras intelligens och motorik.

Denna obalans orsakas av svårigheter med att samordna handens rörelser. Om vi insisterar på att våra begåvade barn ska skriva snyggt kan det orsaka ångest och dåligt självförtroende. Detta är en vanlig situation i hem med begåvade barn.

I fall med dålig handstil ska vi behandla våra barn med mycket tålamod och kärlek. Det är glädjande för dem att känna sig uppskattade för sina framgångar. Att påpeka det negativa i den dåliga handstilen kan orsaka dåligt självförtroende.

Om du märker att ditt begåvade barn har problem med handstilen kan enkel kalligrafi användas för att förbättra den och på så sätt forma orden. Detta problem kan lätt lösas.

Begåvade barn gillar att läsa

2. Bestraffning för dålig förklaring

Om vi ber våra begåvade barn att läsa så förväntar vi oss en utomordentligt fantastisk förklaring på grund av deras begåvning. När de, i vissa fall, inte möter våra förväntningar kan vi bli besvikna.

Genom vår besvikelse förstår vi inte anledningen till deras misstag och det hjälper absolut inte våra barn att bli bättre.

En av orsakerna till detta problem är att högintelligenta barn har mer utvecklad resoneringsförmåga än språkförmåga. De kommer inte ihåg vad de har läst, att förstå texten är tillräckligt för dem.

Barnen har svårt att förklara vad de har läst. De har ibland svårt att hitta ord för att förklara texten och det är en annan typ av obalans, den mellan språk och resonemang.

3. Tvinga dem att tillhöra en grupp som de inte känner sig bekväma med

Begåvade barn söker ofta vuxnas sällskap då deras intelligens och mognad liknar varandra. De deltar i konversationer på ett tillfredsställande sätt, kommer med idéer och kan, i vissa fall, lösa vissa problem på ett ganska enkelt sätt.

Många föräldrar har en bristande uppfattning gällande denna inställning. Den felaktiga uppfattningen kan resultera i att de tvingar sina begåvade barn att leka med andra barn i deras egen ålder.

Detta kan leda till att begåvade barn känner sig isolerade, inåtvända och hämmade när de visar sin begåvning. I vissa fall kan det sluta med utfrysning och mobbning.

4. Brist på intresse att hjälpa dem

Begåvade barn brukar vara nyfikna. De har ett behov av att utforska allting som fångar deras intresse och de lär sig nya saker hela tiden.

Ibland har vissa föräldrar inte tid eller vilja att hjälpa dem. De svarar negativt på frågor som barnen ställer eller lämnar dem ensamma när de har en uppgift som ska slutföras.

Begåvat barn

Detta är ett allvarligt, men vanligt, misstag som föräldrarna gör. Föräldrarna bör alltid vara behjälpliga till 100% för att deras barn ska kunna utvecklas på alla områden.

Om barn ställer många frågor beror det på att de har ett behov och en önskan att lära sig. Vi bör svara snällt så att våra barn kan ta in all kunskap och känna stödet från sin familj.

För att undvika de misstag vi ofta gör med begåvade barn, är det viktigt att vi accepterar dem som de är. Undvik att förlora tålamodet på grund av deras nyfikenhet, tvinga dem inte till någonting och ge råd när de ber om det. Uppmuntra dem till att ta sig an nya utmaningar utan att vara rädda för att misslyckas.

Det är viktigt att lägga tid på att hjälpa barnen med läxorna. Begåvade barn behöver också uppmuntran för att nå sina mål.

Om du följer dagens råd i praktiken kommer du att bidra till ditt barns lycka, och lära det att visa sin intelligens utan rädsla för framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barragán, M. C. (2009). Identificación del alumnado con altas capacidades intelectuales. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas25, 1-15.
  • Gálvez, J. M. (2000). Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades. Ministerio de Educación.
  • Sánchez, C. (2006). Principales modelos de superdotación y talentos. Universidad de Murcia, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, España.
  • Sastre-Riba, S. (2008). Niños con altas capacidades y su funcionamiento cognitivo diferencial. Rev Neurol, 41(Supl 1), S11-6. http://www.carei.es/archivos_materiales/AACC.pdf
  • Tourón, J. & Reyero, M. (2001). La identificación de alumnos de alta capacidad. Bordón, 54 (2), 311-338.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.