När slutar pojkar växa och utvecklas?

Ingenting framkallar mer nyfikenhet hos föräldrar än utvecklingen av deras barn. Du har förmodligen frågat dig själv när ditt barn kommer att sluta växa och hur långt barnet kommer att bli. I dagens artikel diskuterar vi de faktorer som kan påverka detta.
När slutar pojkar växa och utvecklas?

Senaste uppdateringen: 23 april, 2019

De flesta föräldrar vet att en balanserad kost är viktig när det gäller barnens utveckling. Kost är dock inte den enda avgörande faktorn. Andra faktorer påverkar också hur barnen utvecklas och när de slutar växa. Lite längre ner ska vi specifikt besvara frågan, “När slutar pojkar växa?”.

Om du har några frågor eller bekymmer angående tillväxten av dina barn delar vi med oss av information som kan vara till hjälp.

Vad innebär tillväxt?

Tillväxt är en biologisk process som föräldrar alltid bör uppmärksamma. Det börjar med befruktningen och slutar med mognaden av benstrukturer och sexuell utveckling.

Just därför hänvisar vi inte enbart till barnens längd när vi talar om tillväxt. Istället innebär tillväxt en rad förändringar som leder till att en persons kropp fungerar till fullo.

Bland dessa förändringar finner vi kroppsvikt, hårväxt, tillväxt av tänder och puberteten.

Finns det ett sätt att förutse hur mycket mina barn kommer att växa?

Du kanske frågar dig själv, “När slutar barnen växa?”, men det är också vanligt att föräldrar är nyfikna på hur långa deras barn kommer att vara när de blir vuxna.

Nedan delar vi med oss av tre formler så att du tillsammans med din barnläkare kan få en uppfattning om hur långa dina barn blir när de växer upp.

  • Det bästa sättet att förutse barnets framtida längd är att använda barnets benålder. Vad du behöver är en röntgen av ditt barns vänstra hand och handled. Med hjälp av bilden kan din barnläkare utvärdera hur mycket brosk som finns kvar. När brosket stängs igen slutar benen att växa.
  • Barnläkare kan också använda percentila tabeller och grafer. Dessa hjälper till att avgöra om ditt barns tillväxt ligger inom normala parametrar. Numren är baserade på barnets längd, vikt och huvudomkrets.
  • Den sista metoden för att förutse barnets framtida längd är att ta hänsyn till båda föräldrarnas längd. Lägg helt enkelt ihop längden av både mamman och pappan och dela med två. När det gäller pojkar bör du lägga till 6,35 cm.

Det finns dock inget säkert sätt att veta exakt hur mycket ditt barn kommer att växa i framtiden. Det finns heller ingen exakt metod för att veta när barnet kommer att sluta växa.

Båda svaren beror i stor utsträckning på ditt barns genetik och familjehistorian samt andra påverkande faktorer.

Pojkes längd

Faktorer som påverkar barnets tillväxt

Förutom genetiska arvet finns det andra faktorer som också spelar en roll för barnets tillväxt och utveckling. Dessa omfattar:

  • Näring
  • Kronisk sjukdom
  • Motion
  • Psykologiskt välmående
  • Sömnmönster
  • Funktionen hos det endokrina systemet (hormoner)
  • Mediciner

Vid vilken ålder växer barn snabbast?

Under normala förhållanden växer barn i en otroligt snabb takt under de första 12 månaderna av livet. Under årets lopp växer barn i genomsnitt 25 cm.

Från andra året i livet och framåt växer barn ungefär 1 cm i månaden. Men puberteten markerar en annan period av snabb tillväxt. I detta fall utökas den accelererade tillväxten över flera år.

Barnläkare kan också använda percentila tabeller och grafer. Dessa hjälper till att avgöra om ditt barns tillväxt ligger inom normala parametrar. Numren är baserade på barnets längd, vikt och huvudomkrets.

När slutar pojkar växa?

Generellt sett varar denna period av snabb tillväxt mellan 2 och 5 år. Hos pojkar börjar det vanligtvis mellan åldrarna 9 och 14.

Under detta skede kommer dina barn att uppleva den kända tillväxtspurten som bestämmer deras vuxna längd. De som det tar längre tid för att nå puberteten kan fortsätta växa tills de fyllt 20 år. Andra kan nå sin maximala längd efter 20-årsåldern, men detta händer sällan.

Därför kan två pojkar som är i samma ålder växa under olika stadier och i olika takt. På samma sätt kan båda fortfarande vara inom det som anses vara normala parametrar.

Barns utveckling

Om ditt barn växer i annan takt än andra

Det finns ingen anledning att springa till barnläkarens kontor bara för att ditt barn är kortare eller längre än hans kamrater.

Men om skillnaden är extrem kan du konsultera en specialist. På detta sätt kommer läkaren att avgöra om det finns några tillväxtproblem.

Sammanfattningsvis är föräldrarnas DNA inte den enda bidragande faktorn till deras barns tillväxt och utveckling. De måste också förse barnen med näring, sömn, fysiska aktiviteter och emotionellt stöd som de behöver.

Glöm inte att detta är ett stadium fullt av drastiska förändringar och dina barn behöver stöd för att möta dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.