Vad är amnionbandsyndrom?

Vad är amnionbandsyndrom?

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2020

Amnionbandsyndrom. efter engelskans Amniotic Band Syndrome, inträffar när vissa delar av fostrets kropp trasslas in i fiber eller filament som begränsar tillväxten. Det påverkar vanligtvis armar, ben, fingrar eller tår.

Amnionbandsyndrom orsakar olika skador beroende på vilken del av kroppen som är inblandad.

I extrema fall, när fibern komprimerar ett mer känsligt område, kan det leda till att fostret dör. Det kan till exempel orsaka missfall om blodflödet är begränsat genom navelsträngen.

Det finns inget sätt att förutsäga amnionbandsyndrom, eftersom det sker helt slumpmässigt. Det finns ingen genetisk predisposition eller någon annan specifik riskfaktor.

Dess förekomst har heller absolut ingenting att göra med tidigare eller kommande graviditeter. Med andra ord, om det inträffar under en graviditet finns det ingen anledning att tro att det kommer att hända igen.

Om det inte inträffade under en tidigare graviditet betyder det dock inte att det inte kan hända i en framtida graviditet.

Utveckling av amnionbandsyndrom

kvinna i säng

Läkare säger att sjukdomen börjar utvecklas under de första 28 dagarna efter befruktningen.

Den kan dock presentera sig upp till 18 veckor in i graviditeten. Om syndromet uppträder under de första 45 dagarna efter befruktningen kan konsekvenserna vara katastrofala.

Ju mindre fostret är desto större är risken för att amnionbandsyndromet kan påverka vitala organ. Med andra ord kan förträngningen skapa defekter i kraniet och i mycket viktiga organ.

Om fostret är större är effekterna sannolikt mindre allvarliga eftersom barnet är mer motståndskraftigt.

Vissa studier tydde tidigare på att uppkomsten av syndromet var relaterat till fostervattenprov. Däremot upptäckte forskare senare att det kan förekomma även utan denna procedur.

Det är väldigt svårt att upptäcka förekomsten av amnionbandsyndrom med ultraljud tidigare än 21 veckor, men läkare hävdar att det överlag är mycket svårt att upptäcka denna defekt innan barnet är fött.

Diagnos

I vissa fall är det lätt att upptäcka störningen genom ett enkelt ultraljud. Men som sagt kan det uppstå under olika stadier av graviditeten. Det innebär att läkare ofta ställer diagnosen vid rutinundersökningar.

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta barn som utvecklar amnionbandsyndrom föds utan komplikationer.

I de flesta graviditeter som uppvisar defekten har barnet en normal förlossning nära hans eller hennes beräknade födelsedatum.

Det största problemet med amnionbandsyndrom är att det kan vara svårt att se det på ett ultraljud.

Amniotiska filament är mycket tunna, vilket innebär att de är svåra att se under de första 12 veckorna av graviditeten.

Efter denna punkt kan en läkare börja misstänka förträngningar när ytterligare prov avslöjar de resulterande skadorna.

Som sagt är det inte alltid ett ultraljud räcker för att upptäcka amnionbandsyndrom. Om en specialist misstänker det under en graviditet kan han eller hon rekommendera en magnetisk resonanstomografi.

En dopplerundersökning kan också bekräfta förekomsten av förträngningar. Men syndromet kan lätt passera oupptäckt tills barnet är fött.

gravid kvinna i sjukhussäng

Konsekvenserna av amnionbandsyndrom

Konsekvenserna varierar mycket beroende på vilken del av barnets kropp som påverkas. De vanligaste kroppsdelarna som syndromet påverkar är armar, ben, händer, fingrar och tår.

I dessa fall kan sammandragningen av vävnaderna orsaka en deformation i det drabbade området eller till och med en total amputation.

Amnionbandsyndrom kan orsaka läppspalt eller gomspalt när filamenten ligger över barnets ansikte. Dessutom är det den främsta orsaken till klumpfot.

Förträngningen kan också orsaka andra missbildningar.

Specialister bekräftar att alla fall är unika, eftersom sammandragningens placering är helt slumpmässig.

Skadans allvarlighet kan bero på faktorer såsom hur långt gången graviditeten är och volymen av fostervatten.

Några av de vanligaste konsekvenserna av amnionbandsyndrom är:

 • Mild skada på grund av uppkomsten av ytliga veck som inte hindrar organens funktion
 • Djupa veck som kräver kirurgiska ingrepp eftersom de stryper av cirkulationen
 • Sammansnörning av extremiteter på olika ställen. Förträngning av fingrar brukar leda till allvarligare skador och förhindra deras utveckling helt och hållet
 • Medfödd amputation, som ett resultat av otillräckligt blodflöde till den amputerade lemmen. När barnet är fött har han eller hon redan förlorat en kroppsdel under fosterstadiet
 • Fusion av berörda kroppsdelar, speciellt som ett resultat av defekter som syndaktyli – när två eller fler fingrar eller tår är sammanvuxna
 • Dystrofi av fingrar eller tår
 • Underutveckling av en lem, vilket resulterar i en avvikelse i dess längd
 • Sammandragning som ett resultat av trycket på nerver
 • Hjärnbråck
 • Acrania, vilket är en bristande utveckling av kraniets ben
 • Anencefali, som uppstår när hjärnan inte utvecklas ordentligt
 • Medfödd höftledsluxation
 • Bildandet av falska leder, även känt som pseudoartros

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.