Gomspalt hos barn: allt du behöver veta

Vad är gomspalt? Varför uppstår det? I denna artikel kommer vi att titta på de viktigaste egenskaperna och konsekvenserna av detta tillstånd som utvecklas under graviditeten.
Gomspalt hos barn: allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2018

Vår gom, det styva området högst upp i munnen, kan utvecklas med olika missbildningar. Den vanligaste av dessa är en gomfissur eller gomspalt.

Denna medfödda defekt kan leda till svårigheter att äta och dricka. Den är ofta förväxlad med läppspalt, eftersom båda syndromen utvecklas tidigt under graviditeten, men de är inte samma sak.

Gomspalt och läppspalt kan förekomma var för sig eller tillsammans. Den förra är en direkt spricka i gommen och kan sträcka sig upp till näsan.

Den senare är en öppning från överläppen till näsborrarna. Båda tillstånden kräver kirurgi för att korrigera defekten och undvika komplikationer.

Vad orsakar gomspalt?

Denna anomali påverkar omkring 1 av 700 barn. Det uppstår när vävnaderna som utgör läpparna och gommen inte växer ihop med varandra på rätt sätt.

Både genetik och miljöfaktorer kan påverka det. Mutationer har upptäckts i gener som är känsliga för skador från tobak, alkohol och vitaminbrist.

Familjehistoria är också relevant, liksom vissa mediciner. Läkemedel som är förknippade med en högre risk för gomspalt innefattar de som används för att behandla krampanfall, cancer, artrit och akne.

Läkare har inte uteslutit möjligheten att exponering för vissa kemiska medel och virus också kan utlösa missbildningar av denna typ.

Det finns cirka 350 syndrom som är kända för att orsaka denna defekt, och även ibland andra kliniska symptom.

Ett av dessa är Van der Wouder syndrom , vilket är förknippat med en förändring i generna IRF6 och GRHL3.

Om variantformen av genen associerad med detta syndrom har identifierats i familjen kan prenatal diagnos vara möjlig.

Operation av gomspalt

Diagnostisera en gomspalt

Om överkäken inte växer samman fullständigt under graviditeten, kan en spricka vara kvar i toppen av barnets mun. Det här är vad vi kallar en gomspalt.

Klyftan kan förekomma i den hårda gommen på framsidan av munnen eller den mjukare vävnaden mot halsen (mjuka gommen).

Den kan till och med sträcka sig in i näshålan eller påverka läpparna.

Till skillnad från en läppspalt kan detta tillstånd vara svårt att upptäcka under graviditeten och det framträder inte på ultraljudsundersökningar.

Det betyder att läkarna inte är medvetna om en gomspalt förrän barnet är fött.

Spalten kan vara mycket liten, eller kan bilda ett stort hål som orsakar andningssvårigheter, svårigheter att äta och kommunicera.

Det mest angelägna problemet hos spädbarn med gomspalt är deras oförmåga att skapa vakuum i munnen för att suga i sig mjölk.

Mjölken de dricker kan komma ut genom näsan, vilket får dem att kräkas och ökar risken för kvävning.

Med tanke på detta bör föräldrar till spädbarn med en gomspalt använda en speciell flaska för att mata barnet med och operera så snart som möjligt.

Komplikationer som är förknippade med gomspalt

Ett barn med gomspalt är känsligt för kroniska öroninfektioner och kan ha svårt att kommunicera.

Dessa komplikationer ger ofta upphov till emotionella och psykiska konflikter.

Om så är fallet kan en barnpsykolog hjälpa till att ta itu med de underliggande problemen.

Om sprickan sträcker sig till läppen är defekten synlig. Denna typ av gomspalt kan också påverka tandhälsan, vilket gör barnets tänder krokiga och mer känsliga för karies.

Dessutom kan det påverka näsformen.

Bebis dricker mjölk ur nappflaska

“Det mest angelägna problemet hos spädbarn med gomspalt är deras oförmåga att skapa vakuum i munnen för att suga i sig mjölk.”

Trots allt är det viktigt att komma ihåg att en gomspalt inte är en sjukdom.

Med den rätta vården kan barn som är födda med gomspalt leva ett normalt liv.

Till dess att barnet genomgår korrigerande kirurgi är det viktigt att hålla det i en lutande ställning. Detta säkerställer att det alltid kan rensa sin näsa och inte riskerar att kvävas om det kräks.

Kirurgi för att korrigera gomspalt

Korrigerande kirurgi för barn med spalt är en känslig process.

Med läppspalt kan man normalt operera när barnet är tre månader gammalt. När gommen är inblandad måste man däremot ofta vänta tills efter barnets första födelsedag.

Beroende på hur allvarligt felet är, kan antalet och typen av kirurgiska åtgärder variera.

“Med den rätta vården kan barn som är födda med gomspalt leva ett normalt liv.”

Generellt måste kirurger sluta samman den hårda och mjuka gommen, korrigera läpparna och näsan, fylla i luckor i tandköttet, omforma benstrukturer och utföra estetiska operationer.

Detta kan vara en långdragen process som kräver mycket tålamod.

Det är inte alltid möjligt att sluta spalten helt. Om så är fallet föreslår läkaren ofta att man använder en tandprotes som gör det lättare att äta.

Är det möjligt att förhindra en missbildning i gommen? Att ha hälsosamma vanor under graviditeten och äta vitaminer (folsyra och vitamin A) kan hjälpa till.

Men eftersom detta är en medfödd defekt med flera orsaker är det svårt att undvika helt. Det som är viktigt för föräldrar att förstå är att detta inte är ett allvarligt tillstånd, och många lösningar finns tillgängliga.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.