5 viktiga vanor för en sund relation

Kärleken är inte alltid lätt; inte ens de kärleksfullaste av relationer är alltid konfliktfria. Även om det kan tyckas svårt är det mycket lättare att hålla relationen sund när båda parter lämnar sina osäkerheter bakom sig.
5 viktiga vanor för en sund relation
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 september, 2019

Respekt, en öppen dialog och god kommunikation är bara några av de viktiga pelarna för en sund relation. Lämna aldrig någonting åt slumpen och ta inget för givet. Försök istället att kultivera er relation så att den varar länge.

Romantiska relationer i världen idag

Vi påverkas idag ständigt av musik, tv-program och såpoperor som alla visar ett koncept av kärlek och relationer som inte är realistiskt, och det bidrar inte precis till att skapa sunda relationer. I stället främjar de destruktiva relationer som erbjuder liten tillfredsställelse och som inte håller i längden.

Vanor för en sund relation

För att ditt förhållande till din partner ska vara friskt och tillfredsställande finns det vissa vanor som kan vara bra att följa.

Tanken är att två olika personer som vill dela sina liv måste kunna förstå varandras skillnader. De måste acceptera varandra och stötta varandra ömsesidigt. Och de måste göra det varje dag under hela deras relation.

För det första är det viktigt att förstå varje partners situation i förhållande till den andra och om förhållandet är riktigt friskt. Följande frågor kan hjälpa till att belysa ämnet:

  • Tillför ditt förhållande något till ditt liv? Eller tar det bort något från det?
  • Hjälper din partner dig att bli en bättre person? Att växa?
  • Eller är din partner en begränsning och en ständig källa till irritation?

Alla dessa frågor fungerar som indikatorer på om ditt förhållande är sunt eller inte.

Det är också viktigt att överväga några hörnstenar eller vanor som bidrar till en sund relation. Att omsätta dessa vanor i praktiken kommer att gynna både dig och din partner.

håll din relation sund: kvinna kramar man

1. Fri och uppriktig kärlek

Det här är kanske det första du behöver förstå för att ha en sund relation. Att älska fritt betyder att ingen är den andras egendom. Istället väljer varje partner att dela sitt liv med den andra personen och är fri att fatta sina egna beslut.

På så sätt ger friheten varje partner utrymme för integritet och intimitet. Att älska fritt innebär att man förstår att båda parter är unika och olika individer. Varje partner gör val enligt hans eller hennes övertygelser.

2. Arbeta för att upprätthålla god kommunikation

God kommunikation med din partner är nyckeln till att skapa en sund relation. Det är faktiskt en av de grundläggande byggstenarna. Tack vare en öppen dialog kan människor skapa delade projekt och drömmar.

Samtidigt ger god kommunikation dig möjlighet att förhandla, ge efter när du behöver och komma fram till överenskommelser.

Det största problemet i relationer är bråk och konflikter. Det är bra att lära sig att alltid föra en diskussion på ett konstruktivt sätt med respekt för varandras åsikter.

Det är också viktigt att inte falla i den onda cirkeln med att bara kritisera och anklaga. Det leder inte till något positivt.

“Tanken är att två olika personer som vill dela sina liv måste kunna förstå varandras skillnader. De måste acceptera varandra och stötta varandra ömsesidigt. Och de måste göra det varje dag under hela deras relation.”

3. Acceptera era skillnader för att hålla er relation sund

Allas erfarenheter och bakgrund är olika, och det gäller också vad man har lärt sig. För att ett förhållande ska vara sunt måste du förstå att du och din partner inte alltid ser på saker på samma sätt. När ni har meningsskillnader måste ni agera på ett smart sätt.

Kom ihåg att det inte finns två personer på jorden som är exakt lika. Därför kräver relationer förhandlingar, att vi möter varandra halvvägs och håller med om att vi ibland tycker olika.

4. Tillbringa kvalitetstid med varandra

Det här är viktigt för att se till att förhållandet inte blir tråkigt och dammigt. Att dela god kvalitetstid med varandra är en grundläggande del av att upprätthålla en sund relation.

Avsätt tid och energi till din partner varje dag. Låt inte rutin och monotoni äta upp ert förhållande.

man och kvinna äter frukost

5. Sköt om förhållandet, inte bara i början

För att upprätthålla ett positivt förhållande med varandra måste ni ta hand om och vårda det. Det är inte bara viktigt i början, utan hela tiden.

Låt inte tiden göra era kärleksfulla gester mindre eller att ni slutar bry er om varandra, och glöm aldrig att visa respekt och förtroende.

Sammanfattningsvis finns det många aspekter att överväga för att hålla en relation sund. Ovanstående faktorer är de viktigaste. Kom ihåg att varje friskt förhållande är baserat på kärlek, frihet, respekt och tillit.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arés Muzio, P. D. (2002). La pareja actual: Entre el yo y el nosotros . Juventud Rebelde.
  • Ruiz, D. (2001). Relaciones de pareja. Revista de Educación.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.