Är det normalt att bli gråtfärdig under graviditeten?

Är det normalt att bli gråtfärdig under graviditeten?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Naí Botello

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Förändringar i kroppen under de första veckorna av graviditeten, och ända till slutet av graviditeten, kan orsaka depressiva stadier eller episoder av gråt hos modern. Därför är det inte ovanligt att man känner sig gråtfärdig under graviditeten.

Under graviditeten upplever många kvinnor en förhöjd känslighet, och tillstånd av ångest eller depression. Det som borde vara en period av lycka kan bli till en konstant kamp. Och kvinnan kan då inte låta bli att undra om det är normalt att vara gråtfärdig under graviditeten?

Det stämmer att hormonella obalanser leder till humörsvängningar. Man bör dock vara extra uppmärksam på om symptomen går från en tillfällig känslighet, till ett kroniskt depressivt tillstånd. I den här artikeln dyker vi djupare ner i det här ämnet.

Är det normalt att känna sig gråtfärdig under graviditeten?

Svaret på den här vanliga frågan är ja. På grund av fysiska och hormonella förändringar kan mamman uppleva beteendeförändringar under graviditeten. Det kan handla om ledsamhet, oro, att man blir gråtfärdig eller till och med att man får raseriutbrott.

De här känslorna måste dock inte förekomma under hela graviditeten – inte ens en hel månad. Om så ändå är fallet pratar vi om perinatal depression, och du bör i så fall vidta lämpliga åtgärder.

Perinatal depression

Perinatal depression är ett tillstånd av nedstämdhet, förvirring och ensamhet hos modern. Det kan uppstå före eller efter förlossningen. Det skiljer sig från en enkel, övergående hormonell förändring eftersom, när det väl uppstår, kan det här depressiva stadiet bli kvar i ett antal dagar eller månader.

De här attackerna av nedstämdhet kan sammanfalla med symptom som sömnlöshet, eller motsatsen – att vilja sova hela dagen. Modern kan också uppleva apati, en brist på intresse (till och med för bebisens ankomst), koncentrationssvårigheter, bristande aptit, nervositet eller känslor av hopplöshet.

En gravid kvinna gråter.

Varför uppstår det här tillståndet?

Det uppskattas att de här stadierna av gråt och ledsamhet ibland kan uppstå hos gravida kvinnor, men att bara mellan 10 och 15% kommer att känna av den här effekten på ett markant sätt.

Det betyder inte att om du känner dig gråtfärdig på grund av en hormonell obalans så kommer du definitivt att uppleva perinatal depression. Det här beror på många faktorer, som till exempel din egen eller din familjs psykiatriska bakgrund och sociodemografiska och medicinska tillstånd.

Samtidigt måste man ta med i beräkningen den gravida kvinnans aktuella livssituation, och annat som kan påverka hennes humör. Det kan handla om ekonomiska problem, svårigheter i äktenskapet, att vara ensamstående mamma och inte ha stöd från fadern, problem på jobbet, bland mycket annat.

De hormonella förändringarna kommer att påverka de kemiska signalsubstanser som reglerar humöret i hjärnan. Den här förändringen leder till en känslighet, som kan ta sig uttryck i att man gråter eller känner sig gråtfärdig.

Det som borde vara en period av lycka kan bli till en konstant kamp. Och kvinnan kan då inte låta bli att undra om det är normalt att vara gråtfärdig under graviditeten?

Vad kan du göra åt känslan av att vara gråtfärdig under graviditeten?

Först och främst ska du veta att gråt inte nödvändigtvis är någonting dåligt. Om man tittar närmare på det så fungerar gråten som en naturlig smärtlindrare, som kan ha en lugnande inverkan på oss.

Därför, om du känner för att gråta, så ska du inte försöka hindra det, eller svartmåla känslan. Tvärtom kan du släppa fram det och därmed lindra känslorna och bli lugnare.

Vad du bör komma ihåg är att du bör alltid undvika att falla in i långvariga tillstånd av ledsamhet, och försöka upprätthålla den bästa attityden i tider av motgångar. Det är viktigt att förstå att hormonella förändringar är övergående.

För att förebygga gråtfärdighet under graviditeten kan du också följa dessa råd:

En gråtande kvinna blir tröstad av en man.
  • Försök att sova minst åtta timmar varje natt. Det här gör att kroppen har fått tillräckligt med vila för att klara den följande dagen.
  • Undvik att titta på upprörande nyheter, filmer eller TV-program som kan frammana känslighet eller nervositet.
  • Ät en balanserad kost, så att dina hormoner och din kropp fungerar som de ska.

För att undvika depressiva tillstånd är det också viktigt att du omger dig med familj och vänner som ger dig stöd. Du kan också överväga att söka hjälp och rådgivning från vården, som då kan titta närmare på ditt specifika fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.