Neonatala abstinenssymptom: orsaker och behandling

Neonatala abstinenssymptom: orsaker och behandling

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Användande av illegala droger och missbruk av läkemedel, alkohol och tobak kan orsaka många hälsoproblem för en gravid kvinna och hennes barn. Låt oss titta på varför det här händer, och hur man behandlar så kallade neonatala abstinenssymptom.

Abstinenssymptom hos nyfödda uppstår när modern har använt beroendeframkallande droger under graviditeten. Det kan vara utskrivna läkemedel eller illegala droger. Det här kan ge upphov till många besvär och hälsoproblem för bebisen.

I den här artikeln kommer vi att diskutera de huvudsakliga symptomen och behandlingarna.

Orsaker och symptom vid neonatal abstinens

Droger som amfetamin, barbiturater, kokain, diazepam, marijuana eller opiater (heroin, metadon, kodein) har alla negativa konsekvenser. De påverkar både modern och barnet under graviditeten.

Samma sak kan hända vid missbruk av läkemedel, alkohol och tobak.

Neonatala abstinenssymptom (NAS) uppstår på grund av att de här drogerna når fram till moderkakan och därmed överförs till fostret. Det här gör att de båda blir beroende.

Vid födseln upphör tillförseln av droger till bebisen, och han kan därför drabbas av abstinenssymptom. Det här beror på den hyperstimulering av nervsystemet som uppstår när drogen försvinner.

Symptomen kan pågå från en vecka upp till sex månader och orsakar psykologiska, psykosociala och kliniska förändringar. De symptom som vanligtvis uppkommer är:

  • medfödda defekter
  • undervikt
  • irritabilitet, överdriven gråt och sömnsvårigheter
  • matsmältningsproblem (diarré, kräkningar, dålig diet, långsam viktökning)
  • snabb andning, svettning eller konvulsioner
  • för tidig födsel
  • för litet huvud
  • plötslig spädbarnsdöd (i extrema fall)
En nyfödd bebis.

Diagnos vid neonatala abstinenssymptom

Självklart är det så att graden av symptom i de här fallen varierar. Hur allvarliga symptomen blir beror på vilken typ av drog kvinnan har tagit, vilken mängd, under hur lång tidsperiod hon tagit dem och hur länge bebisen varit påverkad av detta.

Neonatala abstinenssymptom orsakar psykologiska, psykosociala och kliniska förändringar.

För att upptäcka abstinenssymptom hos bebisar måste man fråga modern om ovanstående faktorer. Självklart måste hon då vara helt ärlig i sina svar, så att man kan hantera problemet på rätt sätt.

Läkaren kan också ta urinprov på modern, för att utvärdera symptomen enligt Finneganskalan (en skala som visar hur allvarliga de olika symptomen på NAS är). Och man kan även göra en toxikologisk undersökning av bebisens urin och första avföring.

Behandling av neonatala abstinenssymptom

Även behandlingen kommer att se olika ut beroende på vilken typ och kvantitet av droger som mamman har använt och vad bebisen har varit exponerad för.

Under den första veckan kommer läkarna att övervaka bebisens hälsotillstånd, analysera hur han sover, om han äter bra, om hans kropp fungerar som den ska och om man kan observera några abstinenssymptom. De kommer också att kontrollera hans viktökning och växt samt hans muskeldensitet.

Den enklaste metoden för att lugna en bebis med NAS är att man håller honom i en lugn miljö, gungar honom mjukt och pratar i hans öra.

Man kan också skriva ut ett läkemedel som liknar den drog som mamman har tagit under graviditeten, och minska dosen successivt. Det här är bara nödvändigt i ungefär hälften av de här fallen.

Om symptomen är allvarliga kommer läkaren att skriva ut andra läkemedel som fenobarbital eller klonidin. Behandlingen blir då också mer långvarig.

När det kommer till mat, som är väldigt känsligt i den här åldern, kommer bebisen att få mat med ett högre kaloriinnehåll, för att kompensera för näringsbristen.

En nyfödd bebis håller en vuxen i handen.

Alarmerande siffror för neonatala abstinenssymptom

66% av barnen till kvinnor som använt narkotika, alkohol eller tobak under hela eller slutet av graviditeten drabbas av neonatala abstinenssymptom.

Studier utförda av Universitetet i Sevilla, Spanien, visar på en oroande ökning av drogmissbruk i dagens samhälle. Det här innefattar även gravida kvinnor, och nästan 3% av alla gravida kvinnor i Spanien använder illegala droger.

Mellan 5 och 10% av alla bebisar i Storbritannien föds av kvinnor som använder droger. I Kanada ökade droganvändandet under graviditet från 8,4% till 17,2% år 2010.

Siffrorna för USA är också alarmerande – procentsiffran där var högre än 7,4% år 2010 för kvinnor som var 25 år gamla.

Nästan 3% av alla gravida kvinnor i Spanien använder illegala droger.

Förebyggande av neonatala abstinenssymptom

Det kan verka uppenbart, men det enda sättet att förebygga neonatala abstinenssymptom är att mamman slutar använda droger.

Det är viktigt att arbeta för att öka medvetenheten så att kvinnor (i synnerhet gravida kvinnor) förstår skadeverkningarna som droger kan ha för deras fertilitet och för deras blivande barn.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Porcel Gálvez Ana María, Ortega Martínez Sandra María, Barrrientos Trigo Sergio, Ferrinho Ferreira Rogerio, Martínez Lara Concepción. Síndrome de abstinencia neonatal: evolución en los últimos diez años. Enferm. glob. 2014. 13(36): 337-351.
  • Zapata Díaz Juan Pablo, Rendón Fonnegra Julián, Berrouet Mejia Marie Claire. Síndrome de abstinencia neonatal: revisión de tema. Pediatr. 2017;50(2):52-57

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.