Kvinnor över 30 föder smartare barn

Kvinnor över 30 föder smartare barn
Elena Sanz Martín

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Baserat på forskning som genomförts i London har slutsatsen dragits att kvinnor över 30 år föder smartare barn. Resultaten visade att de hade bättre kognitiv kapacitet än barn som föddes av kvinnor i tjugoårsåldern.

Anledningen till att kvinnor över 30 föder smartare barn är att de i den åldern har en tendens att vara mer stabila, utbildade, bryr sig mer om sin hälsa, har bättre inkomst och har ofta planerade graviditeter.

Under de senaste decennierna har det varit vanligt att kvinnor som fått barn i slutet av 30-årsåldern redan fått sitt andra, tredje eller fjärde barn, men det har nu förändrats. Kvinnor väntar ofta tills de nått en bra position i sin karriär innan de skaffar familj.

Studien, som utförts av en grupp forskare vid London School of Economics, visade att barn till nyblivna mammor som var över 30 år visade högre psykiskt välbefinnande och mental utveckling, eftersom kvinnor i den åldern själva upplever personligt och professionellt välbefinnande.

Enligt resultaten har kvinnor över 30 år i allmänhet stabila relationer och bildar i sin tur mer enhetliga och utbildade familjer. Dessutom är deras inkomst större tack vare stabiliteten som förvärvats efter några års arbete.

Kvinnor över 30

Livet är lugnare efter 30

En annan viktig faktor är att kvinnor i 30-årsåldern har en tendens att ha en hälsosammare livsstil, brukar få i sig mindre nikotin och alkohol och tar oftast bättre hand om sig själva.

Det noterades också att de ägnar större uppmärksamhet åt vård innan födseln eftersom de flesta i den åldern har planerat sin graviditet, något som gör dem mer förberedda att skaffa barn både fysiskt och psykiskt.

Å andra sidan avslöjade studien också att barn till kvinnor som fött i 40-årsåldern var mer benägna att bli överviktiga, eftersom kvinnor i den åldern har en tendens att leka mindre med sina barn och har större risk för komplikationer som graviditetsdiabetes och hypertoni.

Forskningen påpekade också att kvinnor i 20-årsåldern visade sig vara mer stressade i början av moderskapet eftersom de samtidigt försökte stärka förhållandet, bilda ett hem, avsluta studier och få jobb, något som var problematiskt vid oplanerade graviditeter.

Fördelar med att bli mamma efter 30

Fördelar med att bli mamma för kvinnor över 30

En kvinna mellan 30 och 34 år har vanligtvis en rad fördelar gentemot yngre kvinnor, eftersom hennes personliga utveckling gör det möjligt för henne att möta moderskapet med större mognad.

Här är några fördelar:

  • Föräldrarna har en bättre ekonomisk situation, och därför ett mer seriöst och stabilt arbete, något som möjliggör för dem att njuta mer av lugnet under graviditeten.
  • Kvinnor över 30 år har vanligtvis planerat sin graviditet.
  • I den åldern är barn ofta mer önskvärda än för kvinnor i 20-årsåldern.
  • Paret har ett mer balanserat och hållbart förhållande.
  • Den 30-åriga kvinnan känner inte att en bebis berövar henne på sina drömmar; tvärtom kan en bebis faktiskt vara en av dessa drömmar.
  • Den blivande mamman är vanligtvis mer proaktiv och organiserad när det kommer till medicinska kontroller.

Om du befinner dig i 30-årsåldern och funderar på att bli mamma kanske forskningen ger dig en knuff i rätt riktning. Kom ihåg att du förmodligen kan få smartare barn, och att du säkert kommer bli den lyckligaste kvinnan i världen! Det råder inga tvivel om att det är en unik upplevelse att få vara mamma.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.