Hur man uppfostrar sin son till att bli en riktig gentleman

Hur man uppfostrar sin son till att bli en riktig gentleman

Skriven av Gladys González

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är egentligen inte så svårt att lära sin son att bli en riktig gentleman, och det kommer hjälpa honom med människor han stöter på senare i livet.

I sin mest grundläggande form är en riktig gentleman en person som behandlar kvinnor med artighet och respekt.

Det är alltid pappor och farföräldrar som blir förebilder för sina söner. Pojkar påverkas i sin inlärningsprocess av hur andra män runt omkring dem behandlar kvinnor.

Barn har en tendens att imitera sina föräldrar, och det är naturligt för pojkar att imitera allt det som föräldrarna och farföräldrarna gör. Allt från hur de pratar till hur de går och vad de gillar.

En pappa är sin sons förebild. Det är därför inte ovanligt att flera generationer fortsätter jobba inom samma yrke eller har liknande intressen.

Det är vanligt att höra små pojkar säga “Jag vill vara som min pappa!”

Han kommer att komma ihåg hur pappan behandlade sin partner och hur han tog hand om sin gamla mamma. Det är en del av det där speciella bandet mellan far och son.

Hur svårt är det att göra din son till en riktig gentleman?

Far och son.

Vad du behöver göra är faktiskt enklare än du kanske tror, men det är samtidigt fundamentalt att du visar upp en bra bild av dig själv.

Föräldrar, farföräldrar och bröder spelar en viktig roll, men de har inte hela ansvaret själva.

Det är viktigt att mammor också närmar sig sina barn med ord, för kvinnor har faktiskt en bättre förmåga att kommunicera.

Allt vi lär våra barn måste vara baserat på fakta och vi måste förklara vikten av att vara en gentleman. Sonen måste förstå att det inte är en indoktrinering att vara en riktig gentleman, utan en garanti att han blir en bättre man i framtiden genom att vara medveten om att alla omkring honom måste behandlas med respekt.

Dessa rekommendationer kommer att hjälpa dig:

Bebis som håller i finger.

En riktig gentleman måste först och främst behandla andra med respekt. Det innebär även att man lär honom förmedla när han inte håller med om något.

Det är viktigt att man får honom att förstå att det är helt ok att man säger vad man tycker, även om det inte går i linje med vad andra tycker, så länge man gör det med hövlighet och respekt.

  • Uppfostran är viktigt. Försök få din son att erbjuda en pensionär eller en gravid kvinna sin plats på bussen. Förklara att en man har som plikt att hjälpa sårbara människor. Det kommer hjälpa honom att förstå rollen han spelar i samhället.
  • Stärk din sons värderingar närhelst du kan. Vid frukost, när han gör sina läxor eller städar, eller till och med när ni alla sitter fast trafiken: det är alla möjligheter att prata om familjevärderingar och hur man blir en riktig gentleman.
  • Var bestämd när han gjort ett misstag som påverkar någon annan. Visa honom vad han har gjort för fel och hur det kan förbättras i framtiden.
  • Belöna honom när han beter sig som en riktig gentleman, för då kommer han se att det är något positivt.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.