Heteropaternal superfecundation: Vad är det?

Heteropaternal superfecundation är fenomenet när tvillingar har olika pappor, och det är mycket ovanligt! Läs den här artikeln för att lära dig mer.
Heteropaternal superfecundation: Vad är det?

Senaste uppdateringen: 16 november, 2019

Visste du att det finns ett fenomen där tvillingar inte har samma pappa? Om du är nyfiken på vad heteropaternal superfecundation är rekommenderar vi att du fortsätter läsa.

För att den här typen av befruktning ska inträffa måste ett antal faktorer komma till stånd, inklusive hyperovulation hos kvinnan.

Superfecundation innebär befruktning av mer än ett ägg under samma cykel. Det vill säga att två ägg befruktas under samma cykel. Om de blir befruktade av spermier från olika män kallar man det heteropaternal superfecundation och om det är av spermier från samma man kallar man det homopaternal superfecundation. Det innebär att kvinnan blir gravid med tvillingar.

Hyperovulation är ett tillstånd där två eller flera ägg släpps under en cykel. För heteropaternal superfecundation krävs det också att kvinnan har haft minst två sexuella partners.

Om de två äggen inte blir befruktade vid exakt samma tidpunkt betyder det också att fostren hamnar i olika utvecklingsskeden. Likaså är det möjligt att kvinnan släpper ut mer än ett ägg med endast ett (eller inget) blir befruktat. Det finns många möjliga resultat från den här typen av befruktning.

Varför sker superfecundation?

En kvinna kan ha ägglossning oftare än vanligt. Även om det är ovanligt kan det hända helt naturligt. Med andra ord kan kvinnan bli gravid trots att hon redan är gravid.

nyfödda tvillingar
Det innebär att kvinnan kan bära på två foster i olika utvecklingsstadier.

När en kvinna genomgår fertilitetsbehandlingar påverkar man ofta ägglossningen med hjälp av hormoner. Dessa syntetiska hormoner hjälper henne att producera fler ägg. Ju fler ägg kvinnan släpper ut desto större är chansen att bli gravid.

Nuvarande beräkningar säger att heteropaternal superfecundation sker i ungefär 1 av 13 000 tvillingfödslar.

Specialister kan identifiera fenomenet när de upptäcker foster i olika gestationsålder. Med andra ord är fostren olika stora, med en som är mer utvecklad än den andra.

Även om man kan upptäcka detta medan de fortfarande är i livmodern kan det också vara så att man uppdagar det efter förlossningen.

läkare tittar på ultraljudsbilder

Fall av heteropaternal superfecundation

För att fenomenet heteropaternal superfecundation ska inträffa måste flera faktorer falla på plats. Därför är det mycket ovanligt att det sker spontant. Det är oftast produkten av ett förfarande som vårdpersonal och läkare övervakar.

Generellt sker superfecundation inom loppet av några dagar. Det vill säga att mamman släpper två ägg samtidigt, eller inom några timmar efter varandra. Därför blir skillnaderna i de flesta fall knappt märkbara när fostren börjar växa.

För just heteropaternal superfecundation måste kvinnan ha haft sexuella relationer med olika män, t.ex. på grund av otrohet, polygami, våldtäkt, etc.

Det finns färre än 10 kända fall med tvillingar från olika fäder. Det är möjligt att det finns fler fall, men föräldrarna och/eller tvillingarna är inte medvetna om det eller vill inte lämna ut mer information om frågan.

-Dinh Le Luong, genetiker

Här följer några exempel på när heteropaternal superfecundation har inträffat:

Fall “A”

Under 2009 upptäckte en amerikansk man att en av hans tvillingar inte var hans barn. Paret började märka skillnader mellan barnen, så de bestämde sig för att göra ett DNA-test. Till slut erkände mamman att hon hade haft ett förhållande med en annan man.

Fall “B”

Ibland är det uppenbart med en gång. Till exempel kan en läkare upptäcka att barnen har olika gestationsålder vid förlossningen. Det var ett vietnamesiskt par vars tvillingar var så olika att de tog ett DNA-test för att bekräfta sina misstankar.

Par som har drastiskt olika tvillingar är mer benägna att tro att deras barn har blivit ihopblandade på sjukhuset, snarare än att tro att de är produkter av olika pappor.

Men som vi har sett kan det hända oftare än vad vi för närvarande är medvetna om.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.