Upptäck "Kika"-serien: spännande pekböcker med luckor

At leka och utforska är de bästa sätten för barn att lära sig nya saker. Genom Usbornes boksamling, med böcker som alla ännu inte utkommit på svenska, kan barnen göra just det. Upptäck Kika-böckerna ("Look Inside") idag.
Upptäck "Kika"-serien: spännande pekböcker med luckor

Senaste uppdateringen: 17 augusti, 2021

Idag vill vi uppmärksamma kollektionen av pekböcker som Usborne Publishing har släppt. Kollektionen går under namnet Kika (engelska: Look Inside), och böckerna överträffar både barns och föräldrars förväntningar. Fortsätt läsa för att få mer information om de fantastiska Kika-böckerna – interaktiva pekböcker med luckor som väcker barnens nyfikenhet!

Det är mycket viktigt att barns nyfikenhet blir stimulerad. Detta är något som pekböcker åstadkommer, och Usbornes pekböcker med luckor är inget undantag. Interaktiva detaljer gömmer sig bakom luckor, och fångar barns intresse samt skapar nyfikenhet. Vad för spännande finns bakom nästa lucka? Det blir omöjligt att lägga ner boken!

Det finns vissa saker som kan hittas i alla barnböcker; illustrationer och bilder i klara färger, till exempel. Vissa böcker tar dock steget längre för att maximera barnens nyfikenhet, vilket i sin tur genererar nya färdigheter och lärdomar. Utöver intellektuella färdigheter hjälper pekböcker även barn att utveckla sina motoriska färdigheter.

Usbornes Kika-pekböcker med luckor: För de mest nyfikna barnen!

Usborne är ett förlag specialiserade på litteratur för samhällets minstingar. Återigen har de publicerat en rad helt fantastiska pekböcker; kollektionen Kika. Böckerna lämpar sig för barn i 4-års-åldern och upp. Kollektionen innefattar 26 olika böcker, som alla har olika titlar och följer olika teman. 

Hur är Kika-pekböckerna strukturerade?

Alla böcker i Kika har samma mål, och därav också liknande struktur. Målet är att barn ska få stimulans och lära sig, samtidigt som de har kul – och att de uppnår sitt mål är det ingen frågan om!

Även om Kika-pekböckerna har ett gemensamt mål har varje bok i kollektionen ett unikt tema. Varje tema skildrar en aspekt i samhället som är nyttig att ha kunskap om, och som inte sällan roar den yngre publiken. Exempel på teman som förekommer är mat, djur, hur sjukhus fungerar och hur datorer fungerar.

För att stimulera nyfikenhet och göra läsupplevelsen mer intressant är Kika-pekböckerna, som sagt, fyllda av luckor. Bakom dessa gömmer sig illustrationer av allt från djur till maskiner. För ett barn som lätt tappar intresset är pekböcker en briljant lösning! Vetskapen om att man snart ska få öppna en lucka som döljer en ny spännande illustration håller intresset vid liv. Att vara uppmärksam på luckor som ska öppnas kräver också viss koncentration från barnens sida, och därav får även koncentrationsförmågan viss träning.

Vilka teman finns i dessa pekböcker med luckor?

Dessa böcker ämnar dels att komplettera det barnen lär sig i skolan. Dels ska kollektionen bidra med helt ny information som är orelaterad till skolan. Usborne-kollektionen utgörs av en stor variation teman, vilket ger varje barn friheten att välja det tema som bäst matchar deras intresse.

Utöver de teman som vi nämner ovan finns böcker som handlar om rymden, kroppen och stenåldern. Det finns till och med en bok i Usborne-kollektionen som handlar om bajs. Förutom att barn tycker att bajs är ett roligt ämne i största allmänhet, kan denna bok vara lämplig att läsa för ett barn som pott-tränas!

Nedan hittar du en lista över våra personliga favoriter i kollektionen. Den fullständiga listan på Kika-böcker går såklart att hitta på Usbornes hemsida.

Kika in i vår värld

Denna bok lämpar sig för barn som ska introduceras till geografi. Med hjälp av detaljerade och färgglada illustrationer får vi exempelvis lära oss att skilja på varma och kalla delar av vår planet. Även vilka djur som lever var är en del av Kika in i vår värld. Precis som i de andra böckerna är sidorna självfallet fyllda av spännande luckor! Det finns exempelvis en finns exempelvis en karta där varje kontinent har en lucka, och bakom varje lucka gömmer sig information om respektive kontinent.

Kika-pekböckerna är spännande pekböcker med luckor

Pekböcker med luckor på engelska: Look Inside How Things Work

Denna bok finns hittills bara på engelska. På samma sätt som Kika in i vår värld introducerar barn till geografi, introducerar denna bok barn till teknik. Informationen som presenteras är anpassad för att även de minsta ska förstå. Boken presenterar exempelvis hur de mest klassiska maskinerna fungerar; allt från tvättmaskiner till brandbilar och ubåtar. Detta är definitivt en bok för den vetgirige!

Look Inside The Stone Age 

Vår planets utveckling och historia är ett spännande ämne – och det håller många barn med om! Look Inside The Stone Age är en fantastisk hjälp när man ska lära sitt barn om stenåldern. Fakta som presenteras hålls på en förståelig nivå, vilket gör att boken lämpar sig för barn i många olika åldrar.

Stenåldern är en viktig del i mänsklighetens historia. Genom Look Inside The Stone Age får barn lära sig om det liv människor levde på stenåldern, vilka verktyg man använde med mera. Även denna bok finns hittills bara på engelska.

Look Inside Pirate Ships

Utöver de böcker med kulturellt eller historiskt innehåll finns böcker vars enda syfte är att underhålla. See Inside Pirate Ships är en av dessa. Av någon anledning är många barn roade av pirater, så självfallet är även detta ett tema i kollektionen! Bakom luckorna gömmer sig allt från detaljer till spännande fakta. Vem vill inte lära sig mer om pirater?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bone, E. (2015). Nuestro mundo. Usborne.
  • Lloyd, R. (2018). Cómo funcionan las cosas. Usborne.
  • Conrad, M. (2018). La edad de piedra. Usborne.
  • Lacey, M. (2015). Un barco pirata. Usborne.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.